PROGRAMMA DAG 1 – 27 november 2013

Het programma begint om 09:20 door de opening van de dagvoorzitter en het programma loopt door tot 17:00.

Dagvoorzitter
Huub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum

Keynote Sprekers

Ronald_Prins_websiteIT Security lukt niet – weerbaar zijn is het best haalbare
Grote hack incidenten worden veroorzaakt door zowel hackertjes van 17 jaar als door grote inlichtingendiensten. Na het blussen van de digitale brand komt er vaak een fase waarbij de top van de organisatie gerustgesteld moet worden, dat zo’n incident nooit meer kan plaatsvinden. Het bedrijf moet potdicht gemaakt worden. Ronald Prins legt in zijn presentatie uit dat gezien de complexiteit van de digitale omgevingen dit niet mogelijk zal zijn. Het best haalbare is een omgeving creëren waar ‘weinig’ te halen valt, en waar een aanval zo snel mogelijk gestopt kan worden.
Ronald Prins, Directeur en Mede-Oprichter, Fox-IT  en volgens Vrij Nederland ‘De machtigste nerd van Nederland’

Chris_PottsThe High-Impact Enterprise Architect
What makes a high-impact Enterprise Architect? Is it what they know about Enterprise Architecture itself, about how to design great enterprises, about how their enterprise works, or who to influence?  In this look at the architect rather than the architecture, and based on his mentoring work with people around the world, Chris will explore why some Enterprise Architects have more impact than others,  and how they achieve it.  How can all of us involved in Enterprise Architecture best grow our collective and individual impacts, by learning from each other’s achievements?

– Why enterprises need architects
– Your impact as an Enterprise Architect – how can you tell what it is?
– Common characteristics of high-impact Enterprise Architects
– How you can grow your impact (and what not to do)
– Enterprise Architecture – challenging, learning and growing together
Chris Potts, Corporate Strategist en Auteur van de FruITion trilogie

Amir Arooni

De reis naar Continuous delivery volgens ING
Het verhaal achter de transformatie en herinrichting van de ING IT in Nederland
Bij ING geloven we dat IT een essentiële schakel binnen de bank is. Wij re-shoren IT. Dit willen we zelf kunnen; wij geloven dat eigen vakmanschap van IT cruciaal is voor onze toekomst als bedrijf. In deze presentatie krijg je een inzicht in hoe innovatie uit meer dan 1000 parallel geschakelde breinen in 150 parallel geschakelde DevOps teams tot stand komt.
➢ We werken volgens de agile manifesto
➢  We ontwikkelen via scrum
➢  We bouwen, testen en deployen in continuous delivery
➢  We zijn volledig georganiseerd in DevOps teams.
IT is de bank en de bank is IT: we geloven dat excellente klantervaring met excellente IT teams tot stand komt.
Uitgangspunten voor deze transformatie:
• Weg met zware IT-processen
• Weg met “silo’s”
• Weg met grootschalige en langlopende projecten
• Weg met traditionele industrie standaards
• Weg met top down aansturing van teams
Amir Arooni, CIO Delivery Center Channels, ING NL

Speakercorner

Crowd & Mobility architectuur voor de kroning van Willem-Alexander
Voor KPMG waren de 700.000+ bezoekers van de kroning van Willem Alexander een bijzondere gelegenheid om aan de slag te gaan met real-time analytics. Met behulp van verschillende open-source platformen zoals Hadoop, MongoDB en Storm kon een analytisch powerhouse worden gevormd. In deze presentatie laten we zien hoe KPMG Data Analytics, IT Architecture en Agile Development toepaste voor een Crowd & Mobility Management Analytics Platform en worden de lessons learned besproken.
Maarten Hoekstra, Adviseur en Peter Kuiters,Manager IT Advisory, KPMG Management Consulting

De BiZZdesign Tool Suite: Grip op EA en BPM met open standaarden
Open standaarden worden steeds vaker gebruikt bij het omgaan met veranderingen en complexiteit: voor EA TOGAF® en ArchiMate®, en voor BPM voor procesmodellering BPMN, voor business rules The Decision Model en voor gegevensmodellering UML. De BiZZdesign Tool Suite (die we demonstreren) ondersteunt deze standaarden in samenhang en vanuit één repository.
Harmen van den Berg, Directeur, BiZZdesign

Jouw Waarheid heeft Meerwaarde
Het doen aan architectuur staat op veel plaatsen onder druk. Organisaties vinden het moeilijk om de meerwaarde van architectuur te identificeren en jou als architect te waarderen. Onze ervaring leert dat de waardering groeit als je met modellen de plaatselijke werkelijkheid kunt weergeven en als door jou opgestelde kaders direct verbonden kunnen worden met de besturing van de organisatie. Maak kennis met onze ervaringen en tools en leer hoe je de meerwaarde van jouw architectuurwaarheid kunt vergroten.
Jules de Ruijter, IT Eye

Tracks

1. Security onder Architectuur
Alles moet open, alles moet ‘connected’, alles moet ‘mobile’. Actuele trends die leiden naar moderne, interessante architecturen. Tegelijkertijd veroorzaken die trends ook extra uitdagingen op het gebied van de security. Security maatregelen kunnen echter niet zomaar links en rechts als pleisters over de IT heen worden geplakt. Security maatregelen zullen pas verantwoord worden toegepast als de security vanaf het allereerste begin in het ontwerp wordt meegenomen, dus reeds in de architectuurfase.
Daan Rijsenbrij, Architect in de Digitale Wereld, Rijsenbrij Digitecture

a. Het wezen van security architectuur
Architectuur beschrijft de samenhang der dingen, waarbij met security architectuur het beveiligingsaspect wordt belicht. Security architectuur begint met richtinggevende principes, een beeld van de dreigingen en het belang om deze dreigingen te pareren. Daarnaast maakt een goede beveiliging ook nieuwe zaken mogelijk. Wij spreken in dit verband over ‘Security as an Enabler’ en ‘Risk Appetite’. Naast de inhoudelijke en bestuurlijke aspecten is een proces van continue verbetering en onderhoud van de security architectuur cruciaal. Deels is dit een gestructureerd proces van afstemming met andere disciplines en deels is dit een creatief proces waarbij kennisdeling tussen security professionals centraal staat.
Ben Elsinga, Enterprise Architect, Capgemini en Lex Borger, Security Architect, Ideas to Interconnect

