Programma Landelijk Architectuur Congres 2015
Woensdag 25 november

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.


08.15 – 09.30 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.15 en 09.25 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.30 – 09.40 uur

Opening door de dagvoorzitter
Zaal: Grand Hall

Huub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum


09.40 – 10.15 uur

Keynote
Zaal: Grand Hall

De spontane stad: omgaan met onzekerheden in gebiedsontwikkeling

Vroeger wisten we alles zeker in gebiedsontwikkeling: dit is hoe mensen wonen, werken en winkelen, zoveel auto’s heeft de gemiddelde bewoner. Op basis daarvan maakten we Masterplannen waarin alles vast was gelegd. Maar de wereld verandert steeds sneller, en stedenbouw is een traag vak. Vaak zit er 10 jaar tussen de eerste schets en de uitvoering van een plan. Daarom zijn we op zoek naar strategieën die meer flexibiliteit geven, die meer ruimte bieden voor de gebruiker en voor onverwachte initiatieven. De spontane stad is een zoektocht naar nieuwe manieren van stad maken.

Tess Broekmans, Stedenbouwkundige en Partner, Urhahn


10.15 – 10.50 uur

Keynote
Zaal: Grand Hall

De informatie pyramide van DSM

In deze keynote lezing wordt de Informatie Pyramide, zoals die bij DSM wordt toegepast, toegelicht. Het is een ogenschijnlijk eenvoudig model met meerdere dimensies waarbij veel andere IT begrippen op hun plek vallen. Het goed toepassen van deze Informatie Pyramide voorkomt dat de IT afdeling en de rest van het bedrijf niet op elkaar zijn afgestemd. Met andere woorden: het helpt een IT architectuur te ontwikkelen die past bij het betreffende bedrijf.

Aloys Kregting, CIO, DSM en Executive Vice-President DSM Business Services


10.50 – 11.35 uur

Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt


11.35 – 11.45 uur

Introductie Track 1 t/m 5

Track 1: Agile architecting
Zaal 8/9

Inmiddels is agile aanpak gemeengoed, wat heet ik bespeur al agile vermoeidheid (zeg maar monday morning stand up fatigue). Blijf kritisch mensen, alleen het agile etiket opplakken vormt geen garantie voor succes. In deze track laten architecten zelf zien welke aanpak bij hen tot succes leidt. Aan jou de eer om hun voorbeelden in jouw speelveld (succesvol) toe te passen.

Charles Hendriks, Enterprise Architect, Schiphol Group


Track 2: De ECO architect, dienstverlener en bruggenbouwer
Zaal 10

De hedendaagse enterprise architect kan niet meer in een ivoren toren zitten filosoferen, maar dient een directe herkenbare, concrete bijdrage te leveren aan zijn of haar organisatie. Het thema van het LAC 2015, ‘De Architect: van Ego naar Eco’, is in deze track uitgewerkt in een 5 tal presentaties. Elke presentatie biedt concrete voorbeelden van hoe architecten er zijn geslaagd dicht bij hun stakeholders te staan en succesvol bruggen te bouwen tussen verschillende stakeholders.

Eric Onderdelinden, Senior Manager, Deloitte Consulting


Track 3: Data science voor architecten
Zaal 11

Data science is een vakgebied dat zich richt op het verzamelen, organiseren en analyseren van (grote) data sets om patronen te ontdekken. Deze track gaat in op wat data science voor architecten in de praktijk kan betekenen. In een tutorial starten we met de basisbegrippen, waarna aansprekende voorbeelden van onder andere bol.com en Boskalis aan bod komen.

