Programma Landelijk Architectuur Congres 2015
Donderdag 26 november

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.


08.15 – 09.20 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.15 en 09.20 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.20 – 09.30 uur

Opening door de dagvoorzitter
Grand Hall

Huub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum


09.30 – 10.05 uur

Keynote
Grand Hall

The API economy

Although the API economy is just taking off, enterprises are already finding themselves being pushed onto their back feet. They realize they need to actively accommodate the disruptions occurring to how they set up their architectures, and more importantly – how they deal with the organizational ( people/process) aspects – in order to become more adaptive. In this talk Sumit will share his experiences by taking us on a journey of what leading companies are doing to stay ahead, and lessons learnt, related to setting up successful API programs.

Sumit Sharma, Chief Digital Strategist, MuleSoft


10.05 – 10.40 uur

Keynote
Grand Hall

Architectuur in het publieke ecosysteem

Weinig domeinen vragen meer om naar buiten gerichte, en verbindende eco-architectuur dan het publieke domein. De maatschappij verandert in hoog tempo. Burgers en bedrijven stellen hoge eisen aan de dienstverlening van de overheid. Diezelfde overheid staat ook voor de opgave om efficiënter en kostenbewuster te werken. Systemen moeten worden gekoppeld. De oude aanbod-gerichte en sectorale ego-architectuur volstaat niet meer. De vraagsteller – de klant – staat centraal, de eco-architectuur doet zijn intrede! Hans Wanders, sinds dit jaar CIO Rijk, zal in zijn keynote aanvoeren wat dit vraagt van architecten en architecturen voor de Rijksdienst. Om zijn gedachtegang te illustreren zal hij niet alleen putten uit de actualiteit, maar ook uit zijn rijke ervaring in het private domein.

Hans Wanders, CIO, Ministerie van Binnenlandse Zakenumit


10.40 – 10.50 uur

Uitreiking NAF Penning


10.50 – 11.35 uur

Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt


11.35 – 11.45 uur

Introductie Track 6 t/m 10

Track 6: Referentie-architectuur – architectuur in co-creatie
Zaal 8/9

Co-creatie is een algemene ontwikkeling; kennis en ideëen ontstaan vooral door interactie van mensen. Die mensen zijn liefst ook heel verschillend van aard waardoor de meeste nieuwe inzichten ontstaan, die direct ook vertaald kunnen worden naar alle relevante aspecten. Multi-disciplinaire samenwerking is dan ook onlosmakelijk verbonden aan co-creatie. Daarnaast wordt toenemend samengewerkt over organisatiegrenzen omdat organisaties nu eenmaal niet in isolatie bestaan, maar deel uitmaken van een groter geheel. Voor architectuur betekent dit vooral het samen met anderen opstellen van architecturen, bij voorkeur met mensen van andere organisaties en met verschillende achtergrond. Dit leidt al snel tot referentie-architectuur; een architectuur die veel breder toepasbaar is dan in één organisatie. Organisaties zijn nu eenmaal ook niet zo uniek als ze vaak denken. Deze insteek lijkt een kritieke succesfactor voor architectuur in het algemeen en voor referentie-architectuur in het bijzonder. Deze track verbindt architectuur met co-creatie en geeft daarmee een nieuw perspectief op de totstandkoming van architecturen. Een mix van onderzoek, gebruikerspraktijk en adviesorganisaties presenteert haar ervaringen met een aantal referentie-architecturen. De track sluit af met een panel waarin een aantal prikkelende stellingen worden bediscussieerd met de presentatoren.

Danny Greefhorst, Directeur, ArchiXL


Track 7: Modern technology architecture
Zaal 10

Een gevarieerde track waarin architecten met interesse voor techniek en innovatie een aantal interessante onderwerpen zullen tegenkomen. In het eerste deel een demonstratie van het Internet of Things en een introductie in de nieuwe architectuurstijl Event Sourcing. Het tweede deel bestaat uit een mini-bootcamp API: hoe begin je ermee, wat kun je ermee, en vooral: wat levert het nu eigenlijk op in de praktijk?

