Programma Landelijk Architectuur Congres 2015

Thema 2015

Het 17e Landelijk Architectuur Congres zal dit jaar in het teken staan van DE ARCHITECT: VAN EGO NAAR ECO.

Een architect moet effectief zijn in een steeds groter speelveld. De grenzen van de informatie-voorziening zijn al lang niet meer beperkt tot de grenzen van de eigen organisatie. Functioneel opereert de organisatie in ketens; voor efficiënte en effectieve ICT moet een architect de hele keten overzien. In de realisatie is het eigen datacenter al lang niet meer de enige optie: de cloud moet op z’n minst overwogen worden.

Het speelveld is zo groot geworden dat geen enkele architect nog effectief kan zijn zonder op de schouders van reuzen te staan. Het tijdperk van de ego-architect is ten einde: er is geen plaats meer voor de visionaire bouwheer of -dame die met naam en toenaam in de boeken komt als dé architect van systeem X of Y. Dit is het tijdperk van de eco-architect: de architect die, desnoods onzichtbaar, het kompas is waarop andere actoren varen. Samen organiseren zij een eco-systeem van elkaar versterkende producten en diensten met ondersteunende IT, over de grenzen van organisaties en belangen heen.

Op het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven.

Woensdag 25 november

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

LAC-DAG1

08.15 – 09.30 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.15 en 09.25 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.30 – 09.40 uur

Opening door de dagvoorzitter

Huub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum


09.40 – 10.15 uur

Keynote ( Volgt nog)


10.15 – 10.50 uur

Keynote

De informatie pyramide van DSM

In deze keynote lezing wordt de Informatie Pyramide, zoals die bij DSM wordt toegepast, toegelicht. Het is een ogenschijnlijk eenvoudig model met meerdere dimensies waarbij veel andere IT begrippen op hun plek vallen. Het goed toepassen van deze Informatie Pyramide voorkomt dat de IT afdeling en de rest van het bedrijf niet op elkaar zijn afgestemd. Met andere woorden: het helpt een IT architectuur te ontwikkelen die past bij het betreffende bedrijf.
Aloys Kregting, CIO, DSM en Executive Vice-President DSM Business Services


10.50 – 11.35 uur

Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt


11.35 – 11.45 uur

Introductie Track 1 t/m 5

Track 1: Agile architecting

Inmiddels is agile aanpak gemeengoed, wat heet ik bespeur al agile vermoeidheid (zeg maar monday morning stand up fatigue). Blijf kritisch mensen, alleen het agile etiket opplakken vormt geen garantie voor succes. In deze track laten architecten zelf zien welke aanpak bij hen tot succes leidt. Aan jou de eer om hun voorbeelden in jouw speelveld (succesvol) toe te passen.

Charles Hendriks, Enterprise Architect, Schiphol Group


Track 2: De ECO architect, dienstverlener en bruggenbouwer

De hedendaagse enterprise architect kan niet meer in een ivoren toren zitten filosoferen, maar dient een directe herkenbare, concrete bijdrage te leveren aan zijn of haar organisatie. Het thema van het LAC 2015, ‘De Architect: van Ego naar Eco’, is in deze track uitgewerkt in een 5 tal presentaties. Elke presentatie biedt concrete voorbeelden van hoe architecten er zijn geslaagd dicht bij hun stakeholders te staan en succesvol bruggen te bouwen tussen verschillende stakeholders.

Eric Onderdelinden, Senior Manager, Deloitte Consulting


Track 3: Data science voor architecten

Data science is een vakgebied dat zich richt op het verzamelen, organiseren en analyseren van (grote) data sets om patronen te ontdekken. Deze track gaat in op wat data science voor architecten in de praktijk kan betekenen. In een tutorial starten we met de basisbegrippen, waarna aansprekende voorbeelden van onder andere bol.com en Boskalis aan bod komen.

Linda Terlouw, Enterprise Architect, Icris


Track 4: Op reis met behulp van de VVV

Voorheen kon de architect, als opper IT kennishebber (EGO), de business behoeftes nog vertalen naar IT oplossingen met weinig oog voor andere belangen en aspecten van de business. Het toenemende belang van IT voor veel organisaties, maakt dat veel meer mensen in organisaties belang hechten aan goede IT. IT staat dus niet meer ten opzichte van de business maar is onderdeel van de business en het speelveld waarin deze business zich bevindt (ECO). In dit ‘eco architectuur proces’ is het elkaar begrijpen door middel van een gemeenschappelijke taal een vereiste. Visualisatie (beeldtaal) kan die rol van gemeenschappelijke taal vervullen. In ieder gedegen ‘eco architectuur proces’ omvat de ‘eco architect’ 3 rollen:
– Facilitator van het groepsproces.
– Verbeelder van dit gemeenschappelijk beeld;
– Stakeholder vanuit de IT.
Welke rollen de huidige architect naast ‘stakeholder vanuit de IT’ op zich neemt hangt af van de individuele architect en de organisatie waarin hij zich bevindt.

Laurent Fraters-Yeşiltepe, IT Gids & Verandermanager en lid van de NAF-werkgroep Visual Enterprise Architecture


Track 5: Next generation architecture

De architecten van de toekomst, de architecturen van de toekomst… waar vind je die? Bij de jonge, innovatieve bedrijven! Start-ups uit wetenschappelijke incubators komen vertellen wat de toekomst ons te bieden heeft, en hoe zij die voor ons gaan realiseren. De één is al verder in de ontwikkeling dan de ander, waardoor je ook een kijkje in de keuken krijgt hoe je moet beginnen, doorpakken en produceren met de nieuwste technologieën.

Bas van Hengstum, Technology Architect, Accenture


11.35 – 12.45 uur

Parallel Sessie 1, 2 & 3

Parallel Sessie 1: Tools voor business transformatie: uw business makeover!

Business model innovatie is van groot belang voor bedrijven en organisaties. De paradox is dat de mogelijkheden voor verandering door digitalisering toenemen, maar dat het tijdig maken van de juiste keuzes steeds complexer wordt. In de tutorial laten we op een hands-on manier zien hoe je robuuste business transformatie kunt versnellen met behulp van business model patronen en business model stresstesting. Dat doen we aan de hand van sprekende voorbeelden en met actieve betrokkenheid van het publiek.

Timber Haaker, Senior Adviseur, InnoValor / TU Delft en Melissa Roelfsema, Young Professional, InnoValor


Parallel Sessie 2: API management

Om succesvol deel te nemen aan de API economy zijn inzicht, controle en beveiliging van API’s van essentieel belang. Deze vormen vaak een uitdaging voor architecten, doordat bedrijfsfuncties en data via hybride architecturen worden opengesteld aan zowel interne als externe gebruikers. De integratiespecialist Enable-U presenteert praktische oplossingen en enkele best practices van klanten ING, Ziggo en IceMobile. De rode draad in het verhaal wordt gevormd door het onderscheid tussen intern (provider) en extern (consuming) API Management.

