Programma Landelijk Architectuur Congres
vrijdag 17 november 2017

08.15 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt


09.10 uur

Welkomstwoord dagvoorzitter

Bas van Gils, Lid Programmacommissie LAC 2017

09.25 uur

Keynote – Digital Transformation voor creatieve durvers

Saskia Van Uffelen | Read My Lips

Als Belgische en Europese ‘Digital Champion’ timmert Saskia Van Uffelen elke dag aan de weg naar digitale transformatie. We staan op de drempel van een totaal nieuwe digitale samenleving en die revolutie heeft ook gevolgen voor bedrijven en organisaties. In de volledig geconnecteerde wereld zal het jobaanbod drastisch veranderen, maar ook de inhoud ervan. De enorme impact van artificiële intelligentie is nu nog niet te overzien. Klanten eisen steeds meer en vragen om een steeds snellere reactie. “Digitalisering is echter helemaal geen bedreiging maar een bevrijding,” zegt Saskia Van Uffelen. “Overleven betekent aanpassen. Bedrijven en organisaties moeten daar zeker op inspelen.” Zij vertelt hoe je je flexibel kan opstellen in de disruptieve tijden waarin we leven. Creativiteit wordt de allerbelangrijkste skill voor de toekomst. Alleen door innovatief te denken wordt digitalisering een springplank naar meer economische welvaart en een groter persoonlijk welzijn.

Saskia van Uffelen, CEO, Ericsson Benelux

10.05uur

NAF Penning


10.15 uur

Pauze en bezoek stands informatiemarkt


10.45 uur

Sessies A 1 t/m 10 MAAK UW KEUZE

A1 – Workshop vinden van nieuwe achitectuurprincipes

Het vinden van architectuurprincipes voor de nieuwe werkelijkheid is niet triviaal; die werkelijkheid is namelijk nieuw en kennen we nog niet. Het vermogen voor het vinden van nieuwe architectuurprincipes moet ontwikkeld worden en dat is wat we in deze workshop willen gaan doen. Dat doen we op een interactieve manier, waarbij we maximaal gebruik maken van de creativiteit en onbewuste kennis van de deelnemers. Er zal materiaal van één of meer concrete casussen beschikbaar zijn die gebruikt wordt om architectuurprincipes in te vinden. In deelgroepen zullen architectuurprincipes worden benoemd en zal de vraag worden beantwoordt in hoeverre de gevonden architectuurprincipes ook omgezet zouden kunnen worden in geformaliseerde regels zodat ze ook geautomatiseerd zouden kunnen worden getoetst.

Danny Greefhorst, Directeur, ArchiXL

A2 – Volgt


A3 – Op weg naar Waarde-vol Op-organiseren

-Mede van onderop en ‘multi-perspective’ verzamelen van belangen, problemen, doelen en ideaalbeelden van alle stakeholders.
-Bespreken van transformerende waarden voor MVO, menswaardigheid en professioneel handelen, wat helpt bij toenadering van standpunten.
-Het via IDA’s manier van ‘design thinking’ maken van een prototype waarin je exploreert hoe een gemeenschappelijk doel duurzaam te bereiken dan wel een probleem duurzaam op te lossen.
Een dergelijk prototype kan naadloos opschalen richting een groter organisatieproject en richting ICT.

Abraham de Kruijf, Ontwikkelaar van Waarde-vol Op-organiseren, IDA Innovatie

Transformerende Technologie
A4 – Crowdmanagement met IoT @ Paaspop 2017

Paaspop is de officiële opener van het Nederlandse festivalseizoen, en het eerste festival wat actief IoT inzet voor crowd management. Door het slim inzetten van sensoren en IoT, kan een festivalorganisatie mensenmenigten beter beheersen. Hierdoor kunnen ongemak en ongelukken worden voorkomen en ondersteunen we hulpdiensten actief tijdens het festival. In deze sessie vertellen we je hoe IoT is ingezet op Paaspop en hoe dit de organisatie, hulpdiensten en het publiek heeft geholpen er een nog beter festival van te maken.