Bas van Hengstum, Technology Architect, Accenture


Track 8: Linked Data: Rol en toepassing van enterprise architectuur
Grand Hall

Deze track staat in het teken van de vernieuwende rol en de toepassing van architectuur binnen organisaties. Hierbij sluit het aan op het LAC thema: businessmodellen en –transformatie en het thema next-generation architecture. De track wordt verzorgt door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het Luxembourg Institute of Science and Technology. Op deze instituten wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de fundamenten en de toepassing van enterprise architectuur. Deze track geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van de rol en de toepassing van enterprise architectuur.

Raymond Slot, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht en Erik Proper, Professor Information Systems, Radboud University Nijmegen


Track 9: Businesstransformaties en –modellen
Zaal 11

Een track over digital transformation: het transformeren van business in het digitale tijdperk. Vijf lezingen die via praktijkvoorbeelden laten zien hoe modellen van business en methodische aanpakken kunnen bijdragen aan succesvolle transformaties.

Art Ligthart, Lead Architect Programma Inning, Belastingdienst


Track 10: Linked Data: het ecosysteem van het web voor het werken met data
Zaal 12

Eén van de uitdagingen van de moderne architect is de verwerking van gegevensstromen. Partners en klanten vragen om nuttige informatie: tijdig, actueel en met een goed leesbare “bijsluiter”. De architectuur van het internet heeft zich bewezen als een goede oplossing voor het uitwisselen van documenten (webpagina’s) en voor het verbinden van bedrijven en mensen (social networks). In deze track laten we zien dat deze architectuur ook zeer geschikt is voor het uitwisselen en verbinden van gegevens: Linked Data.

Erwin Folmer, Trekker Platform Linked Data Nederland, Geonovum, Kadaster en Universiteit Twente


11.35 – 12.45 uur

Parallel Sessie 6 & 7 & 8

Parallel Sessie 6: Architectuur voor ICT kwaliteit, de architect midden in het ecosysteem van ICT ontwikkeling
Zaal 15

Werk mee aan een referentie-architectuur voor ICT-kwaliteit gebaseerd op de ISO 25000 reeks SQuaRE. Het is tijd om de waterval specificatie van non-functionals volgens de oude ISO-9126 achter ons te laten. In deze tutorial plaatsen we de architect midden tussen de agile samenwerkende ICT-professionals. Als architect geef je richting aan totstandkoming en borging van een hoog kwaliteitsniveau van ICT. Doel van de tutorial is te leren kwaliteit bespreekbaar te maken en motivatie te bewerkstelligen om die kwaliteit samen te realiseren.

Martijn Sasse, Business Architect en Manager Kwaliteit, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak


Parallel Sessie 7: Enterprise Architecture: back to basics. Wat is de rol van de Enterprise Architect?
Zaal 16

Nu de hype wat is gaan liggen worstelen veel bedrijven met de vraag hoe ze deze discipline een relevante plaats moeten geven in het geheel van de bedrijfsvoering. Tijd om een aantal fundamentele vragen te stellen en te beantwoorden vanuit de praktijk.

Johan Van Looy, Partner, inno.com


Parallel Sessie 8: The enterprise architect is dead, long live the enterprise architect!
Zaal 17

The digitization of everything is fundamentally reshaping the role of IT. With software becoming (a significant part of) the product, IT has to reshape their organization and become a business innovator. How does (enterprise) architecture play a role in this transformation? You have all lived through sessions where business managers, both LoB and IT, challenge the need for architecture, usually given the image of architecture making things even more complex and slow down the process. In this session we will share how HP Software has combined the IT4IT™ reference architecture with SAFE™ agile methods at the core of this transformation process. It has resulted into enabling customer value realization in an incremental and sustainable manner. The key lesson learned: (enterprise) architecture is not a goal by itself – but it is an essential means to an end moving your organization to the next level.

