Programma 16 november

08.15 uur Ontvangst en Registratie
 

Bas van Gils
09.10 uur Limousin 3 Opening dagvoorzitter
Bas van Gils

Senior Consultant, Strategy Alliance


Hans van Griensven
09.25 uur Limousin 3 Het oogmerk van de commandant: sturen met losse handen

Leiders geven richting en vertellen WAT er moet gebeuren; managers beheren processen en bepalen HOE dat het best gedaan kan worden. Het OOGMERK van de baas zorgt dat iedereen op koers blijft. Geen plan overleeft het eerste vijandcontact. The ‘fog of war’ zorgt voor een dynamische omgeving die constant om bijsturing vraagt. Waar is op dat moment de baas? Die moet dan tussen de oren zitten van iedere deelnemer, zodat men kan bijsturen en handelen in zijn geest. Dat principe geldt onverkort voor het zakelijke leven. Enkele kernvragen hierbij zijn: Wat is het verschil tussen een leider en een manager? Wat mag je verwachten van een leider/commandant? Hoe garandeer je dat men de juiste dingen doet, ook onder wijzigende omstandigheden?

Hans van Griensven

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Ministerie van Defensie


10.05 uur Limousin 3 NAF Penning

10.15 uur Pauze
 

10.45 uur A1 - B1 - C1- D1 - E1 - F1 - G1 - H1 Maximaal 30 personen per sessie - op voorinschrijving

Ton Eusterbrock Mats Ouborg Eric Onderdelinden
Dexter 11 A1 - Young architects on the rise / Succesvol met jonge architecten

Veel architecten zijn pas na veel werkervaring architect geworden. Hoewel architectuur als vak in vele opleidingen verwerkt is zie je weinig schoolverlaters als architect bij organisaties aan de slag gaan. Is het onvoldoende bekend welke kwaliteit architecten er van universiteiten en hogescholen wordt afgeleverd? Of is de praktijk niet aantrekkelijk genoeg voor onze jonge architecten? In deze track willen we de ervaren en de jonge architecten met elkaar in contact brengen. Is “ervaring” voor architecten een paradigma of een paradox?

Ton Eusterbrock

Principal Consultant Enterprise Architecture, Sogeti Nederland

Mats Ouborg

Consultant, Strategy Alliance

Eric Onderdelinden

Director and Service line lead Enterprise Architecture, Deloitte


Hans Bot
Dexter 13 B1 - Integration Turns Sexy. So, Let’s Dance

Wie zegt dat een enterprise architect niet kan dansen? Sinds mensenheugenis is agile architectuur een paradox geweest. Nu, met de komst van Ballerina, is dat niet meer zo. Ballerina is ‘the next big thing in enterprise integration’. In deze sessie introduceren we deze nieuwe, cloud-native programmeertaal. We leggen uit hoe deze naadloos past in een microservice architectuur met APIs, en waarom iedere architect deze taal dus moet kennen. We doen een agile demo. En er mag gedanst worden.

Hans Bot

Architect, Yenlo


Martijn Smeets Mark Kahmann
Dexter 15 C1 - Architectuur in een Agile ontwikkelingomgeving

Hoe pas je architectuur toe in een Agile ontwikkelomgeving? Hoe kun je als architect zelf Agile te werk gaan? In deze sessie gaan de experts van Bvolve in op de toepassing van architectuur in een Agile ontwikkelomgeving, met daarin een hoofdrol voor keten architecturen en solution architecturen. Vervolgens gaan zij samen met de deelnemers aan de slag om de opgedane inzichten toe te passen binnen de eigen organisatie.

Martijn Smeets

Consultant Enterprise Architectuur, Bvolve

Mark Kahmann

Consultant Enterprise Architectuur, Bvolve


Christoffel Klimbie Ruud Koreman Anne Planchius Han Kleppe Kees Neven
Dexter 26 D1 - Paneldiscussie: microservices in de solution architectuur: vloek of zegen?