Hans Geurtsen, Principal Architect, Info Support

A5 – Hoe kan Enterprise Architectuur ondersteunen bij IIoET projecten? (duurt tot 13:00)

De NAF IIoET werkgroep heeft een IIoET EA framework gemaakt. A.d.h.v. een predictive maintenance demo laten we zien hoe het IIoET framework gebruikt kan worden. RWS en VOPAK geven presentaties (inclusief demo). RWS vertelt hoe zij hun wegen infrastructuur op afstand kunnen monitoren zodat zij veroudering met ‘smart dust’ kunnen meten. VOPAK vertelt hoe de motorgestuurde afsluiters data sturen naar een cloud based IoT infrastructuur zodat mbv data analyse overgeschakeld kan worden naar voorspellend onderhoud. Informatie over IIoET EA framework; https://www.linkedin.com/pulse/new-naf-workgroup-industrial-internet-everything-iioet-frank-luyckx

Frank Luyckx, Enterprise Architect, Capgemini Nederland
Roland Drijver, Coördinerend Informatiemanager CD, Rijkswaterstaat
Robert Bakelaar, Solution Architect, Vopak

A6 – Volgt


A7 – Digitale transformatie, of het leven van een architectuur in twee werelden

Organisaties die een digitale transformatie ingaan krijgen vaak te maken met ontredderde architecten. De overgang naar agile denken en werken heeft namelijk nogal wat impact op de architect. Toch zijn er veel overeenkomsten tussen de levenslopen van architecturen in een traditionele of in een agile wereld. Door deze overeenkomsten te benoemen  geven we architecten houvast tijdens de digitale transformatie. We gebruiken de metafoor van het menselijk leven voor de vaste ijkpunten in de levenscyclus van een architectuur.

Eltjo Poort, Distinguished Solution Architect, CGI

Quantitative trade-off analysis of profitability and vulnerability of online services in an e-business network

The financial sustainability of e-service provision depends on the alignment of the business model with the underlying coordination processes and IT architecture in the value network.
Financial sustainability may however be threatened by technical vulnerabilities of the IT infrastructure, by misplaced trust in third-parties, by fraud and misuse perpetrated by customers, or simply by misestimating the market. In this presentation we present techniques for balancing risk and profitability in e-service networks in a quantitative way, illustrated with practical cases.

Roel Wieringa, Professor, TheValueEngineers en University of Twente
Dan Ionita, PhD student, TheValueEngineers en University of Twente
Jaap Gordijn, Associate Professor, TheValueEngineers en Vrije Universiteit Amsterdam

A8 – De architect van de toekomst… echte vernieuwing is hard nodig!  (duurt tot 13:00)

Meer grip op digitalisering. Een goede informatievoorziening laat je slagen door kwaliteit van binnenuit. Dat is onze visie! Een drastische wijziging in samenwerking tussen onderwijs, beroepsgroep en opdrachtgevers is hiervoor nodig met als kern: invoering van een onafhankelijke architect en een nieuw besturingsmodel. Architecten en belanghebbenden kunnen bijdragen aan het initiatief ‘Meer grip op digitalisering’. Kom langs en verwerf ook een invloedrijke positie en maak deze verandering waar! In een interactieve en dynamische en interactieve rotonde gaan we met u in gesprek vanaf de zeepkist. U wordt deelgenoot van een uitdagende visie op professionalisering langs meerdere assen, bereiken van topkwaliteit, excellente scholing, de rol van de beroepsorganisatie, vereiste competenties, ontwikkelingen in het HBO en WO en een gestart programma om het initiatief te realiseren. We gebruiken uw input om het initiatief verder vorm te geven. Daarnaast leiden we u langs diverse stands waar we met u in gesprek gaan. U doet hierbij inspiratie op voor uw eigen persoonlijke ontwikkeling en kansen op verbetering van uw CV door middel van een self-assessment op basis van het ECF. Daarnaast tonen we u een demo van een op te zetten register voor architecten.