Frank Terpstra, Senior Consultant, Enable-U


Parallel Sessie 3: Combinatiesessie; Met NORA inburgeren in de digitale samenleving / Werken aan verbinden; een dag uit het leven van een overheidsarchitect

Met NORA inburgeren in de digitale samenleving

De Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur: van referentie-architectuur naar praktische toepassing. De praktijk: hoe gebruiken we de NORA-afspraken om de digitale dienstverlening door de overheid te verbeteren? Welk houvast geeft dit? Rekening houdend met de toekomstplannen van de digitale overheid. (Trefwoorden: NORA next step, Digitaal 2017, I Agenda overheid, GDI (generieke digitale infrastructuur), OMO overheidsmobility overleg)
Herriët Heersink MSc, Projectleider Ontwikkeling NORA Strategisch adviseur bij Stichting ICTU, werkzaam voor de overheid

Werken aan verbinden; een dag uit het leven van een overheidsarchitect

De overheid is een ingewikkeld informatienetwerk waarin vele ketens elkaar kruisen. Om in deze complexiteit de weg te vinden is een aanpak nodig die slimme tools combineert met begrip van en voor het ecosysteem van de overheid. Aan architecten de uitdaging om de hectische werelden van beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. (Trefwoorden: Psa, dossier verbinden, visualisatie, business architect)

Saco Bekius, Strategisch Adviseur Belastingdienst Rijksoverheid


11.45 – 12.15 uur

Track 1a t/m 5a

Track 1a: De architect tussen 35 scrum teams in de 90e sprint…

De realisatie van software gebeurt steeds vaker agile. Dit vraagt ook iets van de architect en de architectuur. Software wordt steeds sneller en frequenter naar productie gebracht. Wat betekent dit voor de architect? De hoeveelheid data die verwerkt moet worden door de IT systemen blijft groeien. En nu? Bij bol.com zijn we op weg naar de 100e sprint met inmiddels zo’n 35 scrum teams. Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe we hier bij bol.com mee omgaan en hoe de architect en de architectuur steeds meer volwassen worden.

Peter Paul van de Beek, IT Architect, bol.com


Track 2a: De architect als security enabler

De omgeving waarin bedrijven opereren wordt steeds complexer. Trends als open data en cloud maken het beveiligen van deze omgeving er niet gemakkelijker op. Enterprise architectuur biedt een gestructureerde aanpak om met complexe omgevingen om te gaan. Deze aanpak kan ook worden ingezet voor security. Voorwaarde is dat security vanaf de eerste potloodschets meegenomen wordt. Hoe zorg je ervoor dat je als security architect vanaf het begin betrokken bent, hoe zorg je ervoor dat je bijdrage als positief wordt gezien, hoe ziet zo’n samenwerking eruit? In deze presentatie wordt aan de hand van concrete voorbeelden geïllustreerd hoe een security architect een gewaardeerde bijdrage aan een project levert.

Spreker wordt nader bekend gemaakt


Track 3a: Tutorial data science

De kreten data science en vooral big data hebben een hoog hypegehalte. Definities zijn vaak vaag en bijpassende architecten worden vaak niet veel concreter dan Powerpointplaatjes. In deze tutorial gaan we in op wat data science inhoudt en laten we concrete voorbeelden zien. We geven hierbij een demonstratie van een compleet data science-proces (probleemdefinitie, exploratie van de data, bouwen data science-model, evaluatie data science-model, visualisatie en deployment van data science-model).

Linda Terlouw, Enterprise Architect, Icris


Track 4a: Op weg met de ECO-architect? Met de VVV kom je er wel!

Jan Campschroer en Laurent Fraters-Yeşiltepe gaan in op de vraag waarom je als eco architect een reis met de VVV wil maken.

Jan Campschroer, Management Consultant – Architect, Ordina en Laurent Fraters-Yeşiltepe IT Gids & Verandermanager en lid van de NAF-werkgroep Visual Enterprise Architecture


Track 5a: The Nerdalize cloud – sustainable and affordable cloud computing

Nerdalize is turning the cloud upside down, placing servers in homes, thereby making cloud computing sustainable and reducing compute cost by 55% for compute intensive workloads. How can you benefit from using Nerdalize? What does this mean for the future of cloud computing & heating? How does it fit into current and future architectures?

Florian Schneider, Co-founder / COO, Nerdalize en Boaz Leupe, Co-founder / CEO, Nerdalize


12.15 – 12.25 uur

Wisselpauze


12.25 – 12.55 uur

Track 1b t/m 5b

Track 1b: SAFe/Agile & architectuur – do’s en don’ts vanuit de praktijk

Organisaties verwachten veel van agile. De time-to-market voor business-IT-oplossingen moet korter, met minder overhead en maximale businesswaarde. Ook binnen overheidsland! Maar wat betekent SAFe/Agile voor de inrichting van architectuur? En wat kan architectuur betekenen voor een organisatie die wil werken volgens SAFe/Agile? In deze sessie de praktijkresultaten van Belastingdienst/Toeslagen.

Piet Rekker, Strategisch Architect, Belastingdienst, Bedrijfsonderdeel Toeslagen en Erik Borgers, Agile Architectuur Coach en Opleider, Inspearit / Cibit Academy


Track 2b: De agile enterprise architect – zinvol of ongewenst?

Agile methodieken, afkomstig uit de software ontwikkeling, worden tegenwoordig breed toegepast. Ook enterprise architectuur (EA) is niet buiten schot gebleven. Maar welke agile methodieken hebben echt impact op de ontwikkeling van een EA? Als onderdeel van een masteronderzoek is dit met behulp van de reacties van organisaties onderzocht. Ontdek waarom en welke agile methodieken zinvol zijn in de context van EA.

Martijn Hensema, Graduate Intern, Deloitte Consulting


Track 3b: Data Science as a Service binnen Boskalis

De sprekers zijn sinds begin 2015 gestart met een programma binnen Boskalis dat tot doel heeft de reeds aanwezige data te ontsluiten. De data wordt vervolgens gecombineerd en geanalyseerd met de meest state-of-the-art tools die vandaag de dag beschikbaar zijn. De sprekers zullen ingaan op de volgende onderwerpen:
– Hoe zet je een dergelijk initiatief op de kaart binnen een grote, volwassen organisatie?
– Communicatie: hoe voorkom je een nieuwe informatie-silo? Wat is het verschil in behoeften tussen een ‘klassieke’ eindgebruiker en een ‘API-eindgebruiker’?
– Tools & technieken: van R tot Azure Machine Learning, van ArcGis tot Leaflet, wat is er neergezet om de grote hoeveelheden data te ontsluiten en beheren?
– Lessons learned: wat werkt wel en wat werkt niet goed in een dergelijke innovatieve setting binnen een grote organisatie?
– Architectuur nieuwe stijl: van principe-politie tot innoverende kracht binnen de organisatie?

