Programma 15 november

08.30 uur Ontvangst en Registratie
 

Bas van Gils
09.30 uur Limousin 3 Opening Dagvoorzitter
Bas van Gils

Senior Consultant, Strategy Alliance


Bob de Wit
09.40 uur Limousin 3 Keynote Aan de vooravond van een digitale revolutie

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag. Deze technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij. Prof. dr. Bob de Wit schetst kort deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen en belicht ze vanuit een paradox benadering. De lezing is soms confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. Deelnemers zullen geïnspireerd raken om verder in de toekomst te kijken en vanuit een paradox-benadering maatschappelijke en organisatorische issues te analyseren.

Bob de Wit

Professor Strategic Leadership, Nyenrode University, Director, Strategy Works


Filip Michiels
10.15 uur Limousin 3 Keynote TUI – The Digital Traveller

Om commercieel competitief te blijven, dringt een digitale aanpak zich op. Dat geldt voor de reisbranche in het algemeen, dus ook voor TUI. TUI maakt er een strategische prioriteit van om zich niet alleen te meten met traditionele spelers in deze markt waarop volop geconsolideerd wordt, maar ook met pure internetspelers. Een blik op TUI’s toekomstvisie op architectuur gemixt met een korte termijn dynamiek binnen een zeer bewegende omgeving, is de cocktail voor succes, die de deelnemers aan het congres hopelijk zal smaken.

Filip Michiels

CIO, TUI


10.50 uur Limousin 3 Pitches
 

10.55 uur Pauze
 

Frank Hermans
11.00 uur Dexter 11 IoT architectuur en de route naar 5G en edge cloud computing

Met de toename van het aantal sensoren / meetpunten en andere systeem inputs neemt de complexiteit toe. Wanneer in de architectuur juist omgegaan wordt met o.a. device-, configuration-, assetmanagement, security kunnen nieuwe mogelijkheden snel worden benut. We laten zien hoe provisioning, configuratie en life-cycle management voor grote volumes efficiënt kan worden ingeregeld. Daarnaast bekijken we de te verwachten mogelijkheden met 5G voor de komende jaren.

Frank Hermans

Founder, InnoTractor


11.35 uur Introductie Tracks A - B - C - D - E - F - G

Jan Campschroer
Dexter 11 Introductie Track A: Renaissance van Architectuur

Met Agile werken krijgen we vele zelforganiserende teams die voortdurend resultaten opleveren met toegevoegde waarde. Dat betekent niet vanzelf dat de samenwerking van die resultaten (op termijn) maximaal toegevoegde waarde biedt voor het bedrijf. Als alle leden van een groep rennen, betekent dat namelijk niet dat de groep snel vooruit komt. Er is over de teams heen iets nodig dat zorgt voor synergie. Zijn dat architecten, is dat architecturale competentie of nog iets anders? In deze track bieden we een denkraam, bespreken we ervaringen en maken we ons op voor de toekomst. Met de aanwezigen willen we komen tot (een eerste versie) van een Agile Architectuur Manifesto: een hulpmiddel om gegeven een bepaalde context een optimale organisatie en werkwijze samen te stellen.

Jan Campschroer

Senior Consultant/Informatiearchitect/Gegevensexpert, Ordina


Ed van der Winden
Dexter 30 Introductie Track B: De paradox van organisaties - het Viable System Model (VSM) in de praktijk

Wie is niet bekend met organisatorische besturingsproblemen? Projecten die uitlopen in tijd en budget, enorme projectportfolio’s en organisaties die na jaren van succes toch omvallen zijn slechts enkele voorbeelden. De natuur heeft deze problemen echter al lang geleden opgelost. Het VSM is gebaseerd op het menselijke zenuwstelsel dat 1-op-1 model staat voor welke organisatie dan ook. Het is van groot belang dat meer architecten dit model leren kennen en gebruiken. Zowel voor onze organisaties als voor ons eigen vakgebied.