Wilbert Enserink, Manager IT Strategie & Architectuur Praktijk, VKA
Rutger Gooszen, Business Consultant, VKA
Bert Kroek, Enterprise Architect, KNVI
Liesbeth Ruoff, Voorzitter SIG Digital Skills, KNVI
Raymond Slot, Partner, Strategy Alliance

Transformatie Outside the Box
A9 – The selfdriving paradigm as a blueprint for digital organizations

De architectuur van de zelfrijdende auto is een inspirerend voorbeeld van een nieuw patroon dat ook op organisaties toegepast kan worden. Een zelfrijdende auto reageert snel (agility), verzamelt veel data en leert daarvan (Big Data) en is doelgericht. Welke organisatie wil dat niet zijn? Het zelfrijdende paradigma laat zich uitdrukken als een architectuur-patroon, dat een vervolg en verbetering is van de service georiënteerde architectuur. De presentatie is opgezet als een detective met een raadselachtige openingsvraag: waar is de chauffeur gebleven…

Alcedo Coenen, Consultant Architectuur, Solventa

A10 – Volgt (duurt tot 13:00)11.45 uur

Wisselen van zaal


12.00 uur

Sessies B 1 t/m 7 MAAK UW KEUZE

B1 – Dromen, Durven, Doen over Digitale transformaties
Hoe dan?

Dromen over de ‘digitale transformatie’. Denk je wel eens na over een digitale transformatie voor jouw organisatie? Om een digitale transformatie vorm te geven zijn competenties nodig; organisatorische, op het gebied van strategie en structuur. Persoonlijke competenties van  (senior) management en medewerkers en ook die van burgers spelen een rol. Leiderschap om digitaal te transformeren is best ingewikkeld. Eerst dromen, dan durven en dan doen, hoe dan?

Carolien Glasbergen, Senior Projectmanager, UWV

B2 – Enterprise Architectuur en (Scaled-)Agile

Er is de laatste jaren discussie over Enterprise Architectuur en de (Scaled-)Agile werkwijze (bijv. met Safe, Disciplined, LESS, etc.). Kerndiscussies zijn daarbij hoe lange termijn aspecten op een gecontroleerde wijze in Agile-aanpak verwerkt kunnen worden en anderzijds hoe Enterprise Architectuur op een Agile wijze kan ontstaan. Het NAF wil inzicht geven in:

  1. Hoe kijkt de (enterprise-)architecten-community naar de ontwikkeling van (Scaled-)Agile en Enterprise Architectuur? En omgekeerd hoe kijkt de Agile-community naar Enterprise Architectuur.
  2. Waar liggen sterktes en zwaktes van de beide aanpakken?
  3. Hoe kan er een brug geslagen worden?

De resultaten van twee enquêtes in zowel de Enterprise-architectuur als de Agile-community (meer dan 100 respondenten) zijn geanalyseerd en vervolgens in een Ronde Tafelconferentie gepresenteerd en besproken. Een aantal thema’s hieruit wordt op het LAC dag 2 gepresenteerd en in interactieve sessies behandeld.

Frank Baldinger, Voorzitter, NAF
Eric Onderdelinden, Director and Service Line Lead Enterprise Architecture, Deloitte Consulting

B3 – Digitale? Transformatie!

Digitale Transformatie verandert de wereld onder onze voeten. De veranderingen gaan echter verder dan alleen digitale transformaties. Zijn bijvoorbeeld de vermeende beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen en de roep om een digitale defensie het resultaat van een digitale transformatie? Technologieën als blockchain, IoT, AI en augmented reality toegepast in disrupties maken een andere invulling van de toekomst mogelijk. De digitale transformatie biedt volop kansen voor de architect die over de grenzen van ‘digitaal’ heen kijkt. Een nieuw speelveld voor architecten.