Kees Pruis, Discipline Engineer, Boskalis Hydronamic en André Boonzaaijer, IT Architect, Boskalis/Icris


Track 4b: Het communicatie proces en de rol van facilitator

Leenhert Stil en Rinke Smedinga bespreken hoe mensen vanuit verschillende achtergronden worden samengebracht om te komen tot een gemeenschappelijk beeld.

Leenhert Stil, ICT Adviseur, Architect en Verbeelder, ICTU en Rinke Smedinga, Senior Adviseur Informatievoorziening, Rijkswaterstaat


Track 5b: Ontwikkelen voor het Internet of Things

Awair is een jonge start-up uit Eindhoven. Het product Awair meet verschillende factoren in de ruimte: temperatuur, luchtvochtigheid, licht en CO2. Vervolgens geeft Awair met eenvoudige kleurcodes aan wat er mis is in de omgeving. Awair is thuis of op het werk, maar bijvoorbeeld ook op scholen en gezondheidsinstellingen te gebruiken. Zo kan iedereen gezond gaan leven. Tijdens deze presentatie neemt oprichter Björn u mee langs de uitdagingen die het Internet of Things met zich meebrengt.

Björn Schulpen, Co-Founder & CEO, Awair


12.55 – 14.10 uur

Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt


13.10 – 13.40 uur

Speakercorner Presentatie

Applicatie portfolio management: quick fix of strategisch instrument?

Applicatie rationalisatie wordt vaak gebruikt als quick fix om kosten te besparen. Maar is dit echt slim? Applicaties zijn vaak van strategisch belang waardoor u doordachte beslissingen wilt nemen in een snel veranderende omgeving. Hiervoor werken we onder andere met een breed spectrum aan waardes, opbrengsten, risico’s en regels. Ook de presentatie en visualisatie is belangrijk om uw strategie te implementeren met concrete doelen en stappen. De BiZZdesign APM aanpak helpt Enterprise Architecten om effectief strategische bedrijfstransformaties te ondersteunen.

BiZZdesign, spreker volgt nog.


14.10 – 14.40 uur

Track 1c t/m 5c

Track 1c: Architectuur à la carte: een agile architectuur voor een minimal viable product

Onze klanten verwachten van ons dat we systemen bouwen waarbij we zo snel mogelijk waarde creëren door deze te releasen. De architectuur zal mee moeten groeien met het product en kan dus van tevoren niet ten volle worden vastgelegd. Dit vraagt om een andere aanpak van een architect: de rol van een architect binnen een team en organisatie verandert. In deze sessie willen we laten zien hoe je dit als architect kunt benaderen en wat dit betekent voor een architectuur en organisatie.

Edwin van Wijk en Wiljag Denekamp, IT Architect, Info Support


Track 2c: De architect als verandermanager

Architectuur (business architectuur, informatiemanagement) in (grotere) bedrijven vergt meer bestuurskracht van een architect dan voorheen. De ‘managing architect’ (be)stuurt zijn team van business- en IT-architecten en engineers in een dynamische omgeving. Hij/zij beïnvloedt ook die omgeving met zijn aanwezigheid, daadkracht, inzicht en verandervermogen: samengevat in 5 C’s is de architect creative, consultant, coach, communicator en controller. De architect die deze capabilities evenwichtig en situationeel goed toepast is met recht een effectieve verandermanager.

Rob Douwes, Lead Business Architect Distributie, Rabobank Nederland


Track 3c: Architecting the IoT in the laundry industry: a state-of-the-art case​

Het Internet of Things (IoT) is een zeer actueel thema. Deze sessie gaat via een concrete praktijkcase in op de architectuur van een IoT oplossing in een wasserij. De plant die besproken wordt verwerkt wekelijks tienduizenden stuks wasgoed dat – voor het eerst ter wereld – afzonderlijk op stuksniveau met een RFID chip verwerkt wordt. We gaan in deze sessie in op techniek, ontwerp en lessons learned van deze wereldwijde pilot.

André Boonzaaijer, IT Architect, Icris, Jacco van Riessen, Manager Software Development, WSP Systems en Wim van Rotterdam, Software Engineer, WSP Systems


Track 4c: Het creatieve proces en de rol van verbeelder

Martijn Kessler en het creatieve proces naar een visualisatie van het gemeenschappelijk beeld.

Martijn Kessler, Eigenaar, Studio Kessler


Track 5c: Zorgen zonder zorgen, samenwerking in het primaire proces

Zorgorganisaties leven in de waan van de dag. Onzekere financieringsregels, participatie met mantelzorg, inzet van technologie en de omslag naar ”digitaal” werken maakt dat lange termijn besluiten nauwelijks te overzien zijn. Welke kant gaan we op en hoe richten we het samenwerking proces zo in, dusdanig dat we voorbereid zijn op de toekomst?

Roel Snel, Commercieel Directeur, ConnectedCare Zorg

14.10 – 15.20 uur

Parallel Sessie 4 & 5

Parallel Sessie 4: Hybride organiseren als fundament voor nieuwe IT-architecturen

Traditioneel organiseren we werk door het zelf te doen (via het eigen bedrijf) of uit te besteden (via de markt). Maar dit zijn vooral vormen die passen bij de productie van fysieke producten en zijn minder geschikt voor de organisatie van het werk van kenniswerkers. ‘Het bedrijf’ en ‘de markt’ maken onvoldoende gebruik van de kracht van het internet. Beter is het werk hybride te organiseren, dit is een kruising tussen zelf doen en uitbesteden en zal veel invloed hebben op IT architecturen.

Paul Bessems, Fellow, Weconomics Foundation


Parallel Sessie 5: Help! Mijn organisatie wordt agile

De architectuur moet meer agile worden. Wat is nou eigenlijk agile architectuur? Is het nieuwe software, zijn het aangepaste architectuur processen of hebben we het hier dan toch meer over de softskills? Als u uw architectuurfunctie goed wilt laten aansluiten op agile en lean werken, welke typische oplossingen zijn er dan? Waar moet u dan rekening mee houden in het transformatieproces? In deze sessie gaan we hier op basis van door bij diverse klanten opgedane ervaring met u verder op in.

Erik Borgers, Agile Architectuur Coach en Opleider, Inspearit / Cibit Academy

14.40 – 14.50 uur

Wisselpauze

14.50 – 15.20 uur

Track 1d t/m 5d

Track 1d: Architectuur zonder vetrandjes

De snelkookpan van een start-up dwingt de architect zich te beperken tot de cruciale modellen en documentatie. Kees Jan laat aan de hand van zijn ervaring bij innovatieve bedrijven zien wat de basis vormt voor een hoogwaardige architectuur in een onvoorspelbare omgeving. Hij laat zien welke niet-functionele requirements de sleutelrol spelen. De luisteraar verlaat de zaal met een zeer economische shortlist van documentatie die het mogelijk maakt de architectuur in een altijd-te-korte tijd neer te zetten.