Erik van Busschbach, is Chief Technologist for IT Management in the HP Software Professional Services worldwide CTO office and Peter van Emst, senior Lead Solution Consultant IT Management for HP Software Professional Services in the Benelux


11.45 – 12.15 uur

Track 6a t/m 10a

Track 6a: Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 – een proces van co-creatie
Zaal 8/9

Nieuwe ontwikkelingen zoals een toenemende vorm van samenwerking tussen gemeenten en een verschuiving van taken binnen de overheid vragen om herziening van de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA. Deze referentie-architectuur heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Om GEMMA 2 een succes te laten zijn is betrokkenheid van de gemeenten dan ook essentieel. Om dit vorm te geven is gekozen voor een co-creatie aanpak, waarbij zowel digitaal als fysiek de interactie met gemeenten wordt aangegaan. Theo Peters en Jeffrey Gortmaker vertellen over het proces dat is gelopen en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de belangrijkste nieuwe elementen van GEMMA 2.

Theo Peters, Productmanager GEMMA, KING en Jeffrey Gortmaker, Architect, KING


Track 7a: Event driven architecture met Lego treinen en Raspberry Pi’s voor iedere generatie architecten
Zaal 10

Soms is het lastig om termen als internet of things of event driven architecture uit te leggen. Om het wat minder abstract te maken hebben we Lego treinen en wissels uitgerust met Raspberry Pi’s in combinatie met infrarood transmitters, camera’s, RFID, speakers, WIFI, servo’s etcetera. De applicaties zijn op basis van een event driven architecture gebouwd met Scala en Akka. Deze sessie laat zien hoe we dat bereikt hebben, wat we geleerd hebben en natuurlijk is er een live demo!

Johan Janssen, Architect en Competence Center Java Lead, Info Support


Track 8a: Dynamische interactieve visualisatie van enterprise architectuur
Grand Hall

Hoe te komen tot bruikbare, actuele visualisaties van enterprise architectuur? Visualisaties van enterprise architectuur zijn zelden actueel en up-to-date. Ze zijn veelal moeilijk te onderhouden en/of gebaseerd op verouderde gegevens. Binnen de Hogeschool Utrecht loopt een onderzoeksproject om interactieve en dynamische enterprise architectuur visualisaties te genereren, gebaseerd op ArchiMate modellen. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van ‘game engine’. In de presentatie wordt de laatste stand van het onderzoek weergegeven.

Raymond Slot, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track 9a: Praktijkervaring met ‘System of Systems’
Zaal 11

Een “System of Systems” (SoS) is een groot en complex systeem die zelf weer gebaseerd is op (complexe) systemen. Het heeft een heterogeen karakter en bestaat uit verschillende technologieën. Maar niet elk groot en complex systeem is een SoS. De presentatie gaat in op de verschillende typen SoS-en en hun kenmerken. Welke aanpassingen aan de huidige methoden zijn nodig voor het ontwerpen van een SoS? Twee praktijkvoorbeelden uit de transport- en energiemarkt geven hands-on ervaring mee.

René Krouwel, Informatie Architect, Soltegro


Track 10a: SKOS, of de taal van de business als architectuurprincipe
Zaal 12

Sinds 18 mei 2015 staat SKOS (Simple Knowledge Organization System) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Bureau Forum Standaardisatie. Daarmee is het een verplichte standaard voor overheidsorganisaties. De standaard wordt veel gebruikt bij het ontsluiten van grote kennisbanken en web-bibliotheken. Brede toepassing van de standaard kan een impuls geven aan de kwaliteit die gerealiseerd wordt bij het vastleggen en ontsluiten van het bedrijfsvocabulaire. Deze tak van sport, in het Engels aangeduid met Enterprise Vocabulary Management, wordt steeds breder beoefend. De track gaat in op de gevolgen die SKOS heeft voor informatie-architectuur. De ideeën worden toegelicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Jan Voskuil, Directeur, Taxonic