Jules de Ruijter, Business Architect
Ronald Streekstra, Enterprise Architect/Consultent, Solventa BV

B4 – Applicaties bouwen met Natural Language Processing

Tijdens een interactieve sessie van een uur begint men met het bouwen van een chatbot, gepaard met uitleg over de NLP onderdelen die erachter zitten en welke uitdagingen men tegenkomt tijdens het trainen van een NLP systeem. Hiervoor zullen tijdens de sessie een paar commerciele en open source NLP applicaties gebruikt worden; en dit wordt gekoppeld aan een samenvatting van de NLP applicaties op de markt. Ter afsluiting zal er een korte discussie plaatsvinden over het integreren en in productie brengen van NLP applicaties.

Sara van de Moosdijk, Consultant Artificial Intelligence, Accenture

B5 – Volgt


B6 – De BIZBOK Guide en Archimate

Het vak Business Architectuur wordt prominent op de kaart gezet door de BIZBOK Guide ® van de Business Architecture Guild, een Body of Knowledge met best practices en methodes die de Business Architect kunnen helpen bij het beoefenen van het vak. De BIZBOK is niet bedoeld als een strakke methode en schrijft geen notatievormen of diagrammen voor. Daarom is de combinatie met Archimate® interessant en in de praktijk erg vruchtbaar gebleken. Deze presentatie doet verslag van de combinatie in de praktijk.

  • Hoe kunnen beide gereedschappen gecombineerd worden
  • Hanteren ze dezelfde taal?
  • Hanteren ze dezelfde uitgangspunten?
  • Vullen ze elkaar aan, of spreken ze elkaar tegen?
Alcedo Coenen, Consultant Architectuur, Solventa

Turning the Digital Insourcing Tide

Digital Transformation leidt binnen een groeiend aantal bedrijven tot het terug in huis halen van voorheen uitbestede IT diensten. Tegelijkertijd zien we een verschuiving in de vraag naar IT diensten als gevolg van de acceptatiegraad van public cloud, PaaS en SaaS diensten. De presentatie geeft een overzicht van de factoren die momenteel een verschuiving in de IT outsourcingsmarkt veroorzaken. Relevante nieuwe business en IT architectuurmodellen worden toegelicht inclusief de wijzigende rol van de architect.

Har Grootzen, Enterprise Architect Director, Capgemini Nederland

B7 – Forget velocity, foster creativity

In this talk, we look at some common causes for the inability of teams to meet deadlines and deliver fast like focusing on velocity or trimming down features too far. We discover what you can do to maximize the value delivered: come up with better solutions that are fit for purpose.
You’ll walk away with techniques to identify when your current solution isn’t fit, to allow for alternative solutions, how to come up with different solutions and apply learnings.

Harm Pauw, Technical Consultant, Trainer, Speaker, DevOn


13.00 uur

Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt


14.00 uur

Sessies C 1 t/m 8 en vervolg B2 & B3 MAAK UW KEUZE

C1 – Software Society

Society depends on software to work as expected, and sustain the unexpected as well. The boundaries between the physical and the virtual worlds don’t exist anymore. It is time to remove the boundaries between research and practice, and find novel ways to join forces. As software architecture is the holistic view on the role of software in society, this interactive workshop will use it as instrument to steer understanding. The audience will choose one of the working sessions running in parallel on different topics, and work hans-on on how software architecture can make legacy software better manageable, how can we use tools to migrate legacy software into microservices, and how we can visualize architecture for decision making.

Patricia Lago, Vrije Universiteit Amsterdam

Architecting for Legacy Systems

Paris Avgeriou, Professor and Head of Software Engineering, Mircea Lungu, Assistant Professor and Vasilios Andrikopoulos, Assistant Proffessor, University of Groningen

Reconstructing Microservice-based Architectures

Ivano Malavolta, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam and Paolo di Francesco, PHD Student, GSSI

Decision Support for Architects in the Big Data Era

Sjaak Brinkkemper, Professor Software Production, Utrecht University and Jan-Martijn van der Werf, Assistant Professor Software Architecture, Utrecht University