Ed van der Winden

Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether


Marlies van Steenbergen Eltjo Poort
Dexter 15 Introductie Track C: Ethiek en Architectuur

Er zijn weinig aspecten van het leven meer die niet worden beïnvloed door de digitale wereld. De impact van de ontwerpbeslissingen die digitale architecten nemen wordt daarmee steeds groter. Steeds vaker zijn digitale architecten betrokken bij beslissingen met ethische aspecten – ook als ze daar niet om gevraagd hebben. Een zeker kennisniveau over ethiek en waarden in technologie en organisaties is daarom steeds belangrijker voor architecten. In dit track zullen wij in vijf lezingen een aantal kanten van ethiek in de digitale architectuur belichten.

Marlies van Steenbergen

Principal Consultant Enterprise Architectuur, Sogeti

Eltjo Poort

Solution Architect, CGI


Paris Avgeriou Slinger Jansen
Dexter 19 Introductie Track D: How to build a software-powered world in which researchers and practitioners join forces

Society depends on software to work as expected, and sustain the unexpected as well. The boundaries between the physical and the virtual worlds do not exist anymore. In a similar way, we think it is time to remove the boundaries between research and practice, and find novel ways to join forces. Software architecture is the holistic view on the role of software in society, from all perspectives; in sectors, communities, and businesses. This track aims at showcasing cutting-edge software architecture research for supporting the ongoing transformation of society towards a software-powered world. This will create inspiration and opportunities for matchmaking researchers and practitioners, and lay down new bridges for future collaboration.

Paris Avgeriou

Professor of Software Engineering, Groningen University

Slinger Jansen

Assistant Professor, Utrecht University


Charles M. Hendriks
Dexter 26 Introductie Track E: Blockchain: to trust or not to trust, that is the challenge

Om Blockchain te kunnen laten gedijen zijn er maatregelen nodig die maar al te vaak  haaks staan op de uitgangspunten van Blockchain zelf. Per slot van rekening heeft Blockchain de meeste toegevoegde waarde als vertrouwen ontbreekt en partijen desondanks moeten / willen samenwerken.  Verschillende aspecten van het creëren van het noodzakelijke vertrouwen komen in deze track aan bod.  Ervaren sprekers zullen m.b.v. hun praktijkervaringen aangeven wat mogelijk is. Met deze kennis achter de hand kan een architect, die met Blockchain aan de slag gaat, beter greep houden op dit weerbarstige maar zeer modieuze fenomeen.

Charles M. Hendriks

Enterprise Architect, CGI


Kees Jan Koster
Limousin 3 Introductie Track F: Solution Architectuur

Agile architectuur is inmiddels een gegeven. Dit betekent dat IT landschappen ook steeds meer als autonome services worden ingericht, die op zichzelf simpeler worden en snel kunnen doorontwikkelen. De paradox is echt dat de complexiteit van het systeem als geheel toeneemt, en dat er juist meer geregeld moet worden rondom data eigenaarschap, het modulair maken van processen en het beschikbaar houden van het gehele landschap. De track solution architectuur geeft op al deze gebieden inzichten en lessons learned vanuit de praktijk. Deelnemers krijgen daarmee concrete handvaten om zo echt de flexibiliteit te bereiken en te behouden waar een ieder naar zoekt.

Kees Jan Koster

ZZP Technisch Architect, kjkoster.org


David van Puyvelde
Dexter 22 G. The Fourth Industrial Revolution

We are entering the fourth industrial revolution. We have witnessed the ages of steam power, science & mass production and now the digital revolution. In the Fourth Industrial Revolution – which has already begun – we’ve got new innovations pushing us forward, in the form of the cloud, social, mobile, IoT, and AI. Pair those with higher computing power and big data, and here comes the next industrial revolution. Discover how it is transforming industries and impacting businesses, society, and individuals. In the words of William Gibson, “The future is already here—it’s just not evenly distributed.”

David van Puyvelde

Director Cloud Architects, Salesforce


11.45 uur Tracks A1 - B1 - C1 - D1 - E1 - F1 - G1

Leo Correa Alves Herman Meeuwsen
Dexter 11 Track A1: De ivoren toren in de verbouwing

In de Renaissance kwam de wetenschap in een stroomversnelling door nieuwe inzichten van onderzoekende geesten zoals Michelangelo en Leonardo da Vinci. Door de brede vlucht van Agile werken, denken wij dat het tijd is voor de wedergeboorte van IT Architectuur. Vanuit Ordina zien wij veel verschillende situaties bij onze klanten waar agile werken en architectuur goed samen gaan. Helaas ook waar ze elkaar juist tegenwerken. Ook al liggen de belangen van agile scrum teams en architecten in elkaars verlengde, toch is het nog steeds erg moeilijk om de samenwerking soepel, tijdig en effectief te laten verlopen. In deze sessie introduceren we een selectie aan dimensies waarop Agile en Architectuur in tegenspraak (lijken) te zijn met elkaar.