12.15 – 12.25 uur

Wisselpauze


12.25 – 12.55 uur

Track 6b t/m 10b

Track 6b: Kritieke succesfactoren bij referentie-architecturen
Zaal 8/9

Bij de Haagse Hogeschool wordt onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) bij hogescholen. Deze referentie-architectuur is een goed voorbeeld van een architectuur die is ontstaan in een co-creatie binnen de sector. Daarbij zijn zowel collegeleden, directeuren, architecten als medewerkers in het primaire proces van tientallen instellingen betrokken geweest. Een belangrijke stap in het onderzoek naar de implementatie van HORA is een Delphi-onderzoek naar de kritische succesfactoren van de implementatie van referentie-architecturen in meer algemene zin. Dit Delphi-onderzoek is ook weer een co-creatie van een aantal specialisten die in zeer korte tijd een gemeenschappelijke visie hebben neergezet. Berry Pieters vertelt over het onderzoek, het proces en de resultaten.

Berry Pieters, Docent/Onderzoeker, Haagse Hogeschool


Track 7b: Event Sourcing – een alternatieve architectuur voor high-performance systemen
Zaal 10

Zou het niet mooi zijn als er een architectuurvorm bestond waarin er geen belangenverstrengeling bestaat tussen het ophalen van gegevens en het verwerken van complexe bedrijfsregels? Zou het dan ook niet mooi zijn als die architectuur bijna onbeperkte verticale schaalbaarheid mogelijk maakt? En wellicht ook nog een ondubbelzinnig inzicht in de historie van die gegevens? En wat als je daardoor niet afhankelijk meer bent van een bepaalde databaseleverancier? Geïnteresseerd? Ik vertel je hoe dit mogelijk is en hoe wij dit hebben gebruikt om een wereldwijd gedistribueerd systeem te bouwen.

Dennis Doomen, Principal Consultant, Aviva Solutions


Track 8b: Enterprise architectuur: realisme in het sturen van veranderingen
Grand Hall

Hoe maakbaar is een organisatie? Er zijn aanwijzingen, en zelfs empirisch bewijs, dat grootschalige veranderingen in organisaties nauwelijks kunnen worden gestuurd vanuit een top-down aanpak. Enterprise architectuur lijkt er (althans impliciet) van uit te gaan dat dit wel mogelijk is. De presentatie behandelt deze fundamentele aanname en kijkt daarbij naar een aantal theoretische overwegingen, met onder meer het concept van autopoiese en Ashby’s wet van de vereiste variëteit. Hierbij wordt tevens de faciliterende rol EA modellering onder de loep genomen en komen we tot een, hopelijk meer realistische, rol van (enterprise) modellen bij het architecturen van organisaties.

Erik Proper, Professor Information Systems, Radboud University Nijmegen


Track 9b: Effectieve strategie-uitvoering met capability-based planning, enterprise-architectuur en portfoliomanagement
Zaal 11

Deze presentatie beschrijft hoe de strategie van een organisatie effectief kan worden geïmplementeerd door een combinatie van disciplines: Strategiemodellering ondersteunt de vertaling van de bedrijfsstrategie naar concrete doelen. Capability-based planning focust op wat een organisatie moet kunnen om deze doelen te realiseren. Enterprise architectuur stuurt de ontwikkeling van die capabilities en biedt een duidelijke line-of-sight tussen strategische doelen, capabilities, diensten, processen en systemen. Enterprise portfoliomanagement ondersteunt tot slot de prioritering en besluitvorming over investeringen in benodigde assets en veranderinitiatieven die deze architectuur en capabilities realiseren. Deze aanpak wordt geïllustreerd met twee praktijkcases.