b. Kwetsbaarheden en daaruit voortvloeiende te nemen architectuurrelevante strategische security uitgangspunten
Kwetsbaarheden in software vormen een belangrijke aanvalsvector voor criminelen. Nadat de besturingssystemen onder vuur zijn komen te liggen, worden ook standaard applicaties en zelfbouw applicaties aangevallen. Dit zorgt ervoor dat organisaties in hun architectuur aandacht moeten besteden aan maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van (de impact van) kwetsbaarheden. Deze maatregelen vinden hun plek in de infrastructuur, de beheerprocessen en de systeemontwikkeling. De focus dient daarbij te liggen op die gebieden waar er een business case is voor een potentiële aanvaller. In deze presentatie wordt uitgewerkt op welke wijze vanuit de architectuur ingespeeld kan worden op deze dreiging.
Jaap van der Veen, Strategisch Architect Informatiebeveiliging, Belastingdienst en Paul Samwel, Lead Security Architect, Rabobank Nederland

c. Security principes en de interactie met algemene architectuurprincipes
Op alle niveaus in de organisatie spelen principes een richtinggevende rol, al of niet geformaliseerd. Om het belang van beveiliging te accentueren en bij iedereen tussen de oren te krijgen, is het cruciaal om in de bestaande principes het aspect van beveiliging expliciet te maken. In deze presentatie wordt aangegeven hoe dat wordt vorm gegeven en bij wie het eigenaarschap van de verschillende security principes ligt. Ook het spanningsveld tussen algemene principes bijvoorbeeld op het terrein van toegankelijkheid en principes voor security wordt belicht. Hoe verloopt het proces van het handje klap tussen de security architect en de algemene architect? En wie hakt de knoop door?
Tim Binsted, Enterprise Security Architect, Equens en Theo Arts, Enterprise Architect, Rijkswaterstaat

d.Security bouwstenen die niet mogen ontbreken op het lijstje van de lead architect
Uniformering van bouwstenen is belangrijk. Dat geldt ook op security gebied. In deze presentatie komt aan bod wat security bouwstenen zijn en hoe zij zich verhouden tot security concepten en security patterns. Uitgaande van SABSA wordt een lijst van de belangrijkste bouwstenen gegeven. Cruciaal zijn de ‘must haves’ die in functionele bewoordingen tussen de oren horen te zitten bij de lead architect. In deze presentatie wordt een voorbeeld gegeven waarbij met bouwstenen is gewerkt, die allen zijn gelinkt aan security requirements, en waarmee ten slotte een roadmap is opgesteld op basis van maturity en toegevoegde waarde van iedere bouwsteen, conform de SABSA enterprise security architectuuraanpak.
Pascal de Koning, Enterprise Security Architect, KPN Corporate Market en Aaldert Hofman, Enterprise IT Architect, Schiphol Group

e. Werkzaamheden van de security architect
Het aantal personen dat zich security architect noemt groeit met de dag, maar wat is eigenlijk een security architect en waarom is deze functionaris nodig? Wat is de toegevoegde waarde en zijn de voornaamste competenties? Waarin verschilt een security architect van een ‘normale‘ IT architect? Hoe herken je een echte security architect? Hoe wordt de security architect opgeleid? Op welke wijze wordt deze functionaris gepositioneerd ten opzichte van de andere architecten? Deze en andere vragen zullen op een interactieve manier aan bod komen in deze sessie. Wij dagen de deelnemers uit te reflecteren op hun eigen organisatie en samen met ons een heldere schets te maken van deze ‘rising star’ in de architectenpopulatie.
Olaf Streutker, Hoofd Security Architectuur, ABN AMRO en Rinus Braak, Architect Information Security, Ministerie EZ / DICTU

2. De Onderscheidende Architect is Onzichtbaar
De waarde van architectuur wordt door vrijwel alle grotere organisaties ingezien en erkend, alleen nemen wij daar als architecten geen genoegen mee. We zijn ambitieus en willen méér: de boardroom in, het businessmodel van de organisatie ontwerpen, de ‘extended enterprise’ helpen vormgeven en wat niet al. De vraag is of daar iemand op zit te wachten.
– Past die grote broek ons wel?
– Zijn we überhaupt effectief? Moeten we ons niet bescheidener opstellen?
– En zo ja, hoe dan?
In deze track gaan we in een vijftal confronterende lezingen in op hoe een architect een bijdrage kan leveren en zich kan onderscheiden zonder zichzelf als een pretentieuze ICT-pauw te overschreeuwen. Conform het format van het congres, voorzien we een vijftal bijdragen, mede op basis van ervaringsfeiten tot stand gekomen.
Martin van den Berg, Enterprise Architect, De Nederlandsche Bank en Jan Truijens, Architectuurdocent, Universiteit van Amsterdam

a. Besluitvorming over architectuur of architectuur voor besluitvorming
Architecten zijn enorm gefocust op de oplevering van hun eigen producten en om daar goedkeuring voor te krijgen. Maar is het niet veel effectiever om uit te gaan van besluiten die nou eenmaal genomen worden en dáár architectuurproducten voor te ontwikkelen?
Martin van den Berg, Enterprise Architect, De Nederlandsche Bank

b. De bestuurlijke versus de technische architect
De aanvliegroute is verschillend, maar het doel is gemeenschappelijk: architectuur aan het werk krijgen. De technische architect zorgt ervoor dat het kan en blijft werken. De bestuur­lijke architect zorgt ervoor dat de organisatie ermee kan werken. Geen tegenstel­ling dus maar een noodzakelijk samengaan. Beiden kunnen elkaar enorm helpen. En daar­voor moet je zowel naar de technische mogelijkheden kijken als naar de bestuurlijke organisa­tievorm.
Tinus de Gouw, Enterprise Architect Informatie, Rabobank Nederland