B2 – Vervolg Enterprise Architectuur en (Scaled-)Agile

Er is de laatste jaren discussie over Enterprise Architectuur en de (Scaled-)Agile werkwijze (bijv. met Safe, Disciplined, LESS, etc.). Kerndiscussies zijn daarbij hoe lange termijn aspecten op een gecontroleerde wijze in Agile-aanpak verwerkt kunnen worden en anderzijds hoe Enterprise Architectuur op een Agile wijze kan ontstaan. Het NAF wil inzicht geven in:

  1. Hoe kijkt de (enterprise-)architecten-community naar de ontwikkeling van (Scaled-)Agile en Enterprise Architectuur? En omgekeerd hoe kijkt de Agile-community naar Enterprise Architectuur.
  2. Waar liggen sterktes en zwaktes van de beide aanpakken?
  3. Hoe kan er een brug geslagen worden?

De resultaten van twee enquêtes in zowel de Enterprise-architectuur als de Agile-community (meer dan 100 respondenten) zijn geanalyseerd en vervolgens in een Ronde Tafelconferentie gepresenteerd en besproken. Een aantal thema’s hieruit wordt op het LAC dag 2 gepresenteerd en in interactieve sessies behandeld.

Frank Baldinger, Voorzitter, NAF
Eric Onderdelinden, Director and Service Line Lead Enterprise Architecture, Deloitte Consulting

B3 -💡 Think: different!

Met informatietechnologie alleen kun je geen digitale transformatie van een bedrijf of bedrijfstak forceren. Een gebrekkige inrichting van de informatievoorziening kan een transformatie wel in de weg staan. Net als het eerbiedigen van bestaande kaders. Digitaliseren van bestaande processen en moderniseren van systemen betekent nog geen digitale transformatie. Dit vereist een fundamenteel ander ontwerp. Architecten moeten bestaande kaders doorbreken en andere vormen van besturing bedenken. Patronen om het grote geheel anders vorm te geven beginnen zich af te tekenen.

Hans Bot, Architect, Yenlo
Jules de Ruijter, Partner en Business Architect, Solventa BV

Digitale transformatie. Waartoe leidt dit?

Architecten zijn gevormd door hun opleiding en ervaring. Een redelijk percentage van de architecten is al voorbij de middelbare leeftijd en voorzien van enige grijze haren.
Studenten vertegenwoordigen in deze track de nieuwe generatie. Zij hebben in hun jeugdigheid wellicht een andere blik op met name digitale transformaties van organisaties. Wat zijn hun toekomstbeelden bij digitale transformatie? Welke kansen zien ze, welke bedreigingen en risico’s? Welke ‘helden’ hebben ze en welke disruptieve ontwikkelingen kunnen wij nog van die ‘helden’ verwachten?


C2 – Start je eigen AI experiment

Veel bedrijven willen starten met Artificial Intelligence, maar worstelen hoe ze moeten beginnen. In deze workshop helpen we je bij het opzetten van je eerste AI experiment, waarbij we gebruik maken van het AI experiment canvas. Ontdek wat nodig is om te starten met AI en ga naar huis met een eerste concept van je eigen AI experiment.

Joop Snijder, Innovation Consultant
Willem Meints, Technical Evangelist, Info Support

C3 – Transformerende Technologie

Digitale Transformatie en transformerende technologie zijn onderwerpen die veel organisaties momenteel bezighouden. Wellicht realiseren we het ons niet genoeg, maar Architectuur heeft hierin een cruciale rol. Maar hoe wordt de architect een evangelist van innovaties om deze transformatie te versnellen? Tijdens de sessie bekijken we hoe de rol van de architect verandert in dit Digitale Tijdperk, en gaan we aan de hand van de Accenture ‘IoT Garage’ technology incubator ervaren hoe transformerende technologie onderwerpen zoals ‘IoT’ stapsgewijs en agile op te pakken.