Leo Correa Alves

IT Architect & Business Analyst, Ordina

Herman Meeuwsen

Agile Coach, Ordina


Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether
Dexter 30 Track B1: De paradox van de eenvoud - Eén enkel model voor elk type organisatie.

Het Viable System Model (VSM) wordt in al zijn eenvoud gepresenteerd en er wordt uitgelegd waarom het model relevant is voor elke organisatie die je tegen kunt komen: de bakker op de hoek, een multinational of jouw eigen organisatie. De diagnose van organisatorische problemen wordt letterlijk kinderspel. Doordat het model recursief is kan het ook op meerdere niveaus in de organisaties worden toegepast: op de gehele organisatie, op een project, een team, een afdeling of zelfs een individu.

Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether

Overige sprekers: Saskia Sijtsema, Adviseur, Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento, Jurre Kesting, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether en Hans Canisius, Consultant, Usoft/Biotrust


Anke Gorp
Dexter 15 Track C1: Architectuur is niet neutraal

Anke van Gorp is onderzoeker op het gebied van privacy, toegepaste ethiek en onderzoek integriteit aan de Hogeschool Utrecht. Ze is ook hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid. Zij zal aan de hand van een aantal voorbeelden uitleggen waarom ethiek belangrijk is voor architecten, en een aantal tips geven om ethische waarden in hun ontwerp te herkennen.

Anke Gorp

Hogeschool Hoofddocent Instituut voor Veiligheid, Hogeschool Utrecht


Erik Jagroep
Dexter 19 Track D1: The energy consumption of software

The rising energy consumption of datacenters has increasingly gained attention over the past years. Efficient power and heat management heat remains important within data centers, but also issues outside datacenter walls are emerging. Traditionally the focus has been on hardware to provide a solution, however recent insights have shown that also software can play a role. In this session we discuss the role of software in relation to energy consumption and provide insight to gain control over this topic.

Erik Jagroep

Product Manager, Centric


Ad Kroft
Dexter 26 Track E1: Distributed Ledger Technolgies: the next steps

Distributed ledgers zowel in unpermissioned als permissioned toepassingen zijn nog verre van industry grade. Allerlei issues moeten nog worden opgelost zoals rond trust, identities, de werking van smart contracts, de inrichting van verschillende lagen van governance, de interoperabilteit, de auditability. Echter, de leercurves zijn stijl en intens en de roadmap van de verdere ontwikkeling wordt helderder. Wanneer is het technology readiness level zover is dat ook architecten zich moeten onderdompelen in het complexe maar beloftevolle paradigma van decentrale en gedistribueerde systemen.

Ad Kroft

Programma Manager, Dutch Blockchain Coalition


Edo Poll Eric Nieuwenhuijsen
Limousin 3 Track F1: Gedistribueerde systemen zijn onbetrouwbaarder

Vanaf de opkomst van service-georiënteerde architecturen tot aan de nu gebruikelijkere microservices is duidelijk te zien dat IT-systemen uit steeds meer onderdelen bestaan. Klassieke patronen voor applicatie-integratie worden vaak toegepast waardoor bij hogere belasting of onbeschikbaarheid van een van de onderdelen meteen een verstoring op het gehele systeem optreedt. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, komen in deze presentatie de zaken langs waar je rekening mee moet houden bij het opzetten van een gedistribueerd systeem.

Edo Poll

IT Architect, Xebia Nederland BV

Eric Nieuwenhuijsen

IT Architect, Xebia Nederland BV


Jeroen Reizevoort Jack van Dijk
Dexter 22 Track G1: Unlock your backoffice data in the Cloud

By now it’s probably no surprise Mulesoft and Salesforce are together. Understand how we see cloud integration challenges develop and the solutions that will be required, to build a single view of the customer and power cross-channel experiences backed by your application network to connect every app, all data and every device. Expect to hear about api’s, events and data.