c. De digitale wereld opnieuw inrichten!
Er is steeds meer maatschappelijke discussie over digitale privacy en digitale kwetsbaarheid. Logisch: we hebben er duizenden jaren over gedaan om de spelregels voor onze beschaving en rechtstaat vorm te geven, maar in de digitale wereld lijken deze nog in het puberstadium. Gezocht: een architect die even een nieuwe-stijl informatie-infrastructuur ontwerpt voor de BV Nederland. Eis: moet gebaseerd zijn op nieuwe, nog te bepalen, ‘digitale beschavingsprincipes’ en moet anderzijds nog veel meer economische waarde en kennis kunnen creëren vanuit alle beschikbare informatie. Tsja, dit raakt de hele samenleving. Wie kan dit? Wie maakt er even een architectuurtje van? En toch hebben architecten in de digitale wereld hierin wel degelijk een cruciale taak. Mits we onze rol anders invullen dan nu. Gericht op verbinden van mensen en belangen, verbinden van rechtsprincipes en kenniseconomie. Slimme architectuurprincipes bedenken die dit mogelijk maken. Inspireren hoe het anders kan. Maatschappelijke dialogen voeden. Samenwerking, kennis delen en cocreatie.
Art Ligthart, Associated Partner, Ordina en Harrie van Houtum, Informatie- en veranderdeskundige, Business KnowHow Services

d. Van inzicht naar impact, de architectuur voorbij
Effectief veranderen wordt voor organisaties steeds belangrijker. Architectuur heeft een rol in dit veranderspel. Onderzoek wijst uit dat architectuur goed is in het geven van inzicht, maar laat ook zien dat het gebruik van dit inzicht om de businessdoelen te realiseren een heel ander verhaal is. De vraag die opkomt is: wat, en vooral ook wie, is nodig om die volgende stap naar businessresultaat te zetten? Dat zit in ieder geval niet in het verder perfectioneren van de architectuurprocessen en -methoden.
Marlies van Steenbergen, Principal Consultant Enterprise Architecture, Sogeti Nederland

e. De architect ontwerpt niet – wees blij!
Architecten trekken een grote broek aan als ze beweren een bijdrage te kunnen leveren aan inrichting van ‘de business’. De praktijk is immers maar al te vaak dat architectuurbijdragen bestaan uit plaatjes, dat complexiteitsbeheersing achterwege blijft, dat projecten worden ondernomen zonder effectieve architectuursturing en dat implementaties een spoor van ad-hoc-oplossingen achterlaten. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de werkelijke lengte van de architectenpolsstok vastgesteld – het wordt een oefening in bescheidenheid. Nuttig en nodig.
Jan Truijens, Architectuurdocent, Universiteit van Amsterdam

3. Informatiegedreven Werken
Veel ICT-projecten sterven nog steeds in schoonheid en laten daarbij de opdrachtgever achter met een fiks gat in zijn begroting en de nodige twijfels, met name over wat de meest geschikte manier is om een hernieuwde poging of een vervolgproject wel succesvol te laten zijn. De laatste tijd is er veel aandacht voor aanpakken die proberen grip te krijgen op de alomtegenwoordige continue veranderingen. Alle aanpakken hebben één ding gemeen: ze draaien om de vraag hoe we de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats krijgen. In deze track geven we aan wat de onderscheidende architect kan doen om dit ’informatiegedreven werken’ te realiseren.
Peter Kuiters, Manager IT Advisory, KPMG Management Consulting

a. De juiste informatie op de juiste plek en de juiste context op het juiste moment. Lukt dat eigenlijk wel?
In veel projecten maken we ons heel druk over het proces, maar we vragen ons niet af waarom we dingen wel of niet moeten weten. Dit leidt regelmatig tot een ‘oplossing’ die wel wat doet, maar niet op de manier die we eigenlijk willen. Cor Baars (momenteel hoofdarchitect Nationale Politie) zal een aantal praktijkvoorbeelden presenteren waarin de aanpak van het komen tot de oplossing juist  de oorzaak van ontevredenheid bleek te zijn. Door te zien waarom iets niet werkt wordt de sleutel tot succes duidelijker. Not for the faint of heart!
Cor Baars, Enterprise Architect, Sogyo

b. Informatiegedreven werken: de zin en onzin van informatiegedreven werken
In een wereld vol met regelgeving, procedures en cao’s wordt snel vergeten waarom we dingen doen. In plaats van door complexe ‘mag wel / mag niet / mag misschien’-processen op te stellen (’informatie produceren’) kan hetzelfde bereikt worden door de oplossing op een andere manier te benaderen. In deze presentatie wordt de informatiegedreven aanpak toegelicht, en wordt helder gemaakt wat de zin van deze aanpak is, maar ook de onzin. De deelnemers wordt duidelijk in welke situaties een dergelijke aanpak meerwaarde voor de klant biedt, en waarom hiermee traditionele valkuilen vermeden worden.
Peter Kuiters, Manager IT Advisory en Chris Widdows, Manager, KPMG Management Consulting

c. InfoSpective: Information-oriented architecture
Het menselijk begrip van wat informatie is vormt de kern van informatiegedreven werken. Informatie kun je niet produceren. Wel kun je de consumptiebehoefte in kaart brengen. Dit is makkelijker als je volgens een daarvoor specifieke aanpak werkt. Ken Allen licht aan de hand van de nodige praktijkvoorbeelden in deze presentatie zijn aanpak toe en laat zien hoe de methodische toepassing snel tot resultaten leidt.
Ken Allen, Director, LincKen Ltd.

d. Informatiegedreven integreren: een praktijkvoorbeeld
‘The proof of the pudding is in the eating’ zeggen de Britten. Met andere woorden, de theorie en de voordelen bespreken is mooi, maar  je moet het ook laten zien. Hoe worden de voordelen gerealiseerd, op welke manier plukken klanten de voordelen van deze  informatiegedreven aanpak? In deze presentatie wordt dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld besproken.
Carel van Rijsewijk, Hoofd IT, Agri Retail

e. Een open discussie over de rol van architectuur in informatiegedreven werken
Als al je systemen kennismodellen begrijpen, heb je dan nog wel een ‘tailor-made’ architectuur nodig of volstaan een aantal basisarchitecturen? In deze interactieve sessie lichten we de rol van de architect in dit landschap toe en gaan we de discussie aan met het publiek. Is de architect overbodig geworden? Welke architecturale uitdagingen blijven, welke verdwijnen en welke moeten in een ander licht bezien worden?
Dione de Jong, Partner, KPMG Management Consulting