Zowel grote als kleine bedrijven in de tech-industrie zweren bij het gebruik van microservices in hun solution architectuur. Er zijn veel voordelen te noemen; zo is een applicatie ondergebracht in microservices veel wendbaarder dan een monolithische systeem, is onderhoud beter beheersbaar en zijn applicatie onderdelen beter schaalbaar. Toch staat niet elke organisatie te springen om deze architectuur te adapteren. Waar individuele applicaties versimpelen wordt de architectuur als geheel juist complexer doordat er veel meer gelaagdheid ontstaat. Tijdens de paneldiscussie wordt de vraag gesteld: zijn microservices wel voor iedereen geschikt?

Christoffel Klimbie

Panelhost

Ruud Koreman

Integratie Consultant, Enable U

Anne Planchius

Senior Business Technology Architect, CA Technologies

Han Kleppe

Founder, Leadinfo

Kees Neven

Founding Partner, Enable U


Robert Hellings Ruurd Keizer
Dexter 22 E1 - Agile Development met Cloud Foundry, een platform die Agile echt Agile maakt…

Binnen IT worden nieuwe methodieken zoals Agile development en DevOps vaak nog gecombineerd met traditionele technieken, waardoor de voordelen van Agile nog niet ten volle benut worden.
Nu is er een open-source platform die Agile volledig in de genen heeft! Cloud Foundry. In de US heeft dit inmiddels veel terrein gewonnen. Het zorgt ervoor dat business development daadwerkelijk snel, continue en zonder ingewikkelde infrastructuur afhankelijkheden plaatsvindt.
Wil je met dit platform kennismaken en ontdekken wat het wel en niet kan?

Robert Hellings

CEO, ITQ Consultancy

Ruurd Keizer

Team Lead Cloud Native, ITQ Consultancy


Bas van Hengstum
Dexter 24 F1 - What Architects can learn from Chefs

A Chef in the kitchen vs an Architect behind a laptop. The differences are smaller than you may expect at first sight. During a sabbatical, Bas attended a professional cooking education and worked in two restaurants and learnt that a lot of Chef skills are also very helpful in his life as an Architect. Topics like ‘continuous’, ‘agile’ and ‘self managed teams’ are all part of the daily operations in the professional kitchen as well. But Chefs are ahead of the game over Architects: Mankind started cooking way before doing IT. Don’t be a Chief Enterprise Architect… be a Chef Enterprise Architect!

Bas van Hengstum

Capability Lead Architecture, Accenture


Dexter 17 G1 - To ERP or to hybridly integrate,… that’s the future architectural question

Veel organisaties maken gebruik van ERP-systemen en worden vroeg of laat geconfronteerd met grootschalige upgrade-projecten. Heeft een ‘ERP first’-strategie nog zin of is een ‘best of suite’-alternatief mogelijk, die de waarde van ERP behoudt voor de primaire gestandaardiseerde processen, maar de differentiërende processen bedient met andere applicaties, door middel van een API-led hybride integratie-aanpak? Sander en Misja, delen graag hun inzichten gebaseerd op enkele use cases.


Pim de Wit Daan van Santen
H1 - Using Lego to bridge business and IT

In many events and meetings we have used the concept of “lego cities” to explain to many different people within IT and business how systems, applications and technologies such as IOT can help your business and provide inspiration. Join this session to understand how we have done this, the feedback we have received and ideate with us how you might be able to use this in your organization.

Pim de Wit

Cloud Architect, Salesforce

Daan van Santen

Cloud Architect, Salesforce


11.45 uur Wisselen van zaal
 

12.00 uur A1 - B2 - C2 - D2 - D3 - E2 - F2 - G2 - H1

Dieuwke Kloosterman Ton Eusterbrock
A1 - Young architects on the rise - Deel 1: Workshop

Veel architecten zijn pas na veel werkervaring architect geworden. Hoewel architectuur als vak in vele opleidingen verwerkt is zie je weinig schoolverlaters als architect bij organisaties aan de slag gaan. Is het onvoldoende bekend welke kwaliteit architecten er van universiteiten en hogescholen wordt afgeleverd? Of is de praktijk niet aantrekkelijk genoeg voor onze jonge architecten? In deze track willen we de ervaren en de jonge architecten met elkaar in contact brengen. Is “ervaring” voor architecten een paradigma of een paradox?