Jeroen Reizevoort

Client Architect, Mulesoft

Jack van Dijk

Cloud Architect, Salesforce


12.15 uur Wisselen van Zaal
 

12.25 uur Tracks A2 - B2 - C2 - D2 - E2 - F2 - G2

Eddy de Boer
Dexter 11 Track A2: Uitdaging: Doe een open hart operatie tijdens het lopen van een marathon

Hoe zorgen we er voor dat we een operationeel 24/7 systeem dat direct de treinenloop van Nederland bestuurt, een grote renovatie kunnen geven? Er zit tijdsdruk op de oplevering en de benodigde kwaliteit is hoog. In het programma dat de renovatie verzorgt is er voor gekozen om op een agile manier architectuur te bedrijven. Het programma neemt besluiten just-in-time just-enough en houdt expliciet de mogelijkheid tot heroverweging van besluiten als dat nodig is. Is dat dan Architectuur? Is dat nou Agile?

Eddy de Boer

Enterprise Architect, ProRail


Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether
Dexter 30 Track B2: De paradox van coördinatie - “Running the business in a viable way”

Elke organisatie produceert en managet. Zelfs in een eenmanszaak waarin productie en management in dezelfde persoon samenkomen. Bij grotere organisaties ontstaat de vraag hoe je die twee aspecten verdeeld. Hoeveel centralisatie en decentralisatie is nodig? Het VSM heeft hier een eenduidig antwoord op, waarbij prestaties en het leveren van waarde voor de organisatie als geheel, in balans zijn met maximale effectiviteit en zelfstandigheid van de individuele werknemer. Ook toepasbaar op projectniveau en de rol van de architect daarin.

Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether

Overige sprekers: Saskia Sijtsema, Adviseur, Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento, Jurre Kesting, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether en Hans Canisius, Consultant, Usoft/Biotrust


Mo Jaber
Dexter 15 Track C2: Je krijgt een opdrachtgever die je verdient

Een opdrachtnemer verdient geen ethische opdrachtgever als hij of zij niet in staat is belangrijke ethische waarden te kennen en te herkennen om succesvol te zijn. Het herkennen van ethische waarden in digitale architectuur is stap 1, maar wat dan? Wat kun je doen als je opdrachtgever hier een andere afweging in maakt dan jij verantwoordelijk vindt? Welke vragen moet je als opdrachtnemer stellen? Welke waarden hanteer je zelf en welke verwacht je van opdrachtgevers. Of is het u vraagt ik draai het wel in elkaar?

Mo Jaber

Adjunct Programmadirecteur, ICTU en Interim Rijk en Docent, Haagse Hogeschool


Michiel Overeem
Dexter 19 Track D2: The dark side of event sourcing: managing data conversion

Evolving software systems includes data schema changes, and because of those schema changes data has to be converted. Data conversion in event sourced systems introduces new challenges, because of the relative novelty of the event sourcing architectural pattern, because of the lack of standardized tools for data conversion, and because of the large amount of data that is stored in typical event stores. We addresses the challenge of schema evolution and the resulting data conversion for event sourced systems.

Michiel Overeem

Lead Software Architect, AFAS Software


Roel Wieringa
Dexter 26 Track E2: Een blockchain kan een blok aan uw been zijn

Organisaties die blockchain willen toepassen zullen een business model moeten opstellen en de governance van de blockchain moeten regelen. Voor non-permissioned blockchains zoals die van Bitcoin of Ethereum is zelfs een centrale, neutrale marktautoriteit nodig is die transparantie en openheid garandeert. Dit is de kernparadox van blockchains: Een netwerk van actoren die elkaar niet vertrouwen kan alleen functioneren dankzij de bescherming van een centrale autoriteit die we wel vertrouwen. In onze presentatie geven we  voorbeelden van businessmodellen en governancestrukturen voor blockchains.

Roel Wieringa

Directeur, The Value Engineers


Niels Naglé Mark Streutker
Limousin 3 Track F2: Data architectuur uitdagingen bij een microservices architectuur

Domain driven design, microservices, event-driven, geïsoleerde (polyglot) data storage.
Allemaal populaire ontwikkelingen binnen de software architectuur om een modulaire en schaalbare oplossing te realiseren. Hoe houden we een globaal beeld van de data en processen als iedere service eigen logica en data bevat en hier verrijkingen op kan uitvoeren? Welke data is leidend? Hoe gaan we om met conflicten? Wat betekent deze architectuur voor de data analyse.

