Kosten en voorwaarden Landelijk Architectuur Congres

Deelnamekosten
Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief lunch, consumpties en documentatie.
€ 695,- Early bird tweedaagse deelname (aanmelding voor 1 augustus 2017)
€ 745,- Deelnameprijs tweedaagse deelname
€ 445,- Early bird eendaagse deelname op donderdag 16 november (aanmelding voor 1 augustus 2017)
€ 495,- Deelnameprijs eendaagse deelname op donderdag 16 november
€ 295,- Deelnameprijs voor fulltime wetenschappelijke medewerkers, hoogleraren en docenten van universiteiten en hogescholen (academic fee)
€ 195,- Deelnameprijs voor voltijd studenten (verplicht kopie studentenkaart incl. foto faxen naar 040-2129407 of mailen naar angelica@ckc-seminars.nl)
€   70,- LAC Diner voor donderdagavond 16 november (dit komt bovenop de deelnameprijs)

Inschrijven
Inschrijven kunt u via deze website op de inschrijfpagina. Na uw registratie ontvangt u een bevestiging per e-mail. Twee weken voor aanvang van het LAC ontvangt u een officieel bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van het congres nog geen bevestiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van Landelijk Architectuur Congres. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (angelica@ckc-seminars.nl).

Bevestiging van inschrijving
Na uw elektronische inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email.
Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via +31(0)40-2146216 of via angelica@ckc-seminars.nl
Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (angelica@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email of aangetekend schrijven te geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij u € 75,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email (of op verzoek per post) worden verzonden naar het, door u opgegeven, zakelijke emailadres.
Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij u graag naar de website www.laccongres.nl Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.