Het eerste deel van deze track bestaat uit een workshop. Ervaren en Jonge architecten gaan samen een casus uitwerken waar een innovatie centraal staat. De workshop is gebaseerd op een aanpak van Sogeti: Ynnovation. Met de Ynnovation gaan young professionals een innovatievraagstuk voor organisaties invullen

Dieuwke Kloosterman

Innovatie Coach, Sogeti Nederland

Ton Eusterbrock

Principal Consultant Enterprise Architecture, Sogeti Nederland


Sander Hoogendoorn
B2 - How micro-teams change the way we collaborate. Again. Introducing the next evolution of autonomous collaboration

Over the years the way projects and teams operate in software development has changed quite a bit. From projects were teams were sliced vertically per discipline, to multi-disciplinary teams in agile approaches and frameworks. Now, as a consequence of increasing velocity, DevOps, DevSecOps and continuous delivery, we are on the move again. In Sander’s vision, teams that will be even smaller than in agile, and much more fluent. Sander has been experimenting with collaboration in teams for years, and refers to this next evolution of collaboration as micro-teams. This talk illustrates how doing projects and product development can benefit from having pools of these ever-evolving and self-organizing micro-teams and how to get there with backlogs, autonomy and less rules.

Sander Hoogendoorn

Owner, Ditisagile.nl


Mark Mulder
C2 - Solution Architectuur vanuit de essentie: Praktische workshop extended DEMO

De paradox van de solution architectuur die alle details wil beschrijven maar ook de complexiteit wil reduceren. Moeten we systemen kleiner maken of juist groter? Why not both? We gebruiken DEMO in deze workshop vanuit de praktische toepasbaarheid in combinatie met andere methoden om de essentie van de organisatie weer te geven en daar de details aan te koppelen. Inzicht krijgen in complexe architectuur op meerdere niveaus. U kunt meedoen mét en zónder DEMO kennis en gratis tooling gebruiken of simpelweg met pen en papier.

Mark Mulder

Enterprise Architect, TEEC2


Nico Nijenhuis
D2 - Een breder perspectief op privacy-impact

Maatschappelijk verantwoord datagebruik houdt rekening met de impact die het heeft op mensen. Zijn we hiertoe wel bereid of in staat? Of zijn we niet verblind om privacyrisico’s te zien omdat we privacy zelf als bedrijfsrisico zien? Het is deze paradox die aan de orde komt. Naast het bedrijfsperspectief aandacht voor het onmisbare perspectief van betrokkenen. In de context van de AVG, met uitstapjes naar de beveiliging en impact assessments, krijgen we meer inzicht en begrip voor privacyrisico’s.

Nico Nijenhuis

Functionaris Informatiebeveiliging & Privacy, Info Support


Gijsbert Kruithof Hans Laagland
D3 - Twintig jaar ervaring met privacybeperkingen

Heel veel data verwerken en tegelijk de privacy beschermen is een ingewikkelde nieuwe tak van sport voor de meeste organisaties. Archiefinstellingen hebben al meer dan twintig jaar ervaring hiermee. Naar schatting 30% van het archiefmateriaal is beperkt openbaar vanwege privacy en dit percentage neemt alleen maar toe. Dat gegevens privacygevoelig zijn wil echter niet zeggen dat je er niets meer mee kan. Deze presentatie laat zien hoe: architectuurtips & trics voor organisaties die de AVG moeten implementeren.

Gijsbert Kruithof

Enterprise Architect, Nationaal Archief

Hans Laagland

Informatiearchitect, Tresoar


Erik Saaman
E2 - Archivering by design, ontwerp nu voor later

Bij het ontwerpen van informatiesystemen ligt de nadruk op de werkprocessen die ze ondersteunen. Daarmee komt al snel de toegankelijkheid van de informatie buiten deze werkprocessen in gedrang. Met de gedachte dat iemand anders dat later wel oplost. Maar dan is de informatie vaak al verloren of onbruikbaar. Daarom is het noodzakelijk de archivering van informatie al bij het ontwerp van een informatiesysteem aan de orde te stellen. Deze presentatie behandeld het waarom, wat en hoe van archivering van digitale informatie.