Linda Terlouw, Enterprise Architect, Icris


Track 4: Op reis met behulp van de VVV
Zaal 12

Voorheen kon de architect, als opper IT kennishebber (EGO), de business behoeftes nog vertalen naar IT oplossingen met weinig oog voor andere belangen en aspecten van de business. Het toenemende belang van IT voor veel organisaties, maakt dat veel meer mensen in organisaties belang hechten aan goede IT. IT staat dus niet meer ten opzichte van de business maar is onderdeel van de business en het speelveld waarin deze business zich bevindt (ECO). In dit ‘eco architectuur proces’ is het elkaar begrijpen door middel van een gemeenschappelijke taal een vereiste. Visualisatie (beeldtaal) kan die rol van gemeenschappelijke taal vervullen. In ieder gedegen ‘eco architectuur proces’ omvat de ‘eco architect’ 3 rollen:
– Facilitator van het groepsproces.
– Verbeelder van dit gemeenschappelijk beeld;
– Stakeholder vanuit de IT.
Welke rollen de huidige architect naast ‘stakeholder vanuit de IT’ op zich neemt hangt af van de individuele architect en de organisatie waarin hij zich bevindt.

Laurent Fraters-Yeşiltepe, IT Gids & Verandermanager en lid van de NAF-werkgroep Visual Enterprise Architecture


Track 5: Next generation architecture
Zaal 14 A/B

De architecten van de toekomst, de architecturen van de toekomst… waar vind je die? Bij de jonge, innovatieve bedrijven! Start-ups uit wetenschappelijke incubators komen vertellen wat de toekomst ons te bieden heeft, en hoe zij die voor ons gaan realiseren. De één is al verder in de ontwikkeling dan de ander, waardoor je ook een kijkje in de keuken krijgt hoe je moet beginnen, doorpakken en produceren met de nieuwste technologieën.

Bas van Hengstum, Technology Architect, Accenture


11.35 – 12.45 uur

Parallel Sessie 1, 2 & 3

Parallel Sessie 1: Tools voor business transformatie: uw business makeover!
Zaal 15

Business model innovatie is van groot belang voor bedrijven en organisaties. De paradox is dat de mogelijkheden voor verandering door digitalisering toenemen, maar dat het tijdig maken van de juiste keuzes steeds complexer wordt. In de tutorial laten we op een hands-on manier zien hoe je robuuste business transformatie kunt versnellen met behulp van business model patronen en business model stresstesting. Dat doen we aan de hand van sprekende voorbeelden en met actieve betrokkenheid van het publiek.

Timber Haaker, Senior Adviseur, InnoValor / TU Delft en Melissa Roelfsema, Young Professional, InnoValor


Parallel Sessie 2: API management
Zaal 16

Om succesvol deel te nemen aan de API economy zijn inzicht, controle en beveiliging van API’s van essentieel belang. Deze vormen vaak een uitdaging voor architecten, doordat bedrijfsfuncties en data via hybride architecturen worden opengesteld aan zowel interne als externe gebruikers. De integratiespecialist Enable-U presenteert praktische oplossingen en enkele best practices van klanten ING, Ziggo en IceMobile. De rode draad in het verhaal wordt gevormd door het onderscheid tussen intern (provider) en extern (consuming) API Management.

Frank Terpstra, Senior Consultant, Enable-U


Parallel Sessie 3 ( twee delen )
Zaal 17

Met NORA inburgeren in de digitale samenleving

De Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur: van referentie-architectuur naar praktische toepassing. De praktijk: hoe gebruiken we de NORA-afspraken om de digitale dienstverlening door de overheid te verbeteren? Welk houvast geeft dit? Rekening houdend met de toekomstplannen van de digitale overheid. (Trefwoorden: NORA next step, Digitaal 2017, I Agenda overheid, GDI (generieke digitale infrastructuur), OMO overheidsmobility overleg)
Herriët Heersink MSc, Projectleider Ontwikkeling NORA Strategisch adviseur bij Stichting ICTU, werkzaam voor de overheid

Werken aan verbinden; een dag uit het leven van een overheidsarchitect

De overheid is een ingewikkeld informatienetwerk waarin vele ketens elkaar kruisen. Om in deze complexiteit de weg te vinden is een aanpak nodig die slimme tools combineert met begrip van en voor het ecosysteem van de overheid. Aan architecten de uitdaging om de hectische werelden van beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. (Trefwoorden: Psa, dossier verbinden, visualisatie, business architect)