Niels Naglé

Data Solution Consultant, Architect, Trainer en Spreker, Info Support

Mark Streutker

Data Solution Consultant en Architect, Info Support


Joost van der Vlies
Dexter 22 Track G2: Bloemen bezorgen vanuit een API, Architectuur paradoxen uit de praktijk van PostNL

Bij PostNL werken tienduizenden mensen elke dag met grote inzet om brieven en pakjes te bezorgen, en daarbij speelt IT een grote rol.
Drie paradoxen worden besproken uit de praktijk van PostNL:
1. De enterprise architectuur is domein gericht, de organisatie (nog) niet; Kijkje in de architectuur keuken van PostNL.
2. Het gebruik van grote IT platformen in een steeds meer Agile wereld; Oftewel hoe krijgen we platformen als Salesforce agile.
3. Hoe krijg je een 200 jaar oude fysiek gerichte organisatie meer digitaal. De kracht van IT in bezorging en nieuwe business modellen.

Joost van der Vlies

Head of Architectuur, PostNL


12.55 uur Lunchpauze
 

14.10 uur Tracks A3 - B3 - C3 - D3 - E3 - F3 - G3

Frank van Raalte Jozien van Riel
Dexter 11 Track A3: Wendbare Belastingdienst: wordt het toch nog leuk!

Een grote overheidsorganisatie en agile werken: gaat dat samen?! In deze presentatie nemen wij je mee op de ‘architect journey’ bij de ontwikkeling van MijnDouane. We geven een kijkje in de keuken bij deze succesvolle implementatie van SAFe bij de Belastingdienst, en delen `ups’ en `downs’ van Agile werken voor architecten en Architectuur.

Frank van Raalte

IT Architect, Belastingdienst

Jozien van Riel

Business Architect, Belastingdienst


Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether
Dexter 30 Track B3: De paradox van verandering - “Changing the business in a viable way”

Naast de boel draaiend houden (het onderwerp van de tweede presentatie) moet elke organisatie zichzelf voorbereiden op een veranderende omgeving en met die veranderingen meebewegen. De jaarlijkse plannings- en budgetcyclus die meestal gebruikt wordt is in veel gevallen contraproductief en loopt achter de feiten aan. Het VSM laat zien dat we meer aandacht moeten geven aan meten, modelleren en bijsturen. We gaan in op hoe je (digitale) strategie, verandering, innovatie en risicobeheersing op een praktische manier verbindt.

Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether

Overige sprekers: Saskia Sijtsema, Adviseur, Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento, Jurre Kesting, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether en Hans Canisius, Consultant, Usoft/Biotrust


Patricia Lago
Dexter 15 Track C3: Green Software: Architecture Decision Making for Sustainability

Sustainability is one of the most obvious ethical quality attributes for IT systems. Patricia Lago is a professor at the Vrije Universiteit Amsterdam and leads the Software and Services research group, with a special focus on sustainability and green IT. She will talk about the notion of sustainability, and the choices that architects can make to increase the sustainability of their design.

Patricia Lago

Hoogleraar, Vrije Universiteit


Bedir Tekinerdogan
Dexter 19 Track D3: Architecting Internet of Things based systems

An increasing number of systems in various application domains is based on the Internet of Things (IoT). Without a proper design of the IoT architecture, it is hard to communicate the design decisions among the stakeholders, analyze the system, guide the development process and derive an IoT system that meets the expected functional and quality concerns. We will discuss the key concepts related to IoT architecture design, present the key challenges for architecting IoT systems, and discuss possible solution directions.

Bedir Tekinerdogan

Full Professor and Chair Information Technology, Wageningen University


Hans Nouwens
Dexter 26 Track E3: Blockchain is business as usual

Blockchains zijn gemaakt om betrouwbaar transacties te registreren tussen consumenten die elkaar niet vertrouwen. “In code we trust”. Als dezelfde consumenten transacties aangaan met een bedrijf zijn de consumenten beschermd, bijvoorbeeld door wetgeving. Dus: wanneer één van de transactiepartijen een bedrijf is, heeft het toepassen van een blockchain geen enkele zin. Ik neem u graag mee in het web van argumenten en misverstanden rondom transacties en blockchains.