Marc Lankhorst, Service Line Manager Enterprise Architecture, BiZZdesign


Track 10b: Havo eindexamen-app: (detail-)curriculum als de linking pin tussen informatiedomeinen in het onderwijs
Zaal 12

Kennisnet heeft samen met SLO een havo eindexamen-app ontwikkeld. Leerlingen en docenten kunnen via de zgn. kernprogramma’s (‘curriculum-in-the-cloud’) de CITO-eindexamens van 2010-2015 oefenen, de landelijke scores (zgn. psychometrische data van CITO) als benchmark gebruiken, in detail zien waar precies in de leermethode de stof wordt behandeld en extra leermateriaal vinden. Bij de voorbereiding van de eindexamens in 2014 en 2015 hebben zich in totaal ca. 900 docenten en 6000 leerlingen aangemeld. Deze app heeft onder andere geleid tot een geavanceerde API voor de ontsluiting van het curriculum via het Onderwijsbegrippenkader.

Henk Nijstad, Domeinmanager Onderwijsstandaarden, Kennisnet


12.55 – 14.10 uur

Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt


14.10 – 14.40 uur

Track 6c t/m 10c

Track 6c: Een referentie-architectuur voor testautomatisering
Zaal 8/9

Testautomatisering als onderwerp leent zich prima voor een architectuurbenadering; het is ook een complex onderwerp dat impact heeft op allerlei aspecten. Zo vraagt het nieuwe rollen, processen, gegevens en applicaties. In een co-creatie tussen specialisten op het gebied van testen en een enterprise-architect wordt een boek geschreven over testautomatisering. In dit boek wordt een referentie-architectuur voor testautomatisering gedefinieerd, welke de basis is waarop de rest van het boek voortborduurt. Het boek is daarmee een goed voorbeeld van multi-disciplinaire co-creatie van een referentie-architectuur. Danny Greefhorst en Jos van Rooyen zullen vertellen over de totstandkoming, de inhoud en de toepassing van de referentie-architectuur. Daarnaast reflecteren ze over de ontstane kruisbestuiving.

Danny Greefhorst, Directeur, ArchiXL en Jos van Rooyen, Projectleider en Testconsultant, Bartosz


Track 7c: API’s – meer dan API management
Zaal 10

Deze lezing focust op belangrijke aspecten welke voorafgaan aan het publiceren van een API. Er wordt ingegaan op zowel de business aspecten als de eigenlijke implementatie aspecten: van analyse over design tot implementatie en integratie. Een referentiearchitectuur wordt voorgesteld waarin APIs, integratie en SOA samen komen tot een geheel van elkaar versterkende architecturale patronen. Tenslotte worden de end-to-end security aspecten van applicaties kort behandeld en meerbepaald de rol welke API’s hierin spelen.

Guido Van Humbeeck, Senior Partner en Wim Paredis, Senior Integration Architect, AE


Track 8c: Architectuur in emergente organisaties
Grand Hall

Enterprise architectuur: gepland of spontaan ontstaan? Met emergentie wordt het — spontaan — ‘boven komen’ van fenomenen bedoeld. Architectuur en organisatie zijn er niet op gemaakt om emergentie te ondervangen. Architectuur vooronderstelt een vooropgezette structuur en planmatige ontwikkeling van de organisatie. Waar passen dan nog spontane ontwikkelingen? Waar dynamiek nog past binnen een plan, is dat bij emergentie niet meer het geval. Je zou zelfs kunnen argumenteren dat enterprise architectuur bedoeld is om emergentie uit te sluiten. Bij emergente organisaties kun je je afvragen of een plan emergent is bij een uitvoering of dat uitvoering emergent is bij een plan. Dus, hoe om te gaan met emergentie? Een mogelijke ‘bottom-up’ strategie is om een betrouwbare infrastructuur neer te zetten en op deze wijze emergente veranderingen kunnen faciliteren.