Saco Bekius, Strategisch Adviseur Belastingdienst Rijksoverheid


11.45 – 12.15 uur

Track 1a t/m 5a

Track 1a: De architect tussen 35 scrum teams in de 90e sprint…
Zaal 8/9

De realisatie van software gebeurt steeds vaker agile. Dit vraagt ook iets van de architect en de architectuur. Software wordt steeds sneller en frequenter naar productie gebracht. Wat betekent dit voor de architect? De hoeveelheid data die verwerkt moet worden door de IT systemen blijft groeien. En nu? Bij bol.com zijn we op weg naar de 100e sprint met inmiddels zo’n 35 scrum teams. Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe we hier bij bol.com mee omgaan en hoe de architect en de architectuur steeds meer volwassen worden.

Peter Paul van de Beek, IT Architect, bol.com


Track 2a: De architect als security enabler
Zaal 10

De omgeving waarin bedrijven opereren wordt steeds complexer. Trends als open data en cloud maken het beveiligen van deze omgeving er niet gemakkelijker op. Enterprise architectuur biedt een gestructureerde aanpak om met complexe omgevingen om te gaan. Deze aanpak kan ook worden ingezet voor security. Voorwaarde is dat security vanaf de eerste potloodschets meegenomen wordt. Hoe zorg je ervoor dat je als security architect vanaf het begin betrokken bent, hoe zorg je ervoor dat je bijdrage als positief wordt gezien, hoe ziet zo’n samenwerking eruit? In deze presentatie wordt aan de hand van concrete voorbeelden geïllustreerd hoe een security architect een gewaardeerde bijdrage aan een project levert.

Rob Faber, Enterprise Security Architect, Achmea


Track 3a: Tutorial data science
Zaal 11

De kreten data science en vooral big data hebben een hoog hypegehalte. Definities zijn vaak vaag en bijpassende architecten worden vaak niet veel concreter dan Powerpointplaatjes. In deze tutorial gaan we in op wat data science inhoudt en laten we concrete voorbeelden zien. We geven hierbij een demonstratie van een compleet data science-proces (probleemdefinitie, exploratie van de data, bouwen data science-model, evaluatie data science-model, visualisatie en deployment van data science-model).

Linda Terlouw, Enterprise Architect, Icris


Track 4a: Op weg met de ECO-architect? Met de VVV kom je er wel!
Zaal 12

Jan Campschroer en Laurent Fraters-Yeşiltepe gaan in op de vraag waarom je als eco architect een reis met de VVV wil maken.

Jan Campschroer, Management Consultant – Architect, Ordina en Laurent Fraters-Yeşiltepe IT Gids & Verandermanager en lid van de NAF-werkgroep Visual Enterprise Architecture


Track 5a: The Nerdalize cloud – sustainable and affordable cloud computing
Zaal 14 A/B

Nerdalize is turning the cloud upside down, placing servers in homes, thereby making cloud computing sustainable and reducing compute cost by 55% for compute intensive workloads. How can you benefit from using Nerdalize? What does this mean for the future of cloud computing & heating? How does it fit into current and future architectures?

Florian Schneider, Co-founder / COO, Nerdalize en Boaz Leupe, Co-founder / CEO, Nerdalize


12.15 – 12.25 uur

Wisselpauze


12.25 – 12.55 uur

Track 1b t/m 5b

Track 1b: SAFe/Agile & architectuur – do’s en don’ts vanuit de praktijk
Zaal 8/9

Organisaties verwachten veel van agile. De time-to-market voor business-IT-oplossingen moet korter, met minder overhead en maximale businesswaarde. Ook binnen overheidsland! Maar wat betekent SAFe/Agile voor de inrichting van architectuur? En wat kan architectuur betekenen voor een organisatie die wil werken volgens SAFe/Agile? In deze sessie de praktijkresultaten van Belastingdienst/Toeslagen.