4. DevOps
Het versterken van de relatie tussen IT-ontwikkelaars en enterprise architecten om release cycles veel korter en zelfs continue te maken
In de DevOps track wordt het onderwerp DevOps en Architectuur van verschillende kanten belicht. In de eerste lezing zal de nadruk liggen op de impact van DevOps op de architect en architectuur. In de tweede en derde lezingen komen de ervaringen van de implementatie van DevOps aan de orde. Raimond zal vertellen over hoe Info Support dit geïmplementeerd heeft en hoe dit bijdraagt aan verhoogde klanttevredenheid. Jurrian bespreekt hoe Tygron als ontwikkelaar van serious gaming, gamefication op het ontwikkelproces toepast. Daarna zal Bas ingaan op de impact van DevOps op de beheersing van IT. Elke lezing zal één stelling naar voren brengen. Deze stellingen worden in de slotlezing in een paneldiscussie met de sprekers en publiek bediscussieerd.
Hidde Andriessen, IT Adviseur, KPMG Management Consulting

a. Op weg naar (Ent)ArchDevOps
DevOps is de volgende stap naar een professionele gestroomlijnde IT fabriek. De meeste organisaties zijn zo ver nog niet; hoe gaat DevOps hen hierbij helpen? Waar staat de architect in deze? Wat moet de architect doen om DevOps mogelijk te maken en welk profijt haalt de architect hieruit? Denk aan het sturen op een architectuur die snelle releases mogelijk maakt en de continue borging van de architectuur i.p.v. stage gate reviews. Architectuur en DevOps vanuit vier perspectieven.
Hidde Andriessen, IT Adviseur, KPMG Management Consulting

b. Hogere klanttevredenheid met ‘DevOps-ready’ architectuur
DevOps en Continuous Delivery, hoe past architectuur daar in? Is er spanning tussen het uitdenken van een architectuur en snel functionaliteit releasen en hoe ga je daarmee om? Is architectuur wel nodig? Wij denken van wel. Vanuit praktijkervaringen met twee van onze belangrijke producten wordt toegelicht hoe een “DevOps-ready” architectuur opgezet kan worden en hoe bestaande architecturen kunnen worden omgevormd. En daarnaast: wat is het effect voor de klant, betalen de beloftes zich ook uit?
Raimond Brookman, Principal Architect, Info Support

c. Gamification in Scrum: hoe te blijven verbeteren in het toepassen van Scrum?
Gebruik van DevOps en de onderliggende Agile ontwikkelmethoden vereist een nieuwe manier van werken. Samenwerking tussen compleet verschillende disciplines en bedrijfsbreed de werkcultuur veranderen kan het lastig maken te starten. Wat zijn de aandachtspunten bij het toepassen van Scrum? En hoe kan Gamification helpen nieuwe teams op snelheid te krijgen of bestaande teams te verbeteren? Tijdens deze presentatie zal ik laten zien hoe gamification ons helpt om met Scrum Serious Games te bouwen.
Jurrian Hartveldt, R&D Software Developer, Tygron Serious Gaming

d. DevOps; besturing op klantwaarde
DevOps wordt gepositioneerd als oplossing om sneller klantwaarde te kunnen leveren. In deze sessie gaan we vanuit de praktijk in op klantwaarde, organisatie en besturing. We behandelen inrichtingskeuzen en effecten hiervan. We delen onze ervaring met de implementatie van DevOps. We gaan in op het bereiken van beheersingsdoelstellingen door een brug te slaan tussen DevOps en traditionele besturingsmaatregelen. Kortom: hoe bestuur je klantwaarde met DevOps?
Bas Meerman, Delivery Manager Professional Development Center (PDC), Info Support

e. DevOps paneldiscussie
De eerste vier lezingen van de track leveren input over de toepassingen van DevOps in relatie tot architectuur. In de laatste lezing zal op basis van een paneldiscussie verschillende zienswijzen ten opzichte van elkaar besproken worden. Hierbij zal het publiek ook betrokken worden. Hierbij wordt ingegaan op 2 discussies. De eerst op DevOps als methodiek en in hoeverre nu sprake is van iets nieuws ten opzicht van Agile. Ten tweede over de vraag of DevOps toepasbaar is op enterprise schaal.
Hidde Andriessen, IT adviseur, KPMG Management Consulting
Jurrian Hartveldt, R&D Software Developer, Tygron Serious Gaming
Raimond Brookman, Principal Architect, Info Support
Bas Meerman, Delivery manager Professional Development Center (PDC), Info Support

Workshops

1. Juridische architectuur: de wet als ontwerpprincipe
Voor overheidsorganisaties maar ook voor bedrijven is wetgeving een belangrijke basis voor bedrijfsprocessen. Rechten, plichten, bevoegdheden, ze berusten op de wet. Je zou de wetgever de architect van de rechtsstaat kunnen noemen. Een onderscheidende architect hanteert de ontwerpprincipes en -standaarden en de requirements die in wetgeving besloten liggen als basis voor zijn ontwerp. Maar dan moet je ze natuurlijk wel kunnen herkennen en toepassen. In deze tutorial worden daarom de basics van wetgeving behandeld: hoe zit wetgeving in elkaar, hoe komt ze tot stand, hoe kun je de requirements eruit afleiden etc. Zo sla je des te sneller de brug naar de business.
Mariette Lokin, Juridisch Adviseur, Belastingdienst

2. Pragmatische solution architectuur met RCDA
Hoe kun je als architect agile en toch robuust werken?  Risk- and Cost Driven Architecture (RCDA) is een “lean-and-mean” solution architectuur-aanpak die de kloof dicht tussen enterprise architectuur en technologie-specifieke architectuurbenaderingen. RCDA bestaat uit in de praktijk bewezen agile principes en practices voor requirementsanalyse, solution-shaping, architectuurvalidatie, implementatie en onderhoud onder architectuur. De workshop richt zich op praktiserende enterprise-, solution-, software- en andere architecten die wel toekomstvaste oplossingen willen, maar niet vast willen zitten aan een zwaar architectuurproces.
Eltjo Poort, Lead Expert Architectuur, CGI