Kees Jan Koster, Freelance Technisch Architect, Java-monitor


Track 2d: De architect als service provider

Een succesvolle architect met impact is veel meer dan een producent van documenten vol richtlijnen, logische componenten, scoping van domeinen en standaarden. Een succesvolle architect zal zich moeten opstellen als stakeholder manager en service provider in een steeds complexer IT en business landschap. Vanuit de praktijk hebben we ervaren welke uitdagingen een jonge architectuur afdeling heeft met deze rol als stakeholder manager en service provider en hoe we deze hebben benaderd en aangepakt. In deze track delen we deze ervaring met jullie.

Floris Jansen, Senior Consultant, Deloitte Consulting en Eric Onderdelinden, Senior Manager, Deloitte Consulting


Track 3d: Data as a Service – fast data, open data en de API economie

Elke dag creëren we 2.5 petabytes (1018 bytes) aan data. Meer waarde halen uit deze data is dan ook een van de grootste uitdagingen voor organisaties. Een nieuwe bron van concurrentievoordeel ligt in de snelheid van het verwerken van data en het leveren van diensten op basis daarvan: de organisatie die een klant een persoonlijke dienstverlening kan bieden terwijl hij nog in de winkel is heeft een voorsprong op zijn concurrenten. In deze voordracht staan we stil bij de vraag wat de impact is van data as a service op de genetwerkte organisatie.

Timothy Sealy, Adviseur, InnoValor en Wil Janssen, Managing Partner, InnoValor


Track 4d: Jouw visualisatie is de mijne niet

Hoe Gert-Jan Kamer van Tata Steel AchiMate toepaste bij kwaliteitsmanagement.

Gert-Jan Kamer, Enterprise Architect, Tata Steel


Track 5d: 3D map leads us to a new world

Traditional 2D maps only provide 2D information, while map readers (people) live in a 3D world. 3D maps will lead us to a new world that we are always admiring. Based on the technology developed in University of Twente, Dipper can reconstruct a Dutch city with 10,000 buildings in one week. The cheap and quick models enable us a wide range of applications, like flood management, green energy, and smart city.

Biao Xiong, CTO, Dipper

15.20 – 15.40 uur

Wisselpauze

15.40 – 16.10 uur

Track 1e t/m 5e

Track 1e: Speed & Vigor – het Patton patroon

Zoals WO2-leider George Patton zei: ‘Een goede oplossing die nu met vastberadenheid wordt uitgevoerd is beter dan een perfecte oplossing 10 minuten later.’ Praktijkcasus over architectuurontwikkelingen bij ABN AMRO: agile architecture development, met snelheid en vastberadenheid (‘Speed & Vigor’), waarbij ‘steering change’ het doel is en architectuur een middel. Scopen en faseren is het devies. En beginnen met minimal viable product-versies; volgende versies worden op een iteratieve manier vastgesteld, op basis van een backlog en volgens tevoren vastgestelde prioriteiten. Naast de resultaten gaan we in op de obstakels en lessons learned bij het invoeren en toepassen van deze aanpak.
Jaap Teeuwen, Advisor, Nolemmings en Leo Ruijgrok, Enterprise Architect, ABN AMRO


Track 2e: Het world café: de architect als marktkoopman

De meeste architecten weten inmiddels wel hoe belangrijk het is om als architect goed te kunnen communiceren met je belangrijkste stakeholders. In de praktijk blijkt ook regelmatig hoe moeilijk dit is. Vooral in grote en internationale organisaties. In deze track gaan we in op onze ervaringen met het gebruik van een leuk en origineel concept toegepast bij het grootste chemie concern in de wereld. De architecten zijn, als ware verkopers op de markt, letterlijk dichtbij hun stakeholders gaan staan: het world café. Een eenvoudig maar zeer succesvol concept, na aanvankelijke scepsis hogelijk gewaardeerd door architecten en bezoekers.
Eric Onderdelinden, Senior Manager, Deloitte Consulting


Track 3e: Business Intelligence en Big Data bij bol.com

Bol.com groeit stevig door. In onze (micro) service architectuur proberen we deze groei te faciliteren. Belangrijk is dat we inzicht houden in de kwaliteit van onze processen. Bij bol.com doen we dit door big data technologieën in te zetten binnen het BI domein. Zo kunnen we de groeiende hoeveelheden data en databronnen eenvoudig toegankelijk en beheersbaar houden. In deze presentatie wordt toegelicht hoe we dit doen. Ook zullen andere toepassingen van big data bij bol.com worden besproken.
Wieneke Keller, Architect, bol.com


Track 4e: Een gemeenschappelijke (beeld)taal?

Professor Charles Forceville over metaforen als synthetiserend instrument.
Charles Forceville, Associate Professor, Universiteit van Amsterdam


Track 5e: Open hardware – what you need to know

Jonathan will take you through the milestones that lead up to the current explosion in open hardware. He will cover key technological breakthroughs as well as market driven enablers like kickstarter. Jonathan co-organizes the Amsterdam Internet of Things meetup and initiated the Amsterdam iBeacon and IoT Living Laboratory and will explain how the maker movement and the enterprise can meet to accelerate businesses.
Jonathan Carter, Technical Director, Glimworm and Glimworm Beacons

16.10 – 16.20 uur

Wisselpauze

16.20 – 17.00 uur

Keynote

Shift happens en de toekomst van IT: van ego naar eco

De wereld verkeert niet in een economische of financiële crisis maar in een transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. De invloed van deze transformatie op ons leven, werk is enorm groot en diepgaand. Ruud Veltenaar legt uit wat het effect van ‘disruptive technologies’ op bestaande en toekomstige markten en IT diensten is en maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om onze economische en financiële modellen te hervormen. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: de technologisering en diginormalisering van ons leven en werk, robotica, mobile internet en cloud, big data en quantum computers, best cases en de toekomst van smart IT-industries.

Ruud Veltenaar, Filosoof, Futurist, Trend-teller, Topspreker en bijzonder Hoogleraar London Business School

 

17.00 – 18.00 uur

Afsluiting door de Dagvoorzitter + Borrel op de expositie

18.00 – 22.00 uur

Diner

Donderdag 26 november

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

LAC DAG2


08.15 – 09.20 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.15 en 09.25 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.20 – 09.30 uur

Opening door de dagvoorzitter

Huub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum


09.30 – 10.05 uur

Keynote

The API economy Although the API economy is just taking off, enterprises are already finding themselves being pushed onto their back feet. They realize they need to actively accommodate the disruptions occurring to how they set up their architectures, and more importantly – how they deal with the organizational ( people/process) aspects – in order to become more adaptive. In this talk Sumit will share his experiences by taking us on a journey of what leading companies are doing to stay ahead, and lessons learnt, related to setting up successful API programs.

Sumit Sharma, Chief Digital Strategist, MuleSoft


10.05 – 10.40 uur

Keynote

Tekst volgt.