Theo Theunissen, Onderzoeker Lectoraat Networked Applications, Hogeschool Arnhem Nijmegen


Track 9c: Randvoorwaarden voor business transformatie bij de Belastingdienst
Zaal 11

Art Ligthart zit midden in een business transformatie die zwaar wordt beïnvloed door de onmogelijkheden van een bestaand applicatielandschap. Het innen van belastingen en uitbetalen van toeslagen bij de Belastingdienst wordt ondersteund met meer dan 200 systemen, de oudste daterend uit 1972. Sinds 1995 is vier keer tevergeefs geprobeerd dit te vernieuwen, met als gevolg een oerwoud aan systemen en processen. Art beschrijft hoe in medio 2014 een nieuw programma is gestart waarin de transformatie van de inning op een andere manier wordt opgepakt, als onderdeel van de vernieuwingsagenda van de Belastingdienst.

Art Ligthart, Lead Architect Programma Inning, Belastingdienst


Track 10c: CERISE – een Linked Data informatiemodel voor energiestromen
Zaal 12

Het CERISE-SG project heeft de toepassing van linked data om data in het energiedomein, de eOverheid en het geo-domein aan elkaar te koppelen verkend en in een aantal test cases toegepast. Eén van de resultaten van CERISE-SG is het informatiemodel Smart Grid voor energiebalancering. Dit model beschrijft de koppeling van data uit verschillende domeinen – van BAG tot Handelregister tot meterstanden van slimme meters – om tot geïntegreerde beelden te komen van lokaal energieverbruik en -productie. Dit concept is geïmplementeerd in een linked data omgeving. In deze presentatie neemt Jasper Roes je mee in de ontwikkeling van dit informatiemodel en wat daarbij is ontdekt.

Jasper Roes, Business Consultant, TNO


14.10 – 15.20 uur

Parallel Sessie 9 & 10

Parallel Sessie 9: Nee is een werkwoord
Zaal 15

De architect heeft verrassend vaak met “nee” te maken. Kees Jan onderzoekt het woord nee in een gesprek met de deelnemers. Naast de persoonlijke aspecten van nee horen en zeggen, kijkt Kees Jan naar de wijze waarop mensen zichzelf bewust en onbewust dingen ontzeggen om zich te dwingen betere systemen te realiseren. Deelnemers verlaten de zaal met meer respect voor nee. Zij zeggen en ontvangen nee effectiever. Ze zijn zich bewuster van de rol van nee in hun dagelijkse werk.

Kees Jan Koster, Freelance Technisch Architect, Java-monitor


Parallel Sessie 10: To be announced Mulesoft
Zaal 16

Speaker Matheus Hermsdorff


14.40 – 14.50 uur

Wisselpauze


14.50 – 15.20 uur

Track 6d t/m 10d

Track 6d: De Rechtspraak ontketent – over schering en inslag: liever verbinden door te weven dan door te ketenen
Zaal 8/9

Rechtspraak speelt een rol in vele ketens. Er vindt een grootschalige digitalisering plaats van de rechtspraak: pilots zijn in productie, wetgeving is in behandeling en IT-systemen zijn volop in (agile) ontwikkeling. De Rechtspraak wil niet zelf een eigen keten maken, maar de verbinding leggen met andere ketens: de samenleving. De vraag is daarmee: hoe kan je met meerdere ketens samenwerken. Het NORA-katern verbinden vormt het uitgangspunt. Co-creatie is essentieel om de goede rol in de ketens te vinden, in dialoog met de andere partijen in de ketens. Het zou wel helpen als er een patroon van samenwerken kan bestaan voor meerdere ketens: een architecture pattern als referentie. Is dat gevonden, dan is ook duidelijker hoe de informatiestromen zouden moeten lopen. Het lijkt meer te moeten bieden dan (alleen) “traditioneel” berichtenverkeer. Martijn Sasse zal in deze presentatie meer vertellen over het proces dat is gelopen, over samenwerkingen die zijn gezocht en over voorbeelden uit andere ketens die als inspiratie hebben gediend.