Erik Saaman

Strategisch Adviseur Digitale Archivering, Nationaal Archief


Klaas Heek
F2 - “Gezocht: creatieve, waardevolle architecten M/V.”

Architecten hebben al jaren een imagoprobleem. Dat is versterkt door de opkomst van agile werkwijzen en zelfsturende teams zonder architecten. Heeft architectuur nog bestaansrecht? Ja, maar dan moeten we wel veranderen:
1. van enterprise naar entrepeneur;
2. van architect naar analist;
3. van analist naar artist.

Klaas Heek

Solution Architect en Creative Business Developer, Solvinity


Paul Oude Luttighuis
G2 - Paradoxen die werken

Hoog tijd om paradoxen niet zomaar als een woordenspel te zien, maar als de serieuze grap die het vak met ons uithaalt. Paradoxen zijn methoden die het wél doen, omdat ze het niet zo máár doen. Interactief, en aan de hand van het Informatievierluik, bereiden we hun een plek in het hart van ons vak.

Paul Oude Luttighuis

Adviseur, Le Blanc Advies


13.00 uur Lunchpauze
 

14.00 uur A1 - B3 - C2 - D4 - E3 - F3 - G3 - H2

Mats Ouborg
A1 - Young architects on the rise - Deel 2: Lagerhuis

We willen met elkaar in de vorm van een Lagerhuisdebat ingaan op de ervaringen hoe het is om te werken met gemengde groepen: wat vonden de ervaren architecten van de inbreng van de Young Architects? Wat zijn de kwaliteiten van Jonge Architecten waar ervaren Architecten niet bij stil hebben gestaan en vice versa? Hoe kijken beide doelgroepen aan tegen het vakgebied Architectuur? Gaan jonge architecten de komende jaren het werk overnemen?

Mats Ouborg

Consultant, Strategy Alliance


Sebastien Deleersnyder
B3 - Practical threat modeling

Threat modeling is a structured activity for identifying and managing application threats and vulnerabilities. Threat modeling helps shape your design and directs and scopes your security testing. This workshop will cover:
– Threat modeling in a secure development lifecycle
– Threat modeling stages
– Effective threat model workshops
– Communicating threat models
– Documenting and updating threat models
Based on a use case of an online insurance system we will guide you through the steps of creating a threat model.

Sebastien Deleersnyder

CEO, Toreon


Mark Mulder
C2 - VERVOLG - Solution Architectuur vanuit de essentie: Praktische workshop extended DEMO

De paradox van de solution architectuur die alle details wil beschrijven maar ook de complexiteit wil reduceren. Moeten we systemen kleiner maken of juist groter? Why not both? We gebruiken DEMO in deze workshop vanuit de praktische toepasbaarheid in combinatie met andere methoden om de essentie van de organisatie weer te geven en daar de details aan te koppelen. Inzicht krijgen in complexe architectuur op meerdere niveaus. U kunt meedoen mét en zónder DEMO kennis en gratis tooling gebruiken of simpelweg met pen en papier.

Mark Mulder

Enterprise Architect, TEEC2


René Gillijns Muriel Baron Youetta de Jager
D4 - Paradoxen in de privacy - speel mee met het serious game AVG

De “onzichtbaarheid” van dataverwerking heeft er jarenlang voor gezorgd dat het grote publiek zich in geen enkel opzicht druk maakte over privacy. Dat is sterk aan het veranderen, elke sector, branche, grote en kleine organisatie, ze passen zich meer en meer aan die veranderende maatschappelijke visie aan. De paradox tussen privaat belang, organisatiebelang en publiekelijk belang. Hoe kunnen we het beste met de AVG omgaan? En wat betekent dat voor de rol van de architect? En hoe werkt het in de praktijk?