Hans Nouwens

Enterprise Architect, Sogeti


Peter Toonen
Limousin 3 Track F3: Cloud-agnostisch bouwen op PaaS diensten

Cloud vendors doen veel mooie beloftes maar helaas komen deze vaak met een addertje onder het gras: een lock-in op hun diensten. Deze sessie gaat in op hoe je applicaties kunt ontwikkelen die wél gebruik maken van de grote voordelen die de cloud biedt met PaaS zonder die lock-in te creëren. Enkele onderwerpen die de revu zullen passeren zijn: Containers, Service Fabric en Serverless Framework.

Peter Toonen

DevOps Engineer en ALM Consultant, Info Support


Reinier van Leuken
Dexter 22 Track G3: How Artificial Intelligence enables the next generation of business User Interfaces

Consumers and Employees nowadays use a variety of channels and tools to interact, collaborate and transact. For example, simply tell your Mercedes that you are cold, and it closes the windows. Learn about upcoming technology combining AI and UI and how Salesforce Einstein is changing the way you interact with Salesforce.

Reinier van Leuken

Solution Engineer Data Science, Salesforce


14.40 uur Wisselen van Zaal
 

14.50 uur Tracks A4 - B4 - C4 - D4 - E4 - F4

Frans van Koppen Saskia van der Elst
Dexter 11 Track A4: Agile werken onder architectuur na een grote reorganisatie

Bij een organisatie is een grote reorganisatie geweest. Sinds de reorganisatie werkt men ook aan het herbouwen van de software ter ondersteuning van de operationele processen. Daarbij hebben zij ook het agile paradigma geadopteerd om deze immense verbouwing te realiseren. Welke aanpassingen vraagt dat van betrokken architecten op het gebied van te hanteren principes, werkprocessen, competenties en afstemming? Kunnen modellen op Agile wijze gerealiseerd, onderhouden en beheerd worden? Wij vertellen over onze ervaringen met Architectuur in deze Agile omgeving in wording.

Frans van Koppen

Informatie Architect, Ordina

Saskia van der Elst

Informatie Analist, Ordina


Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether
Dexter 30 Track B4: De paradox van digitalisering - Hoe zit het echt met ICT en architectuur in organisaties?

Computers, software en data zijn enorm krachtige gereedschappen die een steeds groter deel van onze organisaties vormen. In veel gevallen worden ze echter verkeerd of voor de verkeerde dingen gebruikt. Onze effectiviteit als architecten wordt enorm beperkt door ingesleten, impliciete en vaak niet bespreekbare organisatiepatronen en de gevolgen daarvan. Het VSM reikt handvatten aan om te weten wat je als architect juist wel en niet zou moeten doen om de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen.

Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether

Overige sprekers: Saskia Sijtsema, Adviseur, Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento, Jurre Kesting, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether en Hans Canisius, Consultant, Usoft/Biotrust


Jos van Dijk
Dexter 15 Track C4: Hoe principieel zijn je principes?

De overheid heeft in het debat over ethiek en de impact op de samenleving meerdere rollen. Krachtige middelen zijn wetgeving en beleid. Rapportages van het Rathenau instituut en de WRR geven daar richting aan. Net zo belangrijk is de uitvoering: hoe doe je het als overheid? Denk aan kritische beschouwingen van de ombudsman, pers en op sociale media. In welk krachtenveld begeef je je architect binnen de overheid en hoe geef je daar handen en voeten aan? Hoe principieel zijn je principes?

Jos van Dijk

Architect, I-Interim Rijk


Slinger Jansen
Dexter 19 Track D4: Decision Support Technology for Architecture Pattern Selection

Software architecture plays an indispensable role in the software development process, as it defines skeletons for software products. Software architecture patterns offer universal and reusable solutions to commonly occurring design problems in software architecture. Finding the right set of software architecture patterns for a software product is a time-consuming process and is mostly based on tacit architectural knowledge of decision-makers. Novice software architects are not experienced to identify the most fitting software architecture patterns to address software products requirements, including both functional and non-functional requirements. Hence, there is a necessity for a decision support system that helps such software architects with their software architecture selection problem. We model the selection problem as a multi-criteria decision-making problem and have built a decision support system. The novelty of our approach is that it utilizes fundamental requirements engineering concepts, such as the ISO software quality standards and the MoSCoW prioritization technique.