Martijn Sasse, Business Architect en Manager Kwaliteit, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak


Track 7d: Public API bij Nationale Postcode Loterij
Zaal 10

Ter ondersteuning van de online marketing strategie, heeft Trivento in opdracht van De Nationale Postcode Loterij een public API gerealiseerd. Met als doel: – Beter benutten van online sales kanalen: mobile, second screen, App’s, social media; – Snellere lancering van marketing campagnes (TTM); – Integratie met trusted third parties. De API is gebaseerd op Microservices. Maar wat heeft deze API opgeleverd? Wat waren de voordelen en de uitdagingen bij het introduceren van microservices?

Mohamed Himi, Software Architect, Trivento en Wouter Schmitz, Hoofd Architectuur & Analyse, Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij


Track 8d: Kwaliteit van software-architectuur
Grand Hall

Hoe goed volgt de software de gewenste architectuur? Bedrijven hebben meestal maar een beperkt beeld van de kwaliteit van de architectuur van hun applicaties. In veel gevallen begint een project met ambitie en wordt een architectuur opgesteld, waarbij componentmodellen, lagenmodellen en patterns worden toegepast, bijvoorbeeld met het oog op goede onderhoudbaarheid en portabiliteit. Echter, vaak is het onduidelijk in welke mate de ontwerp uitgangspunten ook daadwerkelijk in het uiteindelijke software product toegepast zijn. Handmatig analyseren van de software is veelal ondoenlijk; daarvoor zijn tools nodig. Aan de Hogeschool Utrecht is zo’n software tool ontwikkeld; een gratis te gebruiken open source tool. Daarmee kan worden vastgesteld of de architectuurregels zijn nageleefd bij de implementatie van het systeem. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de resultaten van onderzoek en wordt een korte demonstratie gegeven van de tooling.

Leo Pruijt, Onderzoeker Lectoraat Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track 9d: Een agile architectuurafdeling?
Zaal 11

Eltjo Poort en Rutger Oldenburg laten zien hoe architecten business transformaties kunnen ondersteunen met een aanpak voor ‘agile architecting’: Risk- and Cost-Driven Architecture (RCDA). Hiermee worden architecten geholpen om agile projecten te ondersteunen met “precies genoeg anticipatie”. Eltjo en Rutger laten zien hoe ze deze aanpak bij ProRail hebben toegepast, leidend tot een continue flow van architectuurbeslissingen om stap voor stap grip te krijgen op onzekerheden en risico’s in een complexe transformatie.

Rutger Oldenburg, Enterprise Architect, ProRail en Eltjo Poort, Distinguished Solution Architect, CGI


Track 10d: Linked Data en API’s
Zaal 12

Ontdek het verschil tussen gegevens en informatie en gebruik linked data – in combinatie met developer-friendly API’s – om data te publiceren op het semantisch web. In deze sessie laten we met behulp van praktijkvoorbeelden zien hoe je in zes stappen van ruwe data tot waardevolle informatie komt die naast alle voordelen van linked data ook bruikbaar en begrijpelijk is voor ontwikkelaars en machines zoals Microsoft’s Cortana, Google’s Now of Apple’s Siri.

Dimitri van Hees, Co-founder, Apiwise


15.20 – 15.40 uur

Wisselpauze


15.40 – 16.10 uur

Track 6e t/m 10e

Track 6e: Paneldiscussie
Zaal 8/9

Tijdens deze paneldiscussie worden een aantal prikkelende stellingen bediscussieerd met de sprekers in de track.