Piet Rekker, Strategisch Architect, Belastingdienst, Bedrijfsonderdeel Toeslagen en Erik Borgers, Agile Architectuur Coach en Opleider, Inspearit / Cibit Academy


Track 2b: De agile enterprise architect – zinvol of ongewenst?
Zaal 10

Agile methodieken, afkomstig uit de software ontwikkeling, worden tegenwoordig breed toegepast. Ook enterprise architectuur (EA) is niet buiten schot gebleven. Maar welke agile methodieken hebben echt impact op de ontwikkeling van een EA? Als onderdeel van een masteronderzoek is dit met behulp van de reacties van organisaties onderzocht. Ontdek waarom en welke agile methodieken zinvol zijn in de context van EA.

Martijn Hensema, Graduate Intern, Deloitte Consulting


Track 3b: Data Science as a Service binnen Boskalis
Zaal 11

De sprekers zijn sinds begin 2015 gestart met een programma binnen Boskalis dat tot doel heeft de reeds aanwezige data te ontsluiten. De data wordt vervolgens gecombineerd en geanalyseerd met de meest state-of-the-art tools die vandaag de dag beschikbaar zijn. De sprekers zullen ingaan op de volgende onderwerpen:
– Hoe zet je een dergelijk initiatief op de kaart binnen een grote, volwassen organisatie?
– Communicatie: hoe voorkom je een nieuwe informatie-silo? Wat is het verschil in behoeften tussen een ‘klassieke’ eindgebruiker en een ‘API-eindgebruiker’?
– Tools & technieken: van R tot Azure Machine Learning, van ArcGis tot Leaflet, wat is er neergezet om de grote hoeveelheden data te ontsluiten en beheren?
– Lessons learned: wat werkt wel en wat werkt niet goed in een dergelijke innovatieve setting binnen een grote organisatie?
– Architectuur nieuwe stijl: van principe-politie tot innoverende kracht binnen de organisatie?

Kees Pruis, Discipline Engineer, Boskalis Hydronamic en André Boonzaaijer, IT Architect, Boskalis/Icris


Track 4b: Het communicatie proces en de rol van facilitator
Zaal 12

Leenhert Stil en Rinke Smedinga bespreken hoe mensen vanuit verschillende achtergronden worden samengebracht om te komen tot een gemeenschappelijk beeld.

Leenhert Stil, ICT Adviseur, Architect en Verbeelder, ICTU en Rinke Smedinga, Senior Adviseur Informatievoorziening, Rijkswaterstaat


Track 5b: Ontwikkelen voor het Internet of Things
Zaal 14 A/B

Awair is een jonge start-up uit Eindhoven. Het product Awair meet verschillende factoren in de ruimte: temperatuur, luchtvochtigheid, licht en CO2. Vervolgens geeft Awair met eenvoudige kleurcodes aan wat er mis is in de omgeving. Awair is thuis of op het werk, maar bijvoorbeeld ook op scholen en gezondheidsinstellingen te gebruiken. Zo kan iedereen gezond gaan leven. Tijdens deze presentatie neemt oprichter Björn u mee langs de uitdagingen die het Internet of Things met zich meebrengt.

Björn Schulpen, Co-Founder & CEO, Awair


12.55 – 14.10 uur

Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt


13.10 – 13.40 uur

Speakercorner Presentatie
Zaal 15

Applicatie portfolio management: quick fix of strategisch instrument?

Applicatie rationalisatie wordt vaak gebruikt als quick fix om kosten te besparen. Maar is dit echt slim? Applicaties zijn vaak van strategisch belang waardoor u doordachte beslissingen wilt nemen in een snel veranderende omgeving. Hiervoor werken we onder andere met een breed spectrum aan waardes, opbrengsten, risico’s en regels. Ook de presentatie en visualisatie is belangrijk om uw strategie te implementeren met concrete doelen en stappen. De BiZZdesign APM aanpak helpt Enterprise Architecten om effectief strategische bedrijfstransformaties te ondersteunen.