Slinger Jansen

Assistant Professor, Utrecht University


Gert Jan Timmerman
Dexter 26 Track E4: To trust or not to trust

Het concept Blockchain is bedacht voor een complete trustless omgeving (Bitcoin), maar bij bredere toepassing van het concept is het heel lastig om van een volledig trustless omgeving uit te gaan. Daar komt nog bij kijken dat een volledig trustless omgeving Proof of Work vereist en dat maakt de Blockchain heel duur. Gevolg hiervan is dat we moeten kijken naar trusted of partially trusted omgevingen, maar dan dringt zich de vraag op: wat is nog het nut van Blockchain boven andere concepten?

Gert Jan Timmerman

Manager Kenniscentrum, Info Support


Marc Lankhorst
Limousin 3 Track F4: Geen business agility zonder architectuur!

Bij agile development ligt de focus veelal met name op het *proces* van ontwikkelen. Kortcyclisch, intensieve samenwerking met de gebruiker, meer gericht op de relatie dan de documentatie, enzovoort. Je hebt echter ook *systeemagility* nodig: de organisatie en haar technologie moeten zodanig zijn gestructureerd dat deze eenvoudig kunnen worden veranderd. Wat zijn de herbruikbare onderdelen, hoe definieer je heldere koppelvlakken, wat moet je scheiden of juist samenbrengen? Dat vraagt bij uitstek een architectuurvisie! Deze presentatie laat zien hoe procesagility en systeemagility samen de strategische agility van de organisatie ondersteunen. Ook wordt getoond hoe de typische artefacten en tools van agile werken en van architectuur met elkaar kunnen worden verbonden.

Marc Lankhorst

Managing Consultant & Chief Technology Evangelist, BiZZdesign


Arthur Revet
Dexter 22 Track G4: The importance of ecosystems in next-generation architectures

Consumers are trusting more and more interactions to their smartphones. This is in part driven by the expanding ecosystem of soft- and hardware that continuously drive new and additional value in increasing speeds. Future architectures can no longer be based on single-vendor backends but rather need to be flexible to allow for quick innovation to support yet-unknown demands. This can only be done by trusting in the power of platform based ecosystems of solutions.

Arthur Revet

Senior Engagement Manager, Salesforce


15.20 uur Pauze
 

15.40 uur Tracks A5 - B5 - C5 - D5 - E5 - F5 - G5

Jan Campschroer Herman Meeuwsen
Dexter 11 Track A5: Ontwerp je eigen A&A aanpak

In deze design-sessie gaan we met de presentatoren en deelnemers aan de slag om te komen tot een  eigen ‘Agile Architectuur Manifesto’. Geen tegel voor aan de muur, maar een praktisch hulpmiddel. Een hulpmiddel om je eigen context snel te verkennen en op basis daarvan stappen te ondernemen om attitude, competenties, proces, patronen en principes op orde te krijgen voor een veranderingsproces waarin een echte symbiose  van Agile en Architectuur maximaal bijdraagt aan jouw bedrijfsdoelstellingen.

Jan Campschroer

Senior Consultant/Informatiearchitect/Gegevensexpert, Ordina

Herman Meeuwsen

Agile Coach, Ordina


Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether
Dexter 30 Track B5: De paradox van gelijk hebben - Tegen de stroom in. Het Viable System Model in de praktijk

Het wetenschappelijk onderbouwde Viable System Model levert betere diagnoses dan de (vaak impliciete) modellen die de meesten van ons aangeleerd hebben via studie en praktijk. Paradoxaal genoeg is het VSM en de bijbehorende manier van denken toch erg onbekend en roept het makkelijk weerstand op. In deze laatste presentatie vertellen we concreet hoe we het model hebben toegepast of hebben proberen toe te passen. We illustreren de praktijk aan de hand van successen zowel als mislukkingen.