Hans Wanders, CIO, Ministerie van Binnenlandse Zakenumit


10.40 – 10.50 uur

Uitreiking NAF Penning


10.50 – 11.35 uur

Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt


11.35 – 11.45 uur

Introductie Track 6 t/m 10

Track 6: Referentie-architectuur – architectuur in co-creatie

Co-creatie is een algemene ontwikkeling; kennis en ideëen ontstaan vooral door interactie van mensen. Die mensen zijn liefst ook heel verschillend van aard waardoor de meeste nieuwe inzichten ontstaan, die direct ook vertaald kunnen worden naar alle relevante aspecten. Multi-disciplinaire samenwerking is dan ook onlosmakelijk verbonden aan co-creatie. Daarnaast wordt toenemend samengewerkt over organisatiegrenzen omdat organisaties nu eenmaal niet in isolatie bestaan, maar deel uitmaken van een groter geheel. Voor architectuur betekent dit vooral het samen met anderen opstellen van architecturen, bij voorkeur met mensen van andere organisaties en met verschillende achtergrond. Dit leidt al snel tot referentie-architectuur; een architectuur die veel breder toepasbaar is dan in één organisatie. Organisaties zijn nu eenmaal ook niet zo uniek als ze vaak denken. Deze insteek lijkt een kritieke succesfactor voor architectuur in het algemeen en voor referentie-architectuur in het bijzonder. Deze track verbindt architectuur met co-creatie en geeft daarmee een nieuw perspectief op de totstandkoming van architecturen. Een mix van onderzoek, gebruikerspraktijk en adviesorganisaties presenteert haar ervaringen met een aantal referentie-architecturen. De track sluit af met een panel waarin een aantal prikkelende stellingen worden bediscussieerd met de presentatoren.

Danny Greefhorst, Directeur, ArchiXL


Track 7: Modern technology architecture

Een gevarieerde track waarin architecten met interesse voor techniek en innovatie een aantal interessante onderwerpen zullen tegenkomen. In het eerste deel een demonstratie van het Internet of Things en een introductie in de nieuwe architectuurstijl Event Sourcing. Het tweede deel bestaat uit een mini-bootcamp API: hoe begin je ermee, wat kun je ermee, en vooral: wat levert het nu eigenlijk op in de praktijk?

Bas van Hengstum, Technology Architect, Accenture


Track 8: Linked Data: Rol en toepassing van enterprise architectuur

Deze track staat in het teken van de vernieuwende rol en de toepassing van architectuur binnen organisaties. Hierbij sluit het aan op het LAC thema: businessmodellen en –transformatie en het thema next-generation architecture. De track wordt verzorgt door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het Luxembourg Institute of Science and Technology. Op deze instituten wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de fundamenten en de toepassing van enterprise architectuur. Deze track geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van de rol en de toepassing van enterprise architectuur.

Raymond Slot, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht en Erik Proper, Professor Information Systems, Radboud University Nijmegen


Track 9: Architect in de digitale wereld

Een track over digital transformation: het transformeren van business in het digitale tijdperk. Vijf lezingen die via praktijkvoorbeelden laten zien hoe modellen van business en methodische aanpakken kunnen bijdragen aan succesvolle transformaties.

Art Ligthart, Lead Architect Programma Inning, Belastingdienst


Track 10: Linked Data: het ecosysteem van het web voor het werken met data

Eén van de uitdagingen van de moderne architect is de verwerking van gegevensstromen. Partners en klanten vragen om nuttige informatie: tijdig, actueel en met een goed leesbare "bijsluiter". De architectuur van het internet heeft zich bewezen als een goede oplossing voor het uitwisselen van documenten (webpagina’s) en voor het verbinden van bedrijven en mensen (social networks). In deze track laten we zien dat deze architectuur ook zeer geschikt is voor het uitwisselen en verbinden van gegevens: Linked Data.

Erwin Folmer, Trekker Platform Linked Data Nederland, Geonovum, Kadaster en Universiteit Twente


11.35 – 12.45 uur

Parallel Sessie 6 & 7

Parallel Sessie 6: Architectuur voor ICT kwaliteit, de architect midden in het ecosysteem van ICT ontwikkeling

Werk mee aan een referentie-architectuur voor ICT-kwaliteit gebaseerd op de ISO 25000 reeks SQuaRE. Het is tijd om de waterval specificatie van non-functionals volgens de oude ISO-9126 achter ons te laten. In deze tutorial plaatsen we de architect midden tussen de agile samenwerkende ICT-professionals. Als architect geef je richting aan totstandkoming en borging van een hoog kwaliteitsniveau van ICT. Doel van de tutorial is te leren kwaliteit bespreekbaar te maken en motivatie te bewerkstelligen om die kwaliteit samen te realiseren.

Martijn Sasse, Business Architect en Manager Kwaliteit, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak


Parallel Sessie 7: Enterprise Architecture: back to basics. Wat is de rol van de Enterprise Architect?

Nu de hype wat is gaan liggen worstelen veel bedrijven met de vraag hoe ze deze discipline een relevante plaats moeten geven in het geheel van de bedrijfsvoering. Tijd om een aantal fundamentele vragen te stellen en te beantwoorden vanuit de praktijk.

Johan Van Looy, Partner, inno.com


11.45 – 12.15 uur

Track 6a t/m 10a

Track 6a: Van GEMMA 1 naar GEMMA 2 – een proces van co-creatie

Nieuwe ontwikkelingen zoals een toenemende vorm van samenwerking tussen gemeenten en een verschuiving van taken binnen de overheid vragen om herziening van de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA. Deze referentie-architectuur heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Om GEMMA 2 een succes te laten zijn is betrokkenheid van de gemeenten dan ook essentieel. Om dit vorm te geven is gekozen voor een co-creatie aanpak, waarbij zowel digitaal als fysiek de interactie met gemeenten wordt aangegaan. Theo Peters en Jeffrey Gortmaker vertellen over het proces dat is gelopen en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de belangrijkste nieuwe elementen van GEMMA 2.

Theo Peters, Productmanager GEMMA, KING en Jeffrey Gortmaker, Architect, KING


Track 7a: Event driven architecture met Lego treinen en Raspberry Pi’s voor iedere generatie architecten

Soms is het lastig om termen als internet of things of event driven architecture uit te leggen. Om het wat minder abstract te maken hebben we Lego treinen en wissels uitgerust met Raspberry Pi’s in combinatie met infrarood transmitters, camera’s, RFID, speakers, WIFI, servo’s etcetera. De applicaties zijn op basis van een event driven architecture gebouwd met Scala en Akka. Deze sessie laat zien hoe we dat bereikt hebben, wat we geleerd hebben en natuurlijk is er een live demo!