René Gillijns

CIPP/CIPM, OPQ Advisory Network

Muriel Baron

Senior Organisatieadviseur, OPQ Advisory Network

Youetta de Jager

Management Consultant, OPQ Advisory Network


Frank Hendriksen Rutger Leer
E3 - Sociale platformen: macht of kracht?

Sociale platformen bieden nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen voor maatschappelijke vraagstukken in de zorg en de overheid. We bespreken ervaringen, ontwikkelingen en de werking van sociale platformen. Vervolgens bedenken we in groepjes een platform dat een oplossing biedt voor een voorbeeld casus. Daarbij worden de uitdagingen zichtbaar rondom privacy en de commerciële, persoonlijke en maatschappelijke belangen die bij elkaar komen in het platform. In deze sessie staat het gebruiksperspectief van platformen centraal, niet de technische opzet.

Frank Hendriksen

Principal Adviseur, M&I Partners

Rutger Leer

Senior Adviseur, M&I/Partners


Jochem Schulenklopper
F3 - Laat ze niet raden - over goede (visuele) communicatie over architectuur

Het beschrijven van een architectuur en het daarover effectief communiceren naar belanghebbenden, is een relevante en belangrijke vaardigheid voor architecten… en helaas vaak onderbelicht. Deze presentatie toont relevante theorie, voorbeelden en tips over een achttal facetten van visuele communicatie van architectuur. De sessie biedt deelnemers ook de gelegenheid hiermee te oefenen en ervaringen te delen. Het doel is om deelnemers te inspireren en praktische tips te geven voor het maken van aantrekkelijke, informatieve en begrijpelijke visualisaties van architectuur.

Jochem Schulenklopper

Architect, Xebia


Frank Luyckx
G3 - The impact of Industry 4.0 on the enterprise architecture

Companies start industry 4.0 projects like predictive maintenance or digital twin and companies change to a more service / operational oriented business model (servitization). Products will become data platforms for value creation. The IIoET enterprise architecture framework and Industry 4.0 project portfolio are essential to maintain the consistency in digital technologies, API’s and data science. The impact of industry 4.0 on the enterprise architecture will be discussed.

Frank Luyckx

Enterprise Architect, Capgemini


Bert Kroek
H2 - De Competentie Carrousel - Paradoxen in IT-Competenties

Het Genootschap van Informatie Architecten (GIA) is een werkgroep gestart om een professionaliseringsslag te maken in het definiëren van het vakgebied Digitale Architectuur (PDAD). Er is veel onduidelijkheid in de markt als het gaat om de rollen en verantwoordelijkheden van de spelers in dit dynamische vakgebied. Er zijn verschillende verbeterinitiatieven. Deze willen we integreren en richten. Precies de rol van de Informatie Architect! We willen samen het model een stap verder brengen. We delen onze eerste resultaten en nodigen de deelnemers uit om ons daarbij te helpen middels feedback en input.

Bert Kroek

Digitaal Architect, GIA


16.00 uur Pauze
 

Koert van Mensvoort
16.30 uur Limousin 3 Technology is onze Next Nature

Van stenen bijl tot smartphone, de mens heeft gedurende de geschiedenis vele technologieën voortgebracht. Tegenwoordig is onze technologische omgeving zo complex, alomtegenwoordig en autonoom dat we het als onze ‘next nature’ ervaren. Ondanks onze verwevenheid met technologie zijn we relatief onwetend over de introductie, acceptatie of afwijzing ervan in onze samenleving. Dr. Koert van Mensvoort toont ons hoe onwennige nieuwe technologie uiteindelijk heel vertrouwd of zelfs natuurlijk kan worden, en wat architecten daarvan kunnen leren.

Koert van Mensvoort

Kunstenaar, Filosoof en Oprichter/Creative Director, Next Nature Network


Bas van Gils
17.10 uur Limousin 3 Wrap-Up door de dagvoorzitter
Bas van Gils

Senior Consultant, Strategy Alliance


17.30 uur Borrel op de expositie