BiZZdesign, spreker volgt nog.


14.10 – 14.40 uur

Track 1c t/m 5c

Track 1c: Architectuur à la carte: een agile architectuur voor een minimal viable product
Zaal 8/9

Onze klanten verwachten van ons dat we systemen bouwen waarbij we zo snel mogelijk waarde creëren door deze te releasen. De architectuur zal mee moeten groeien met het product en kan dus van tevoren niet ten volle worden vastgelegd. Dit vraagt om een andere aanpak van een architect: de rol van een architect binnen een team en organisatie verandert. In deze sessie willen we laten zien hoe je dit als architect kunt benaderen en wat dit betekent voor een architectuur en organisatie.

Edwin van Wijk en Wiljag Denekamp, IT Architect, Info Support


Track 2c: De architect als verandermanager
Zaal 10

Architectuur (business architectuur, informatiemanagement) in (grotere) bedrijven vergt meer bestuurskracht van een architect dan voorheen. De ‘managing architect’ (be)stuurt zijn team van business- en IT-architecten en engineers in een dynamische omgeving. Hij/zij beïnvloedt ook die omgeving met zijn aanwezigheid, daadkracht, inzicht en verandervermogen: samengevat in 5 C’s is de architect creative, consultant, coach, communicator en controller. De architect die deze capabilities evenwichtig en situationeel goed toepast is met recht een effectieve verandermanager.

Rob Douwes, Lead Business Architect Distributie, Rabobank Nederland


Track 3c: Architecting the IoT in the laundry industry: a state-of-the-art case​
Zaal 11

Het Internet of Things (IoT) is een zeer actueel thema. Deze sessie gaat via een concrete praktijkcase in op de architectuur van een IoT oplossing in een wasserij. De plant die besproken wordt verwerkt wekelijks tienduizenden stuks wasgoed dat – voor het eerst ter wereld – afzonderlijk op stuksniveau met een RFID chip verwerkt wordt. We gaan in deze sessie in op techniek, ontwerp en lessons learned van deze wereldwijde pilot.

André Boonzaaijer, IT Architect, Icris, Jacco van Riessen, Manager Software Development, WSP Systems en Wim van Rotterdam, Software Engineer, WSP Systems


Track 4c: Het creatieve proces en de rol van verbeelder
Zaal 12

Martijn Kessler en het creatieve proces naar een visualisatie van het gemeenschappelijk beeld.

Martijn Kessler, Eigenaar, Studio Kessler


Track 5c: Zorgen zonder zorgen, samenwerking in het primaire proces
Zaal 14 A/B

Zorgorganisaties leven in de waan van de dag. Onzekere financieringsregels, participatie met mantelzorg, inzet van technologie en de omslag naar ”digitaal” werken maakt dat lange termijn besluiten nauwelijks te overzien zijn. Welke kant gaan we op en hoe richten we het samenwerking proces zo in, dusdanig dat we voorbereid zijn op de toekomst?

Roel Snel, Commercieel Directeur, ConnectedCare Zorg


14.10 – 15.20 uur

Parallel Sessie 4 & 5

Parallel Sessie 4: Hybride organiseren als fundament voor nieuwe IT-architecturen
Zaal 15

Traditioneel organiseren we werk door het zelf te doen (via het eigen bedrijf) of uit te besteden (via de markt). Maar dit zijn vooral vormen die passen bij de productie van fysieke producten en zijn minder geschikt voor de organisatie van het werk van kenniswerkers. ‘Het bedrijf’ en ‘de markt’ maken onvoldoende gebruik van de kracht van het internet. Beter is het werk hybride te organiseren, dit is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden en zal veel invloed hebben op IT architecturen.