Johan Janssen, Architect en Competence Center Java Lead, Info Support


Track 8a: Dynamische interactieve visualisatie van enterprise architectuur

Hoe te komen tot bruikbare, actuele visualisaties van enterprise architectuur? Visualisaties van enterprise architectuur zijn zelden actueel en up-to-date. Ze zijn veelal moeilijk te onderhouden en/of gebaseerd op verouderde gegevens. Binnen de Hogeschool Utrecht loopt een onderzoeksproject om interactieve en dynamische enterprise architectuur visualisaties te genereren, gebaseerd op ArchiMate modellen. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van ‘game engine’. In de presentatie wordt de laatste stand van het onderzoek weergegeven.

Raymond Slot, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track 9a: Praktijkervaring met ‘System of Systems’

Een "System of Systems" (SoS) is een groot en complex systeem die zelf weer gebaseerd is op (complexe) systemen. Het heeft een heterogeen karakter en bestaat uit verschillende technologieën. Maar niet elk groot en complex systeem is een SoS. De presentatie gaat in op de verschillende typen SoS-en en hun kenmerken. Welke aanpassingen aan de huidige methoden zijn nodig voor het ontwerpen van een SoS? Twee praktijkvoorbeelden uit de transport- en energiemarkt geven hands-on ervaring mee.

René Krouwel, Informatie Architect, Soltegro


Track 10a: SKOS, of de taal van de business als architectuurprincipe

Sinds 18 mei 2015 staat SKOS (Simple Knowledge Organization System) op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Bureau Forum Standaardisatie. Daarmee is het een verplichte standaard voor overheidsorganisaties. De standaard wordt veel gebruikt bij het ontsluiten van grote kennisbanken en web-bibliotheken. Brede toepassing van de standaard kan een impuls geven aan de kwaliteit die gerealiseerd wordt bij het vastleggen en ontsluiten van het bedrijfsvocabulaire. Deze tak van sport, in het Engels aangeduid met Enterprise Vocabulary Management, wordt steeds breder beoefend. De track gaat in op de gevolgen die SKOS heeft voor informatie-architectuur. De ideeën worden toegelicht aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Jan Voskuil, Directeur, Taxonic


12.15 – 12.25 uur

Wisselpauze


12.25 – 12.55 uur

Track 6b t/m 10b

Track 6b: Kritische succesfactoren bij referentie-architecturen

Bij de Haagse Hogeschool wordt onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) bij hogescholen. Deze referentie-architectuur is een goed voorbeeld van een architectuur die is ontstaan in een co-creatie binnen de sector. Daarbij zijn zowel collegeleden, directeuren, architecten als medewerkers in het primaire proces van tientallen instellingen betrokken geweest. Een belangrijke stap in het onderzoek naar de implementatie van HORA is een Delphi-onderzoek naar de kritische succesfactoren van de implementatie van referentie-architecturen in meer algemene zin. Dit Delphi-onderzoek is ook weer een co-creatie van een aantal specialisten die in zeer korte tijd een gemeenschappelijke visie hebben neergezet. Berry Pieters vertelt over het onderzoek, het proces en de resultaten.

Berry Pieters, Docent/Onderzoeker, Haagse Hogeschool


Track 7b: Event Sourcing – een alternatieve architectuur voor high-performance systemen

Zou het niet mooi zijn als er een architectuurvorm bestond waarin er geen belangenverstrengeling bestaat tussen het ophalen van gegevens en het verwerken van complexe bedrijfsregels? Zou het dan ook niet mooi zijn als die architectuur bijna onbeperkte verticale schaalbaarheid mogelijk maakt? En wellicht ook nog een ondubbelzinnig inzicht in de historie van die gegevens? En wat als je daardoor niet afhankelijk meer bent van een bepaalde databaseleverancier? Geïnteresseerd? Ik vertel je hoe dit mogelijk is en hoe wij dit hebben gebruikt om een wereldwijd gedistribueerd systeem te bouwen.

Dennis Doomen, Principal Consultant, Aviva Solutions


Track 8b: Enterprise architectuur: realisme in het sturen van veranderingen

Hoe maakbaar is een organisatie? Er zijn aanwijzingen, en zelfs empirisch bewijs, dat grootschalige veranderingen in organisaties nauwelijks kunnen worden gestuurd vanuit een top-down aanpak. Enterprise architectuur lijkt er (althans impliciet) van uit te gaan dat dit wel mogelijk is. De presentatie behandelt deze fundamentele aanname en kijkt daarbij naar een aantal theoretische overwegingen, met onder meer het concept van autopoiese en Ashby’s wet van de vereiste variëteit. Hierbij wordt tevens de faciliterende rol EA modellering onder de loep genomen en komen we tot een, hopelijk meer realistische, rol van (enterprise) modellen bij het architecturen van organisaties.

Erik Proper, Professor Information Systems, Radboud University Nijmegen


Track 9b: Effectieve strategie-uitvoering met capability-based planning, enterprise-architectuur en portfoliomanagement

Deze presentatie beschrijft hoe de strategie van een organisatie effectief kan worden geïmplementeerd door een combinatie van disciplines: Strategiemodellering ondersteunt de vertaling van de bedrijfsstrategie naar concrete doelen. Capability-based planning focust op wat een organisatie moet kunnen om deze doelen te realiseren. Enterprise architectuur stuurt de ontwikkeling van die capabilities en biedt een duidelijke line-of-sight tussen strategische doelen, capabilities, diensten, processen en systemen. Enterprise portfoliomanagement ondersteunt tot slot de prioritering en besluitvorming over investeringen in benodigde assets en veranderinitiatieven die deze architectuur en capabilities realiseren. Deze aanpak wordt geïllustreerd met twee praktijkcases.

Marc Lankhorst, Service Line Manager Enterprise Architecture, BiZZdesign


Track 10b: Havo eindexamen-app: (detail-)curriculum als de linking pin tussen informatiedomeinen in het onderwijs

Kennisnet heeft samen met SLO een havo eindexamen-app ontwikkeld. Leerlingen en docenten kunnen via de zgn. kernprogramma’s (‘curriculum-in-the-cloud’) de CITO-eindexamens van 2010-2015 oefenen, de landelijke scores (zgn. psychometrische data van CITO) als benchmark gebruiken, in detail zien waar precies in de leermethode de stof wordt behandeld en extra leermateriaal vinden. Bij de voorbereiding van de eindexamens in 2014 en 2015 hebben zich in totaal ca. 900 docenten en 6000 leerlingen aangemeld. Deze app heeft onder andere geleid tot een geavanceerde API voor de ontsluiting van het curriculum via het Onderwijsbegrippenkader.