3. Van businessarchitectuur naar architectuur van de business
Succesvolle architecten weten de business te betrekken bij hun werk door centraal te stellen wat die business drijft – focus daarbij op de effecten die de organisatie wil bereiken en niet op de eigen blauwdrukken! In deze workshop kruipen we als architecten in de huid van een Toezichthouder en dragen we, aan de hand van een set concrete inzichten en handreikingen, vanuit de (E/B/I/T) architectuur bij aan beoogde effecten als het ‘verhogen van de naleving’ en het ‘gezien worden als autoriteit’.
Bas Jonkers, Strategisch Adviseur Informatiemanagement/Architect, Ons Middelbaar Onderwijs

4. Visualisatie en analyse van SAP landschappen in ArchiMate
In de workshop wordt met praktijkcases gedemonstreerd hoe actuele data uit een SAP-landschap verkregen wordt, en afgebeeld wordt op ArchiMate. Daarmee wordt een bestaand SAP-landschap gevisualiseerd en geanalyseerd, zodat zowel IT als business een duidelijk beeld krijgen van zaken als maatwerk, intensiteit van gebruik van modules en interfaces, uitvoering en ondersteuning van processen, etc. Daardoor ontstaat inzicht in de daadwerkelijke configuratie van het SAP-landschap, zodat meer grip ontstaat op kosten en inspanningen voor onderhoud en vernieuwing van dit landschap. Door het gebruik van ArchiMate wordt direct aansluiting gevonden bij de vastlegging van EA in de organisatie.
Harmen van den Berg, Manager, BiZZdesign

5. DevOps in de praktijk
Ontwikkelen met agile/scrum heeft in veel organisaties business en IT al dichter bij elkaar gebracht. De volgende revolutie is om door middel van DevOps de muur te verbreken tussen ontwikkeling en beheer. Deze ‘muur van onbegrip en verwarring’ is het resultaat van jarenlange verzuiling van de twee disciplines en veroorzaakt nu nog veel onnodige vertraging en kostenoverschrijding van IT projecten. DevOps kan een ware cultuurshock zijn en heeft impact op mensen, processen en technologie. Recent hebben we voor een klant een DevOps implementatie succesvol afgerond. We delen onze ervaringen vanuit de praktijk en dragen do’s en don’ts aan.
Jurriaan Kamer, Founder, Kajurria CIO Office en Sytse Sijbrandij, Founder, Dosire

6. Measuring the architectural performance of an enterprise
For many Enterprise Architects,  one of the more challenging aspects of their role is measuring the enterprise’s architectural performance.  Often, while there are great metrics available for operational performance, architectural performance goes unmeasured.  As a result, the true value of having enterprise architects can be unclear, and architectural investments can often lose out to ones that improve short-term performance.  In this workshop, Chris will give examples of architectural measures of enterprise performance and show why they are different from operational metrics.  He will explain how to discover an enterprise’s architectural measures, how best to use them, and with a practical exercise illustrate the political implications of knowing and using them.
Chris Potts, Corporate Strategist en Auteur van de FruITion trilogie

PROGRAMMA DAG 2 – 28 november 2013

Dagvoorzitter
Huub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum

Keynote Sprekers

Stephan_Murer15 Years of SOA in a global bank: Lessons Learned – Remaining Challenges
I have been active in the field of service oriented architecture over many years in a global bank. I chose the birth date of the “Information Bus” 15 years ago as the starting point of a long journey towards an enterprise SOA. I have chosen a number of case studies, marking major steps in the SOA progress. Each case study starts with a strategic business need, continues with the chosen solution, and concludes with a discussion of the achievements and the remaining gaps. Putting these case studies into a historic perspective, shows a continuous evolution, where each step expands the business value, closes gaps of previous solutions, and last but not least leads to new challenges. I will illustrate each case study with examples and data.
Stephan Murer, Group Chief Technology Officer, UBS AG

Sander_Klous4Big Data Ecosystems for Business and Society
In the last decade we have witnessed the start of a revolution toward a data driven society. A contained problem in information management, limited mainly by the amount of data one was able to collect, turned into the management problem of a virtually infinite amount of data we have at our disposal today. In this presentation I will explain the role architecture can play to make this transformation successful.
Sander Klous, Data & Analytics Lead, KPMG Management Consulting


Jeff_GasperszVersterk uw kansgerichte mindset
Chance favors the prepared mind” zei Louis Pasteur.  De vraag is hoe we ons dan kunnen voorbereiden om steeds weer nieuwe ideeën, inzichten en acties te ontdekken en daarmee onderscheidend te zijn. Jeff Gaspersz geeft ons hiervoor praktische adviezen hoe we met simpele gewoonten het innovatief, creërend denken kunnen stimuleren en benutten. Niet alleen van onszelf maar ook van onze teamleden. Daarnaast zal hij in een oefening onze gezamenlijke denkkracht verbinden en daarmee genereren we een groot aantal kansen om de innovatiekracht als architect kunnen versterken. Uiteraard krijgt u die na het congres toegestuurd. Voorts kunt u alvast het gratis ebook van Jeff Gaspersz met praktische adviezen voor een creatiever team, lezen. Te downloaden via: www.kansdenken.nl
Prof. Dr. Jeff Gaspersz, Hoogleraar Innovatie, Nyenrode Business Universiteit en Adviseur, Spreker en Schrijver over Innovatie en Creativiteit (www.jeffgaspersz.nl)

Speakers Corners

“7 handvatten voor architecten om over typische architectuurvalkuilen heen te stappen”
Ondanks de volwassenwording van de architectuurdiscipline slagen veel organisaties er nog niet in enterprise architectuur effectief toe te passen. Vaak ligt de oorzaak hiervan mede in het gedrag van de architect(en).  Op basis van succesverhalen verzameld tijdens EA initiatieven die we geleid hebben bij klantorganisaties, en ervaringen uit onze coachings- en opleidingspraktijk, bespreken we 7 handvatten die architecten kunnen gebruiken om niet in de typische architectuurvalkuilen te stappen. Zo versterken zij de reputatie van architectuur en vergroten zij de impact die ze hebben als architect.
Rik Farenhorst, Manager Business Line Architecture & Strategy, inspearit