Paul Bessems en Jean-Paul Luijten, Fellow, Weconomics Foundation


Parallel Sessie 5: Help! Mijn organisatie wordt agile
Zaal 16

De architectuur moet meer agile worden. Wat is nou eigenlijk agile architectuur? Is het nieuwe software, zijn het aangepaste architectuur processen of hebben we het hier dan toch meer over de softskills? Als u uw architectuurfunctie goed wilt laten aansluiten op agile en lean werken, welke typische oplossingen zijn er dan? Waar moet u dan rekening mee houden in het transformatieproces? In deze sessie gaan we hier op basis van door bij diverse klanten opgedane ervaring met u verder op in.

Dirk Witte, Enterprise Architect en Serge Bouwens, Senior Architect en Management Consultant, Inspearit


14.40 – 14.50 uur

Wisselpauze


14.50 – 15.20 uur

Track 1d t/m 5d

Track 1d: Architectuur zonder vetrandjes
Zaal 8/9

De snelkookpan van een start-up dwingt de architect zich te beperken tot de cruciale modellen en documentatie. Kees Jan laat aan de hand van zijn ervaring bij innovatieve bedrijven zien wat de basis vormt voor een hoogwaardige architectuur in een onvoorspelbare omgeving. Hij laat zien welke niet-functionele requirements de sleutelrol spelen. De luisteraar verlaat de zaal met een zeer economische shortlist van documentatie die het mogelijk maakt de architectuur in een altijd-te-korte tijd neer te zetten.

Kees Jan Koster, Freelance Technisch Architect, Java-monitor


Track 2d: De architect als service provider
Zaal 10

Een succesvolle architect met impact is veel meer dan een producent van documenten vol richtlijnen, logische componenten, scoping van domeinen en standaarden. Een succesvolle architect zal zich moeten opstellen als stakeholder manager en service provider in een steeds complexer IT en business landschap. Vanuit de praktijk hebben we ervaren welke uitdagingen een jonge architectuur afdeling heeft met deze rol als stakeholder manager en service provider en hoe we deze hebben benaderd en aangepakt. In deze track delen we deze ervaring met jullie.

Floris Jansen, Senior Consultant, Deloitte Consulting en Eric Onderdelinden, Senior Manager, Deloitte Consulting


Track 3d: Data as a Service – fast data, open data en de API economie
Zaal 11

Elke dag creëren we 2.5 petabytes (1018 bytes) aan data. Meer waarde halen uit deze data is dan ook een van de grootste uitdagingen voor organisaties. Een nieuwe bron van concurrentievoordeel ligt in de snelheid van het verwerken van data en het leveren van diensten op basis daarvan: de organisatie die een klant een persoonlijke dienstverlening kan bieden terwijl hij nog in de winkel is heeft een voorsprong op zijn concurrenten. In deze voordracht staan we stil bij de vraag wat de impact is van data as a service op de genetwerkte organisatie.

Timothy Sealy, Adviseur, InnoValor en Wil Janssen, Managing Partner, InnoValor


Track 4d: Jouw visualisatie is de mijne niet
Zaal 12

Hoe Gert-Jan Kamer van Tata Steel AchiMate toepaste bij kwaliteitsmanagement.

Gert-Jan Kamer, Enterprise Architect, Tata Steel


Track 5d: 3D map leads us to a new world
Zaal 14 A/B

Traditional 2D maps only provide 2D information, while map readers (people) live in a 3D world. 3D maps will lead us to a new world that we are always admiring. Based on the technology developed in University of Twente, Dipper can reconstruct a Dutch city with 10,000 buildings in one week. The cheap and quick models enable us a wide range of applications, like flood management, green energy, and smart city.