Henk Nijstad, Domeinmanager Onderwijsstandaarden, Kennisnet


12.55 – 14.10 uur

Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt


14.10 – 14.40 uur

Track 6c t/m 10c

Track 6c: Een referentie-architectuur voor testautomatisering

Testautomatisering als onderwerp leent zich prima voor een architectuurbenadering; het is ook een complex onderwerp dat impact heeft op allerlei aspecten. Zo vraagt het nieuwe rollen, processen, gegevens en applicaties. In een co-creatie tussen specialisten op het gebied van testen en een enterprise-architect wordt een boek geschreven over testautomatisering. In dit boek wordt een referentie-architectuur voor testautomatisering gedefinieerd, welke de basis is waarop de rest van het boek voortborduurt. Het boek is daarmee een goed voorbeeld van multi-disciplinaire co-creatie van een referentie-architectuur. Danny Greefhorst en Jos van Rooyen zullen vertellen over de totstandkoming, de inhoud en de toepassing van de referentie-architectuur. Daarnaast reflecteren ze over de ontstane kruisbestuiving.

Danny Greefhorst, Directeur, ArchiXL en Jos van Rooyen, Projectleider en Testconsultant, Bartosz


Track 7c: API’s – meer dan API management

Deze lezing focust op belangrijke aspecten welke voorafgaan aan het publiceren van een API. Er wordt ingegaan op zowel de business aspecten als de eigenlijke implementatie aspecten: van analyse over design tot implementatie en integratie. Een referentiearchitectuur wordt voorgesteld waarin APIs, integratie en SOA samen komen tot een geheel van elkaar versterkende architecturale patronen. Tenslotte worden de end-to-end security aspecten van applicaties kort behandeld en meerbepaald de rol welke API’s hierin spelen.

Guido Van Humbeeck, Senior Partner en Wim Paredis, Senior Integration Architect, AE


Track 8c: Architectuur in emergente organisaties

Enterprise architectuur: gepland of spontaan ontstaan? Met emergentie wordt het — spontaan — ‘boven komen’ van fenomenen bedoeld. Architectuur en organisatie zijn er niet op gemaakt om emergentie te ondervangen. Architectuur vooronderstelt een vooropgezette structuur en planmatige ontwikkeling van de organisatie. Waar passen dan nog spontane ontwikkelingen? Waar dynamiek nog past binnen een plan, is dat bij emergentie niet meer het geval. Je zou zelfs kunnen argumenteren dat enterprise architectuur bedoeld is om emergentie uit te sluiten. Bij emergente organisaties kun je je afvragen of een plan emergent is bij een uitvoering of dat uitvoering emergent is bij een plan. Dus, hoe om te gaan met emergentie? Een mogelijke ‘bottom-up’ strategie is om een betrouwbare infrastructuur neer te zetten en op deze wijze emergente veranderingen kunnen faciliteren.

Theo Theunissen, Onderzoeker Lectoraat Networked Applications, Hogeschool Arnhem Nijmegen


Track 9c: Randvoorwaarden voor business transformatie bij de Belastingdienst

Art Ligthart zit midden in een business transformatie die zwaar wordt beïnvloed door de onmogelijkheden van een bestaand applicatielandschap. Het innen van belastingen en uitbetalen van toeslagen bij de Belastingdienst wordt ondersteund met meer dan 200 systemen, de oudste daterend uit 1972. Sinds 1995 is vier keer tevergeefs geprobeerd dit te vernieuwen, met als gevolg een oerwoud aan systemen en processen. Art beschrijft hoe in medio 2014 een nieuw programma is gestart waarin de transformatie van de inning op een andere manier wordt opgepakt, als onderdeel van de vernieuwingsagenda van de Belastingdienst.

Art Ligthart, Lead Architect Programma Inning, Belastingdienst


Track 10c: CERISE – een Linked Data informatiemodel voor energiestromen

Het CERISE-SG project heeft de toepassing van linked data om data in het energiedomein, de eOverheid en het geo-domein aan elkaar te koppelen verkend en in een aantal test cases toegepast. Eén van de resultaten van CERISE-SG is het informatiemodel Smart Grid voor energiebalancering. Dit model beschrijft de koppeling van data uit verschillende domeinen – van BAG tot Handelregister tot meterstanden van slimme meters – om tot geïntegreerde beelden te komen van lokaal energieverbruik en -productie. Dit concept is geïmplementeerd in een linked data omgeving. In deze presentatie neemt Jasper Roes je mee in de ontwikkeling van dit informatiemodel en wat daarbij is ontdekt.

Jasper Roes, Business Consultant, TNO


14.10 – 15.20 uur

Parallel Sessie 8 & 9

Parallel Sessie 8: Nee is een werkwoord

De architect heeft verrassend vaak met "nee" te maken. Kees Jan onderzoekt het woord nee in een gesprek met de deelnemers. Naast de persoonlijke aspecten van nee horen en zeggen, kijkt Kees Jan naar de wijze waarop mensen zichzelf bewust en onbewust dingen ontzeggen om zich te dwingen betere systemen te realiseren. Deelnemers verlaten de zaal met meer respect voor nee. Zij zeggen en ontvangen nee effectiever. Ze zijn zich bewuster van de rol van nee in hun dagelijkse werk.

Kees Jan Koster, Freelance Technisch Architect, Java-monitor


Parallel Sessie 9: To be announced Mulesoft


14.40 – 14.50 uur

Wisselpauze


14.50 – 15.20 uur

Track 6d t/m 10d

Track 6d: De Rechtspraak ontketent – over schering en inslag: liever verbinden door te weven dan door te ketenen

Rechtspraak speelt een rol in vele ketens. Er vindt een grootschalige digitalisering plaats van de rechtspraak: pilots zijn in productie, wetgeving is in behandeling en IT-systemen zijn volop in (agile) ontwikkeling. De Rechtspraak wil niet zelf een eigen keten maken, maar de verbinding leggen met andere ketens: de samenleving. De vraag is daarmee: hoe kan je met meerdere ketens samenwerken. Het NORA-katern verbinden vormt het uitgangspunt. Co-creatie is essentieel om de goede rol in de ketens te vinden, in dialoog met de andere partijen in de ketens. Het zou wel helpen als er een patroon van samenwerken kan bestaan voor meerdere ketens: een architecture pattern als referentie. Is dat gevonden, dan is ook duidelijker hoe de informatiestromen zouden moeten lopen. Het lijkt meer te moeten bieden dan (alleen) "traditioneel" berichtenverkeer. Martijn Sasse zal in deze presentatie meer vertellen over het proces dat is gelopen, over samenwerkingen die zijn gezocht en over voorbeelden uit andere ketens die als inspiratie hebben gediend.

Martijn Sasse, Business Architect en Manager Kwaliteit, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak


Track 7d: Public API bij Nationale Postcode Loterij

Ter ondersteuning van de online marketing strategie, heeft Trivento in opdracht van De Nationale Postcode Loterij een public API gerealiseerd. Met als doel: – Beter benutten van online sales kanalen: mobile, second screen, App’s, social media; – Snellere lancering van marketing campagnes (TTM); – Integratie met trusted third parties. De API is gebaseerd op Microservices. Maar wat heeft deze API opgeleverd? Wat waren de voordelen en de uitdagingen bij het introduceren van microservices?