Enterprise Architecture based Operational Development
All organizations have some sort of business operations in order to carry out their mission. Smart organizations develop their operations so that they can become better in what they do. Operational development is a dynamic capability of an organization that gives the executive team the handle to grab on so that they can shape their enterprise and implement their business strategy. In his presentation  Jaakko Riihinen, who was the Chief Enterprise Architect of Nokia and Nokia Siemens Networks for more than 7 years, will give you his insights about the following topics:
– Business models as part of your strategy
– Shaping your operations to serve your businesses
– The six things you need for Enterprise Architecture based Operational Development
Jaakko Riihinen, VP QPR  & former Chief Enterprise Architect  Nokia

Tracks

5. Business Architectuur
In de track bekijken we business architectuur vanuit de invalshoeken van beïnvloeding van management, methoden om te komen tot communicabele business architectuur onder diverse omstandigheden, en het raakvlak met informatiearchitectuur.
Wouter Schmitz, Manager Enterprise Architectuur, ABN AMRO

a. Hoe de RvB bij ABN AMRO besloot tot een mega architectuur investering
In maart dit jaar communiceerde de RvB van ABN AMRO haar nieuwe strategie, met als onderdeel een grootse investering in de IT architectuur. Deze presentatie vertelt het verhaal van de rol die architecten hebben gespeeld in het tot stand komen van deze strategische keus. Het verhaal bevat een aantal verrassende en mooie lessen in beïnvloeding op verschillende management niveaus.
Wouter Schmitz, Manager Enterprise Architectuur, ABN AMRO

b. Capabilities: het magische ingrediënt voor een succesvolle business architectuur
Capabilities zijn in de mode in architectuurland, maar rondom de concrete toepassing van het concept heerst nog veel onduidelijkheid. Afgelopen jaar is binnen TenneT een architectuuraanpak ontwikkeld op basis van capabilities en ArchiMate. Daarbinnen gebruiken we geen definitie uit een van de vele architectuurmethodieken, maar een uit de wereld van de strategische management consulting. We kunnen hierdoor naadloos aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt van business architectuur, senior business management. Onze conclusie: capabilities zijn het magische ingrediënt om architectuur herkenbaar en tastbaar te maken.
Erik van Veldhuijzen, Enterprise Architect en Richard Uijen, Enterprise Architect, TenneT TSO

c. Waarom u meer weet dan u denkt: Process Mining haalt het beste uit uw data
Een organisatie is zo doeltreffend als haar processen, daarover is iedereen het eens. Doeltreffende processen zijn het resultaat van een efficiënte werkorganisatie waarbinnen de medewerkers opereren. Samen vormen zij de hoekstenen van de business architectuur. Met Process Mining kunnen we vertrekkende van concrete informatie, die door IT toepassingen in logbestanden wordt opgeslagen, de processen snel en objectief in kaart brengen. Ook patronen in de werkorganisatie en de manier waarop IT systemen het proces ondersteunen kunnen onderzocht worden. In deze lezing wordt met een case toegelicht wat Process Mining is en hoe het helpt bij de vormgeving van de business architectuur.
Bram Vanschoenwinkel, Enterprise Architect, AE architects for business & ICT

d. Succesvol opstellen van business- en informatiearchitectuur met een aanbestedingsraakvlak
De Sallandtunnel is de eerste tunnel in Nederland waarvan de besturing met zijn tunnel technische installaties worden ontworpen volgens de landelijke tunnelstandaard. Een bewezen aanpak voor het opstellen van een bedrijfs-architectuur en informatie-architectuur blijkt niet te werken voor dit project. De architect die met één been in de business en met zijn andere in de techniek staat, moet enorm zijn best doen om de bedrijfs-architectuur af te stemmen met de opdrachtgever en hier een informatie-architectuur van af te leiden.
René Krouwel, Systeemarchitect, Soltegro

e. Business-IT alignment mbv DEMO – Van programmering naar modellering
Om het Business-IT alignment probleem te overbruggen is een correcte vertaling van Business-architectuur naar IT-architectuur nodig. Enterprise Engineering is de nieuwe discipline om organisaties te ontwerpen, inclusief hun IT. DEMO is de methode, o.a. voor procesmodellering. Omdat DEMO een formele taal is kan de DEMO BPM Engine van ForMetis de (business) procesmodellen direct executeren. De DEMO BPM Engine vormt daarmee het hart van het IT systeem, zonder enige codering. Op termijn zal de DEMO BPM Engine als “Enterprise Operating System” fungeren en de Enterprise Service Bus overbodig maken. Er is een praktijk casus ter illustratie.
Steef van Kervel, Directeur en Joost Vermolen, Directeur, ForMetis

6. Vaardigheden van de Onderscheidende Architect
De architect schept en verbindt. Deze twee rollen lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan, maar een onderscheidende architect kan deze twee rollen elkaar laten versterken. De werkwijzen die daarvoor in het veld worden gevonden zijn het onderwerp van deze track. Dompel jezelf onder in de ongeschreven regels van besluitvorming, in het gebruik van nieuwe vormen van creatieve interactie met stakeholders en in tooling voor architectuur animaties en verhoog je onderscheidend vermogen!
Lucas Osse, Principal Consultant, Capgemini

a. Keep your options open
Stroperige besluitvorming … daar hebben we allemaal bijna dagelijks mee te maken. Dat dit veroorzaakt wordt door actoren die hun opties open willen houden, en dat dit verstandig is als de hiërarchie niet heel sterk is, dat is minder duidelijk. In zulke gevallen gelden er zelfs speciale (ongeschreven) spelregels voor de besluitvorming. Hans de Bruijn schreef er verschillende boeken over. In deze lezing werpt hij, geïllustreerd met praktijkcases, nieuw licht op het spel, de spelregels en de knikkers.
Hans de Bruijn, Hoogleraar Bestuurskunde, TU Delft

b. De architect in de arena
Welke rol speel je als  architect bij de in lezing 1 geschetste niet-hiërarchische besluitvorming? Een type besluitvorming dat zo volledig anders loopt dan de ideaalvorm van de hiërarchische, gefaseerde besluitvorming met duidelijke doelen. Wat betekenen de ongeschreven spelregels van die niet-hiërarchische besluitvorming voor de architect? Deze lezing gaat daarover. We bespreken in vogelvlucht onder meer het openhouden van opties, de coalitievorming, het ontwerpen van packages voor besluitvorming, voordelen van complexiteitsverhoging, negotiated knowledge en het gevaar van explicitering van besluiten.
Lucas Osse, Principal Consultant, Capgemini