Track 7e: API’s – de hoeksteen van de digitale ambitie
Zaal 10

Transavia wil uitgroeien tot de beste digitale airline van Europa. Om aan de digitale wensen van klanten en business partners te voldoen is flexibiliteit en acceleratie van innovatie noodzakelijk. Een volwassen API capability, gebaseerd op agile en data driven development, is de randvoorwaarde om deze ambitie te kunnen realiseren. “The Sky is not the limit” #DigitalTransformationJourney

Wolter van Haersma Buma, Hoofd Strategy & Development, Transavia en Jan Willem Hennink, Manager Technology Consulting, Accenture


Track 8e: Workshop: cloud en cyber security
Grand Hall

Wat is veiliger: informatie zelf beheren of in de cloud opslaan? De veiligheid van cloud oplossingen staat volop ter discussie. Is het beter voor organisaties om gevoelige informatie zelf te beheren, of is het beter om deze informatie in een cloud omgeving op te slaan? In deze workshop is het de bedoeling om, aan de hand van een aantal stellingen, komen tot een levendige discussie over de waarde van cloud voor het beveiligen van (gevoelige) informatie. In de workshop wordt een actuele casus behandeld, en geïllustreerd hoe een organisatie met patiëntinformatie is om gegaan.

Wiebe Wiersema, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track 9e: Bedrijfstransformatie vanuit een ontwerpbenadering
Zaal 11

Rijk van Vulpen vertelt over de business transformatie van Trivento. De oorspronkelijke ontwerp uitdaging in januari 2012 was: voeg vier bedrijven weer samen, onder 1 merk om de marketing en verkoop inspanningen te stroomlijnen. In 6 maanden tijd kwam daar een strategische ontwerpuitdaging van: we willen een organisatie creëren die onze medewerkers in hun kracht zetten om innovatieve diensten gebaseerd op klantbehoeften te leveren. Rijk beschrijft dit proces, de leerervaringen en bijdrage van de architecturen met de merkidentiteit, de klant- en medewerkerbeleving en de bedrijfscultuur.

Rijk van Vulpen, Enterprise Architect, Trivento


Track 10e: Best practices voor het ontsluiten van (basis)registraties voor het optimaal delen van informatie tussen organisaties
Zaal 12

Al jaren wordt binnen de Nederlandse overheid gesproken over het eenmalig vastleggen en vanuit de authentieke bron gebruiken van gegevens. Linked data gebruikt de bestaande en bewezen architectuur van het internet als eco-systeem voor het publiceren van data. Het Kadaster, dat een aantal basisregistraties over de openbare ruimte beheert (topografie, adressen en gebouwen, ruimtelijke plannen, percelen en eigendomsrechten) beheert, onderzoekt hoe deze next- generation architectuur optimaal kan worden ingezet voor het vormgeven van een ‘Informatiehuis Ruimte’ in het kader van de ‘Laan voor de Leefomgeving’, het digitaal stelsel voor de nieuwe Omgevingswet. In deze architectuur worden alle data over de openbare ruimte in samenhang met de betekenis van de onderliggende begrippen uit de wet en de bijbehorende metadata (beschikbaarheid, betrouwbaarheid e.d.) met bewezen webstandaarden, in een direct voor applicatie- of portaalbouwers beschikbare vorm gepubliceerd.

Arjen Santema, Consultant Tactical Information Management, Kadaster en Erwin Folmer, Trekker Platform Linked Data Nederland, Kadaster, Geonovum en Universiteit Twente


16.10 – 16.20 uur

Wisselpauze


16.20 – 17.00 uur

Keynote
Grand Hall

Organisatiekunde of kwakzalverij: omtrent de receptuur voor strategisch (IT) succes of mislukking

Daar het merendeel van strategische (IT) initiatieven faalt blijken, meer dan 125 jaar na de oprichting van de eerste business school, de recepten betreffende organisatorische kwakzalverij nog immer populair. Zo blijkt maar weer uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekcommissie naar IT mislukkingen bij de Nederlandse overheid. Enige populaire recepten worden besproken, alsook suggesties voor alternatieven.

Jan Hoogervorst, Professor Enterprise Governance en Enterprise Engineering, Antwerp Management School


17.00 – 18.00 uur

Afsluiting door de Dagvoorzitter + Borrel op de expositie