Mohamed Himi, Software Architect, Trivento en Wouter Schmitz, Hoofd Architectuur & Analyse, Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij


Track 8d: Kwaliteit van software-architectuur

Hoe goed volgt de software de gewenste architectuur? Bedrijven hebben meestal maar een beperkt beeld van de kwaliteit van de architectuur van hun applicaties. In veel gevallen begint een project met ambitie en wordt een architectuur opgesteld, waarbij componentmodellen, lagenmodellen en patterns worden toegepast, bijvoorbeeld met het oog op goede onderhoudbaarheid en portabiliteit. Echter, vaak is het onduidelijk in welke mate de ontwerp uitgangspunten ook daadwerkelijk in het uiteindelijke software product toegepast zijn. Handmatig analyseren van de software is veelal ondoenlijk; daarvoor zijn tools nodig. Aan de Hogeschool Utrecht is zo’n software tool ontwikkeld; een gratis te gebruiken open source tool. Daarmee kan worden vastgesteld of de architectuurregels zijn nageleefd bij de implementatie van het systeem. In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de resultaten van onderzoek en wordt een korte demonstratie gegeven van de tooling.

Leo Pruijt, Onderzoeker Lectoraat Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track 9d: Een agile architectuurafdeling?

Eltjo Poort en Rutger Oldenburg laten zien hoe architecten business transformaties kunnen ondersteunen met een aanpak voor ‘agile architecting’: Risk- and Cost-Driven Architecture (RCDA). Hiermee worden architecten geholpen om agile projecten te ondersteunen met "precies genoeg anticipatie". Eltjo en Rutger laten zien hoe ze deze aanpak bij ProRail hebben toegepast, leidend tot een continue flow van architectuurbeslissingen om stap voor stap grip te krijgen op onzekerheden en risico’s in een complexe transformatie.

Rutger Oldenburg, Enterprise Architect, ProRail en Eltjo Poort, Distinguished Solution Architect, CGI


Track 10d: Linked Data en API’s

Ontdek het verschil tussen gegevens en informatie en gebruik linked data – in combinatie met developer-friendly API’s – om data te publiceren op het semantisch web. In deze sessie laten we met behulp van praktijkvoorbeelden zien hoe je in zes stappen van ruwe data tot waardevolle informatie komt die naast alle voordelen van linked data ook bruikbaar en begrijpelijk is voor ontwikkelaars en machines zoals Microsoft’s Cortana, Google’s Now of Apple’s Siri.

Dimitri van Hees, Co-founder, Apiwise


15.20 – 15.40 uur

Wisselpauze


15.40 – 16.10 uur

Track 6e t/m 10e

Track 6e: Paneldiscussie

Tijdens deze paneldiscussie worden een aantal prikkelende stellingen bediscussieerd met de sprekers in de track.


Track 7e: API’s – de hoeksteen van de digitale ambitie

Transavia wil uitgroeien tot de beste digitale airline van Europa. Om aan de digitale wensen van klanten en business partners te voldoen is flexibiliteit en acceleratie van innovatie noodzakelijk. Een volwassen API capability, gebaseerd op agile en data driven development, is de randvoorwaarde om deze ambitie te kunnen realiseren. "The Sky is not the limit" #DigitalTransformationJourney

Wolter van Haersma Buma, Hoofd Strategy & Development, Transavia en Jan Willem Hennink, Manager Technology Consulting, Accenture


Track 8e: Workshop: cloud en cyber security

Wat is veiliger: informatie zelf beheren of in de cloud opslaan? De veiligheid van cloud oplossingen staat volop ter discussie. Is het beter voor organisaties om gevoelige informatie zelf te beheren, of is het beter om deze informatie in een cloud omgeving op te slaan? In deze workshop is het de bedoeling om, aan de hand van een aantal stellingen, komen tot een levendige discussie over de waarde van cloud voor het beveiligen van (gevoelige) informatie. In de workshop wordt een actuele casus behandeld, en geïllustreerd hoe een organisatie met patiëntinformatie is om gegaan.

Wiebe Wiersema, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track 9e: Bedrijfstransformatie vanuit een ontwerpbenadering

Rijk van Vulpen vertelt over de business transformatie van Trivento. De oorspronkelijke ontwerp uitdaging in januari 2012 was: voeg vier bedrijven weer samen, onder 1 merk om de marketing en verkoop inspanningen te stroomlijnen. In 6 maanden tijd kwam daar een strategische ontwerpuitdaging van: we willen een organisatie creëren die onze medewerkers in hun kracht zetten om innovatieve diensten gebaseerd op klantbehoeften te leveren. Rijk beschrijft dit proces, de leerervaringen en bijdrage van de architecturen met de merkidentiteit, de klant- en medewerkerbeleving en de bedrijfscultuur.

Rijk van Vulpen, Enterprise Architect, Trivento


Track 10e: Best practices voor het ontsluiten van (basis)registraties voor het optimaal delen van informatie tussen organisaties

Al jaren wordt binnen de Nederlandse overheid gesproken over het eenmalig vastleggen en vanuit de authentieke bron gebruiken van gegevens. Linked data gebruikt de bestaande en bewezen architectuur van het internet als eco-systeem voor het publiceren van data. Het Kadaster, dat een aantal basisregistraties over de openbare ruimte beheert (topografie, adressen en gebouwen, ruimtelijke plannen, percelen en eigendomsrechten) beheert, onderzoekt hoe deze next- generation architectuur optimaal kan worden ingezet voor het vormgeven van een ‘Informatiehuis Ruimte’ in het kader van de ‘Laan voor de Leefomgeving’, het digitaal stelsel voor de nieuwe Omgevingswet. In deze architectuur worden alle data over de openbare ruimte in samenhang met de betekenis van de onderliggende begrippen uit de wet en de bijbehorende metadata (beschikbaarheid, betrouwbaarheid e.d.) met bewezen webstandaarden, in een direct voor applicatie- of portaalbouwers beschikbare vorm gepubliceerd.

Arjen Santema, Consultant Tactical Information Management, Kadaster en Erwin Folmer, Trekker Platform Linked Data Nederland, Kadaster, Geonovum en Universiteit Twente


16.10 – 16.20 uur

Wisselpauze


16.20 – 17.00 uur

Keynote

Organisatiekunde of kwakzalverij: omtrent de receptuur voor strategisch (IT) succes of mislukking

Daar het merendeel van strategische (IT) initiatieven faalt blijken, meer dan 125 jaar na de oprichting van de eerste business school, de recepten betreffende organisatorische kwakzalverij nog immer populair. Zo blijkt maar weer uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekcommissie naar IT mislukkingen bij de Nederlandse overheid. Enige populaire recepten worden besproken, alsook suggesties voor alternatieven.

Jan Hoogervorst, Professor Enterprise Governance en Enterprise Engineering, Antwerp Management School


17.00 – 18.00 uur

Afsluiting door de Dagvoorzitter + Borrel op de expositie