c. One size fits all, of toch niet?
Architecten richten zich graag op standaardisatie. Voorspelbaarheid en beheersbaarheid zijn het uitgangspunt. Mijn verhaal gaat over het betrekken van klanten bij het ontwerpproces. Via resultaten uit bijvoorbeeld enquêtes, interviews en workshops wil ik laten zien dat het ook anders kan. Communicatie staat voorop. Door gebruik te maken van creatieve interactieve middelen worden mensen in hun eigen woorden meegenomen op een reis die leidt tot een passende en gedragen oplossing. Dus niet one size fits all, maar your size fits you!
René Lagerweij, Solution Architect, Platani Nederland

d. De architect als verhalenverteller (editie 2013)
Op een efficiënte en vooral creatieve manier praten over IT architectuur en infrastructuur concepten? … maar dan met personen die er niet in thuis zijn? In deze sessie kijken we naar de do’s en dont’s van het vertellen van verhalen en in het bijzonder voor complexe IT. Creativiteit speelt hier een grote rol! En voor diegenen die er vorig jaar ook bij waren: ja, er wordt weer een nieuw verhaaltje voorgelezen.
Stefan Willems, Senior Solution Architect, Platani Nederland

e. Dynamische architectuur visualisatie
Goed communiceren van architectuur is een uitdaging. Op zoek naar een alternatief voor dikke documenten,  powerpoint slides gevuld met bulletpoints en complexe architectuur tekeningen ben ik gaan experimenteren met animaties. Doel was om stap voor stap, geïllustreerd een architectuurplaat toe te kunnen lichten. Obstakel hierbij was het vinden van de juiste tooling. Tijdens deze presentaties zal ik laten zien hoe ik met moderne web technologie architectuurpresentaties maak, waarbij het resultaat een soort combinatie van tekenfilm, prezzi en whiteboard geworden is.
Andrej Koelewijn, Architect Expert Solutions, Mendix

7. Agile
De termen Agile & Architectuur roepen inmiddels de nodige argwaan op. In een recent artikel van Gartner luidt de openingszin zelfs Adopting agile can seem like a recipe for scope creep, bad architecture, technical debt and late deliveries. Doel van deze track is aan te geven hoe het wel kan en architecten handvatten te bieden voor het plukken van de vruchten die de agile aanpak biedt.
Charles Hendriks, IT Architect, Schiphol Group

a. De architect vogelvrij verklaard
In veel organisaties zijn agile eilandjes ontstaan. Hierdoor is er weinig aandacht voor architectuur van het landschap. Met wederom silo’s in het IT-landschap tot gevolg. De architecten zijn buiten spel gezet, terwijl de focus van de agile teams beperkt is. Architectuur lijkt vogelvrij verklaard. Tegelijkertijd wil de business de release cyclus versnellen. Het vraagt veel van de architect om in dit spanningsveld overeind te blijven. In deze sessie wordt dit spanningsveld vanuit 2 perspectieven besproken:
* Hoe organiseer je de architectuur rol binnen en over agile teams?
* Hoe hou je als agile architect de relatie met agile teams levend?
Adriaan de Jonge, Principal Consultant en Herbert Schuurmans, Senior Consultant, Xebia Nederland

b. Korte ontwikkelcycli
De kracht van evolutie
Kort-cyclisch ontwikkelen en opleveren belooft een verbetering van de time-to-market en een verhoging van de kwaliteit van systemen. Steeds meer organisaties willen hier de vruchten van plukken. Wat betekent dat voor de rol van de architect? Continuous delivery vereist  intense interdisciplinaire samenwerking. Het vereist dat het systeemlandschap bestand is tegen voortdurende verandering. De architect is bij uitstek de persoon die een actieve rol kan vervullen in het binden van mensen en het oplossen van knelpunten. De presentatie illustreert de voordelen en de uitdagingen van korte ontwikkelcycli aan de hand van ervaringen uit de praktijk en behandelt de voorwaarden voor succes.
Jeroen Meetsma, Technisch Manager, IJsberg Software Sanering

c. Is Agile “the holy grail” voor de enterprise architect?
Voor steeds meer enterprise architecten is het 5-voor-12; er is veel kritiek uit verschillende geledingen in de organisatie op hoe zij ‘onder architectuur’ werken. Nu het Agile gedachtengoed in veel organisaties niet alleen tot (te) hooggespannen verwachtingen leidt, maar ook meer gemeengoed begint te worden, beschouwen we in deze presentatie vanuit een aantal succesvolle praktijkcases hoe enterprise architecten hier hun voordeel mee kunnen doen. Welke agile principes kunnen zij slim toepassen om architectuur een grotere bijdrage te laten leveren aan de waardecreatie voor de organisatie? En welke ‘capabilities’ worden zowel van de organisatie als van de architecten gevraagd om een optimaal functionerende architectuurfunctie neer te zetten?
Rik Farenhorst, Manager Business Line Architecture & Strategy, inspearit

d. Architecture Governance – Laat Agile u helpen!
De Enterprise Architect (EA) heeft weer zin om naar zijn werk te gaan. Sinds een paar maanden zijn ze als bedrijf in staat om Agile te werken. Maar is de continuïteit van de architectuur goed geborgd? Hoe kan het bedrijf vandaag slagvaardig zijn om de nieuwe feature te ontwikkelen en tegelijk Edward vertrouwen geven in de toekomst. Hoe … ?
Tijdens deze sessie leggen we al ‘storytellend’ middels een (fictieve) Edward Appelboom (EA voor vrienden) uit hoe Agile bedrijven tegenwoordig de architectuur echt toekomst vast houden. Wilt u weten hoe u dat ook kunt doen? Kom langs!
Robert van Vark, Agile Coach en Peter Koning, Agile Coach, Prowareness

e. Continuous Delivery Architecture: automated deployment of virtualized services based on functional, performance and data constraints
In the current world of ever-increasing needs for flexibility and efficiency in the deployment of applications inside a company’s eco system agile methods are migrating from development into the operations teams. This process, known as DevOps has special needs in infrastructure development. In this presentation we will be investigating the barriers (constraints) and the ways to remove these in order to implement a Continuous Integration and Delivery strategy based on DevOps within a Service Oriented Architecture application landscape. The resulting architecture is the bases for future automation to cover the functional and performance testing phases during continuous delivery.
Rix Groenboom, Solution Architect and Affiliated Member, Distributed Systems Group, Parasoft and University of Groningen and Faris Nizamic, University of Groningen