Trackleider: Ed van der Winden, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether

Overige sprekers: Saskia Sijtsema, Adviseur, Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento, Jurre Kesting, Organisatie en Enterprise Architect, DoITogether en Hans Canisius, Consultant, Usoft/Biotrust


Catholijn Jonker
Dexter 15 Track C5: Transparantie bij beslis-ondersteunende systemen

Steeds meer professionals, zoals artsen en rechters, laten zich bij hun besluitvorming bijstaan door IT-systemen die gebruik maken van Big Data en zelflerende algoritmes. Hierbij is het vaak om commerciële of technische redenen niet mogelijk om te achterhalen hoe een advies tot stand is gekomen. De ethische implicaties hiervan zijn verstrekkend en potentieel maatschappij-ontwrichtend.

Catholijn Jonker

Hoogleraar Interactive Intelligence, TU Delft en Hoogleraar Explainable Artificial Intelligence, Universiteit Leiden


Patricia Lago Henry Muccini Eltjo Poort
Dexter 19 Track D5: The history of software architecture - In the eye of the practitioner

Software architecture is celebrating 25 years. In spite of its ‘age’, SA is key and no organization undertakes ‘serious’ projects without the support of suitable architecture practices. But, how did SA practice evolve in the past 25 years? And what are the challenges ahead? We identified the top-10 topics emerging from over 5,000 scientific papers, and have used them to perform an online survey with 57 SA practitioners. This talk presents the results, including trends, future topics, reflections and takeaways.

Patricia Lago

Hoogleraar, Vrije Universiteit

Henry Muccini

Associate Professor, University of l’Aquila

Eltjo Poort

Solution Architect, CGI


Bastiaan Bakker
Dexter 26 Track E5: Nuttige Blockchain antipatronen

De wereld van blockchain is vol (schijnbare) tegenstellingen!
– grote speculatieve waarde drukt gebruikswaarde
– meeste handel is gecentraliseerd off-chain, niet gedecentraliseerd on-chain
– fysiek zeer decentraal en redundant computing model, logisch 1 gedeeld systeem
– “smart contracts” voeren domweg code uit
– …
Blockchain kan ons helpen! Soms door het te gebruiken, vaker door het ons bewuster na te laten denken over concepten als waarde, decentralisatie, vertrouwen, governance en het vervolgens niet toe te passen.

Bastiaan Bakker

Chief Blockchain Pragmatist, Xebia


Kees Jan Koster
Limousin 3 Track F5: The Paradox of Breaking Things

Paradoxically, the best way to ensure that systems won’t break is by deliberately breaking them. Lucky for us, breakage is inevitable. All we have to do is to accept outages for what they are: opportunities to learn. In this talk, Kees Jan gently guides you from accepting breakage, to causing your first failure, to where you break production systems with confidence. The audience leaves the room ways to implement blame-free post-mortems, monitoring and creative ways to break systems.

Kees Jan Koster

ZZP Technisch Architect, kjkoster.org


Murphy van Oijen
Dexter 22 Track G5: Philips Integrated Landscape; Our path to deliver a global single architecture

Philips Integrated Landscape; Our path to deliver a global single architecture
Philips uses the concept of the Philips Integrated Landscape to drive a single coherent global IT architecture that supports Philips business processes and capabilities.
Join this session to understand how we do this, and how we use and consider Salesforce as a technology platform to provide Philips business capabilities within the PIL.

Murphy van Oijen

Lead Architect Market to Order, Philips


16.10 uur Wisselen van Zaal
 

Frank Harmsen
16.20 uur Limousin 3 Keynote Enterprise Architecture en Single Point of Truth: twee kanten van dezelfde medaille

Deze keynote speech gaat in op de belangrijke rol die kennismodellering, en in het bijzonder modellering van semantiek, speelt bij het ontwikkelen van enterprise architecturen. De spreker gaat in op de verbanden tussen de vakgebieden enterprise architecture en fact based modeling, de kansen die er liggen voor beide vakgebieden om meer naar elkaar en met elkaar te bewegen, en toepassingen in de praktijk waar de zogenaamde “single point of truth” de basis vormt van een enterprise architecture.

Frank Harmsen

Hoogleraar Knowledge and Information Management, Maastricht University en Managing Director, PNA


Bas van Gils
17.00 uur Limousin 3 Afsluiting Dagvoorzitter
Bas van Gils

Senior Consultant, Strategy Alliance


18.00 uur Diner + uitreiking NAF Architectuurprijs