Het Landelijk Architectuur Congres 2017: DIGITALE TRANSFORMATIE

“Software is eating the world.” Met die uitspraak gaf Marc Andreessen, ooit medeoprichter van Netscape en tegenwoordig investeerder in Silicon Valley, aan dat organisaties anno 2017 draaien op software. En hij bedoelde: Écht draaien op software. Dat is wat anders dan je schrijfblok vervangen door Word, je rekenmachine door Excel en de postronde tweemaal daags door Outlook. Hij bedoelde dat software de dominante factor is in de producten en diensten die de organisatie aanbiedt.

Maar hoe ziet dat er nu uit in de praktijk? Hoe laat je Schiphol draaien op software? Of software nu de wereld opeet of niet, een koffer kun je niet als email-bijlage versturen. Houdt digitale transformatie daarbij op? En wat betekent digitale transformatie in Den Haag? Beleid draait vaak al op software. Geldt dat ook voor de beleidsmakers?

Digitale transformatie is het proces waarin organisaties zich veranderen in organisaties die draaien op software. Daarbij stellen architecten vast wat dat voor hen betekent en wat er moet gebeuren voor die transformatie. De architect speelt hierin een invloedrijke rol. Daarover valt heel veel te zeggen (en dat gaan we op het Landelijk Architectuur Congres zeker doen). Daarbij staan we open voor alle rollen die architecten vervullen:

  • Richting geven aan digitale transformatie: als technisch alles mogelijk is, wat willen we dan in onze organisatie?
  • De digitale transformatie ontwerpen: welke technologieën zijn dan voor onze informatie toepasbaar en hoe combineren we die?
  • Kaders stellen en bewaken waarbinnen de digitale transformatie moet plaatsvinden: hoe zorgen we er dan voor dat we, al transformeren, blijven voldoen aan wet- en regelgeving en ons eigen beleid?

De programmacommissie is op zoek naar bijdrages die ingaan op één of meerdere van deze rollen binnen het thema (“digitale transformatie”). Daarbij hebben de volgende aandachtsgebieden onze bijzondere aandacht:

  • Transformerende business. Wat is de impact van digitale transformatie op de business- en architectuurmodellen die we kennen? Betekent digitale transformatie simpelweg het verder doorvoeren van de bestaande modellen, of is een radicale verandering nodig? Hoe combineert de architect samenhang en beweging in het landschap van zijn organisatie?
  • Transformerende technologie. Blockchains zetten de transactie-wereld op hun kop, het Internet of Things hangt de fysieke wereld aan het Web en de ontwikkeling van robotisering, AI en natural language processing automatiseert nu ook de minder mechanische processen. Hoe ver reiken de mogelijkheden van deze technologieën? En wat zijn ze nu echt? Hoe kunnen ze worden ingezet voor digitale transformatie en hoe brengt de architect ze onder in de informatievoorziening?
  • Transformerende samenleving. Het effect van de digitale informatie strekt zich uit ver buiten de grenzen van die ene organisatie waarvoor de architect werkt. Concurrentieverhoudingen tussen bedrijven veranderen, nieuwe samenwerkingsvormen verschijnen, de grens tussen publiek en privaat staat onder druk, en het dagelijks leven en werken van mensen lijkt steeds minder op dat van enkele decennia terug. Wat ligt er in het verschiet? Waar moet de architect rekening mee houden? Moeten er niet ook architecten van de samenleving komen? Wat doen die dan?
  • Transformerende waarden. Privacy blijft actueel. Zo wordt over een jaar GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacy-verordening (de “GDPR”), met ‘privacy by design’ als beginsel. Maar privacy is niet de enige waarde waar de architect mee te maken krijgt. Kun je de architect aan­spreken op de effecten van zijn keuzes, zoals op de betrouwbaarheid van informatie (fake news en bubbles) of, bijvoorbeeld, op de gevolgen van identiteitsdiefstal? Welke waarden zijn er in het geding? Kunnen architecten die waarden ‘by design’ meewegen in zijn keuzes? Hoe dan?

Concreet zoekt de programmacommissie naar voorstellen die ingaan op één van deze onderwerpen. Dat kunnen voorstellen zijn voor:

  • Het invullen van een complete track (5 presentaties van elk een half uur);
  • Een ‘losse’ presentatie van een half uur (deze zal, indien geaccepteerd, door de programmacommissie ondergebracht worden in één van bovenstaande tracks).
  • Een ‘vrije inzending’: heb je een goed idee, maar past dat niet als track of als losse lezing? Doe een voorstel voor een alternatief. Maak hierbij goed duidelijk welke boodschap je wilt overbrengen en/of wat je doel is, welke werkvorm je voorstelt (lezing, workshop, tutorial, anders), waarom dat echt niet past in een half uur, en waarom de voorgestelde werkvorm en duur juist perfect is voor de boodschap die je wilt overbrengen of het doel dat je wilt bereiken.

Het is toegestaan voorstellen (complete tracks of losse presentaties) in te dienen die niet aansluiten bij deze onderwerpen. Maak in dat geval duidelijk waarom het onderwerp niet mag ontbreken op het LAC.

De procedure die gevolgd wordt is als volgt: stuur vóór maandag 24 april 2017 je voorstel voor een presentatie, track, tutorial of workshop in. De commissie beoordeelt alle voorstellen op inhoud en op aansluiting bij de hierboven genoemde onderwerpen. De commissie behoudt zich het recht voor om tracks samen te voegen en om lezingen aan tracks toe te wijzen. Uiterlijk 16 juni krijg je te horen of je voorstel geaccepteerd is. Op donderdag 16 en vrijdag 17 november is het LAC 2017!

Alleen voorstellen die worden ingediend via het web-formulier zullen worden gehonoreerd. Vul het formulier in vóór maandag 24 april. Het formulier is te vinden op www.laccongres.nl, onder ‘Call for Papers’.

Tot op het LAC 2017 in Den Bosch!

 

De LAC-programmacommissie,
Martin van den Berg, Raimond Brookman, Pascal van Eck, Bas van Gils, Charles Hendriks, Bas van Hengstum, Joost Lommers, Paul Oude Luttighuis en Jaap Teeuwen.

Contactadres voor nadere informatie: lac@naf.nl.