8. Big Data
Iedereen doet het, niemand weet waarom: Uit een recente enquête blijkt dat meer dan de helft van bedrijven niet weet hoe ze hun data te gelde kunnen maken. Al die bedrijven waren tegelijk al bezig met het uitvoeren van een Big Data-project of hadden zo’n project in de planning. Zonder business case zijn deze Big Data-projecten zowel technisch als organisatorisch bijzonder uitdagend. Het is daarom niet verrassend dat een significante hoeveelheid bedrijven in diezelfde enquête aangaf architectuur als hun belangrijkste Big Data-uitdaging te zien. Tijdens de Big Data-track zullen we uitgebreid stilstaan bij Big Data vanuit architectuurperspectief.
Werner Heijstek, Consultant, Software Improvement Group

a. Big Data: De businessarchitectuur in transitie
Toon is een nieuw product van Eneco dat alles te doen heeft met Big data. Aan de hand van deze case deze case worden de belangrijkste learnings vanuit het perspectief van een Enterprise architect gedeeld: Welk probleem willen we oplossen met behulp van Big Data? Hoe krijg je de business in transitie als je overtuigt bent van de potentie? En: Wat vraagt dat van de architect?
Edwin Postma, Senior Enterprise Architect, Eneco

b. Big Data, meer dan technologie
Big Data heeft momenteel zoveel aandacht omdat er veel data is en de technologie om hier mee aan de slag te gaan bereikbaar is. Echter technologie is slechts één aspect van Big Data. Om use cases uit te werken heb je nieuwe skills nodig en om impact te maken zul je ook je processen moeten aanpakken. Deze sessie zal een mix zijn van de status van Big Data in Nederland, hoe start ik een big data project en wat waren onze lessons learned.
Rob Dielemans, Managing Director, GoDataDriven

c. For data-deployment size does not matter
Of het nu Big, Small of meervoudig-gestructureerde data betreft; vanuit een ‘data-deployment’ perspectief is het onderscheid niet groot. Wat nu als we de vele gegevens die worden geregistreerd zien als ruwe grondstoffen en de informatieproducten die worden gevraagd als eindproducten of halffabrikaten? Wat nu als we de productie hiervan zien als een logistiek- en maakprobleem? Wat leren we dan van de logistiek in termen van ontkoppelpunten? In deze sessie wordt een vier-kwadranten-model voor ‘data-deployment’ toegelicht die als een laagdrempelige kapstok kan worden gebruik voor, onder anderen, architectuurprincipes en richtlijnen.
Ronald Damhof, Principal Consultant Information Management, Prudenza

d. Visual Big Data analysis and exploration
Om op visuele wijze, gedetailleerd inzicht in Big Data te krijgen zijn typische dashboards door hun aggregerende aard vaak onvoldoende. Organisaties hebben baat bij een breed scala aan interactieve visuele analysemethodes voor generieke, multivariate data. Met behulp van Synerscope kan data op intuïtieve en visuele wijze direct ontsloten voor eindgebruikers en analisten. Hierdoor wordt het op unieke wijze mogelijk om, naast verwachte aspecten, ook  onverwachte trends, patronen, outliers en afwijkingen in je eigen Big Data te vinden.
Danny Holten, Chief Scientist, Synerscope

e. KPN, een evolutionaire reis door het analytische landschap
Deze presentatie neemt je mee op een evolutionaire reis door het analytische landschap van KPN. Hoe ga je verder met hetgeen wat je al in huis hebt en hoe ga je om met de veranderde markt om aan de business doelstellingen te kunnen voldoen en welke rol speelt Big Data hierin.
Thomas Reichel, Lead Architect, KPN

Workshops

7. Succesvolle projecten opleveren dankzij een geslaagd huwelijk tussen Development en Operations
Agile ontwikkeling is vandaag hot. Het brengt echter een aantal uitdagingen mee die, nog scherper dan vroeger, dienen aangepakt te worden. Bij het sneller en frequenter in productie brengen van resultaten, is het gevaar van silo-denken nooit veraf. In deze sessie wordt toegelicht hoe development én operations samen komen tot een efficiënte manier van ontwikkelen en deployen. DevOps is een verhaal van “one team”, duidelijke afspraken, standaardisatie, industrialisering, release management, efficiëntie. DevOps is een verhaal van samenwerking en begrip voor elkaars doelstellingen, is een verhaal van snel opleveren en stabiel draaien, … DevOps opzetten vraagt echter de volle aandacht van alle partijen.
Matthias Pyck, Enterprise Architect, AE architects for business & ICT

8. Lean Six Sigma en Enterprise Architectuur
Veel organisaties werken aan verbetertrajecten met de methodiek Lean Six Sigma. Doorgaans zijn dit initiatieven die direct vanuit de top worden gestart. In de praktijk zien wij dat Lean Six Sigma-teams en EA-teams nauwelijks contact met elkaar hebben, terwijl zij een aantal soortgelijke doelstellingen hebben. Deze presentatie gaat in op wat Lean Six Sigma is en hoe het relateert aan Enterprise Architectuur. Onder andere de volgende zaken komen aan de orde: de DMAIC-aanpak, statistische technieken, zeven typen muda (waste) en design-of-experiments.
Linda Terlouw, Enterprise Architect en André Boonzaaijer, Solution Architect, ICRIS

9. Van digitaliseren Rechtspraak naar rechtspreken in een digitale wereld
De digitalisering van de rechtspraak is een landelijke prioriteit van regering, Rechtspraak en betrokken organisaties. In deze workshop nemen we de deelnemers mee in het “omdenken” van deze operatie. Alignment van business en IT doet denken aan het introduceren van digitale technieken in de rechtspraak praktijk. We wijzigen het perspectief naar rechtspreken in een digitale wereld. De manier van omdenken is ook in andere situaties toepasbaar en beoogt IT architectuur dichter bij de business te brengen.
Martijn Sasse, Adviseur Directie, de Rechtspraak spir-it en Fiona van der Spek, Portfoliomanager Programma Kwaliteit en Innovatie, Raad voor de rechtspraak