Biao Xiong, CTO and Dong Yang, Co-founder, Dipper


15.20 – 15.40 uur

Wisselpauze


15.40 – 16.10 uur

Track 1e t/m 5e

Track 1e: Speed & Vigor – het Patton patroon
Zaal 8/9

Zoals WO2-leider George Patton zei: ‘Een goede oplossing die nu met vastberadenheid wordt uitgevoerd is beter dan een perfecte oplossing 10 minuten later.’ Praktijkcasus over architectuurontwikkelingen bij ABN AMRO: agile architecture development, met snelheid en vastberadenheid (‘Speed & Vigor’), waarbij ‘steering change’ het doel is en architectuur een middel. Scopen en faseren is het devies. En beginnen met minimal viable product-versies; volgende versies worden op een iteratieve manier vastgesteld, op basis van een backlog en volgens tevoren vastgestelde prioriteiten. Naast de resultaten gaan we in op de obstakels en lessons learned bij het invoeren en toepassen van deze aanpak.

Jaap Teeuwen, Advisor, Nolemmings en Leo Ruijgrok, Enterprise Architect, ABN AMRO


Track 2e: Het world café: de architect als marktkoopman
Zaal 10

De meeste architecten weten inmiddels wel hoe belangrijk het is om als architect goed te kunnen communiceren met je belangrijkste stakeholders. In de praktijk blijkt ook regelmatig hoe moeilijk dit is. Vooral in grote en internationale organisaties. In deze track gaan we in op onze ervaringen met het gebruik van een leuk en origineel concept toegepast bij het grootste chemie concern in de wereld. De architecten zijn, als ware verkopers op de markt, letterlijk dichtbij hun stakeholders gaan staan: het world café. Een eenvoudig maar zeer succesvol concept, na aanvankelijke scepsis hogelijk gewaardeerd door architecten en bezoekers.

Eric Onderdelinden, Senior Manager, Deloitte Consulting


Track 3e: Business Intelligence en Big Data bij bol.com
Zaal 11

Bol.com groeit stevig door. In onze (micro) service architectuur proberen we deze groei te faciliteren. Belangrijk is dat we inzicht houden in de kwaliteit van onze processen. Bij bol.com doen we dit door big data technologieën in te zetten binnen het BI domein. Zo kunnen we de groeiende hoeveelheden data en databronnen eenvoudig toegankelijk en beheersbaar houden. In deze presentatie wordt toegelicht hoe we dit doen. Ook zullen andere toepassingen van big data bij bol.com worden besproken.

Wieneke Keller, Architect, bol.com


Track 4e: Een gemeenschappelijke (beeld)taal?
Zaal 12

Professor Charles Forceville over metaforen als synthetiserend instrument.

Charles Forceville, Associate Professor, Universiteit van Amsterdam


Track 5e: Open hardware – what you need to know
Zaal 14 A/B

Jonathan will take you through the milestones that lead up to the current explosion in open hardware. He will cover key technological breakthroughs as well as market driven enablers like kickstarter. Jonathan co-organizes the Amsterdam Internet of Things meetup and initiated the Amsterdam iBeacon and IoT Living Laboratory and will explain how the maker movement and the enterprise can meet to accelerate businesses.

Jonathan Carter, Technical Director, Glimworm and Glimworm Beacons


16.10 – 16.20 uur

Wisselpauze


16.20 – 17.00 uur

Keynote
Zaal Grand Hall

Shift happens en de toekomst van IT: van ego naar eco

De wereld verkeert niet in een economische of financiële crisis maar in een transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. De invloed van deze transformatie op ons leven, werk is enorm groot en diepgaand. Ruud Veltenaar legt uit wat het effect van ‘disruptive technologies’ op bestaande en toekomstige markten en IT diensten is en maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om onze economische en financiële modellen te hervormen. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: de technologisering en diginormalisering van ons leven en werk, robotica, mobile internet en cloud, big data en quantum computers, best cases en de toekomst van smart IT-industries.

Ruud Veltenaar, Filosoof, Futurist, Trend-teller, Topspreker en bijzonder Hoogleraar London Business School


17.00 – 18.00 uur

Afsluiting door de Dagvoorzitter + Borrel op de expositie


18.00 – 22.00 uur

Diner