Frank van den Nieuwboer, Manager & Senior Technology Architect, Accenture

C4 – Ethiek en Informatie – een workshop verzorgd door de werkgroep ‘Kritisch Denken van Informatie’

Sta je stevig in je schoenen? Heb je zo je eigen opvattingen over architectuur? Ben je bereid om daar eens kritisch naar te kijken? Dan is dit een workshop voor jou. Op eigen risico.
Kritisch denken is een vaardigheid die aangeleerd en gebruikt kan worden om te beslissen of een bewering waar, gedeeltelijk waar, of fout is. Het biedt handvatten om de natuurlijke aanleg iets te geloven te beteugelen en onlogische redeneringen en denkfouten te herkennen en voorkomen. Tijdens deze workshop wordt het thema “Ethiek van Informatie” centraal gesteld. Aan de hand van zelf in te brengen opvattingen en ervaringen over dit thema gaan we in deze workshop een aantal filosofische gereedschappen gebruiken om onze eigen opvattingen en aannames te onderzoeken. Vooraf worden de gereedschappen en hun context toegelicht door een aantal leden van de werkgroep. Doel van de workshop is niet alleen om de eigen opvattingen te onderzoeken, maar ook om kennis te maken met deze gereedschappen die bij het architectuurwerk van pas kunnen komen.

Workshopleider: Alcedo Coenen, Consultant Architectuur, Solventa

C5 – Architectuur op basis van conceptuele onafhankelijkheid

Drie langdurende Nederlandse case studies in de Gezondheidszorg hebben tot de conclusie geleid dat het aanpassen van bestaande technische architectuur op basis van Strategische doelstellingen niet mogelijk was. De IT architecten werkten met een customized TOGAF aanpak. Na literatuurstudie in het kader van een PhD-studie is één van de cases overgegaan tot het toepassen van Conceptual independence, het volledig gescheiden houden van de business logica en de applicatiestructuur [1]. In de (Dutch) Hacking Health Hackathon van 19-21 mei 2017 is een prototype van deze aanpak succesvol geïmplementeerd in een casus voor het Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie.

Debbie Tarenskeen, Docent/Onderzoeker, HAN University of Applied Sciences
Ronald de Vries, Programmamanager EHealth en Innovatie, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
[1] Tarenskeen, D. 2016. Conceptual Independence as an Architecture Pattern for Adaptable Systems. In Proceedings of the VikingPLoP ’16 (Leerdam, Netherlands)

Dragon1 Architecture Principles viewed as Mechanisms and Patterns

– Architectuurprincipes worden door de meeste architecten nog steeds gezien als een heel belangrijk onderdeel van de architectuur
– Architectuurprincipes worden echter steeds minder vaak opgesteld, beheerd en gebruikt. Er zijn veel problemen aangaande wie doet wat, het opstellen, beheren en gebruik
– In andere vakgebieden wordt soms heel anders met principes omgegaan dan in het enterprise architectuurvakgebied en daar kunnen we van leren: bouwkunde, landschapsarchitectuur, medische wetenschap en engineering, etc…
– Het formuleren van principes als mechanismes en het visualiseren van principes als patterns, op basis van de open EA methode Dragon1, maak het opstellen, beheren en gebruiken makkelijker en effectiever
– 20 voorbeelden uit de praktijk

Mark Paauwe, VP Product Development, Dragon 1

C6 – Enterprise Design Sprint

Je speelveld als enterprise architect reikt inmiddels veel verder dan proces, applicatie, integratie en technologie. Je werkt multi-disciplinair samen. Je raakt het ecosysteem buiten de organisatie, de bedrijfsidentiteit en de klantreis. Je raakt de medewerkerbeleving, het bedrijfsmodel en de cultuur. Daarvoor heb je een uitgebreider raamwerk nodig. En een multi-disciplinaire, aanpak. Maak in deze workshop intensief en handson een volledige sprint van enterprise design mee. Leer nieuwe methodieken voor de enterprise architect in de digitale transformatie!

Rijk van Vulpen, Enterprise Architect, Trivento Spark!

C7 – Maquettebouw voor Enterprise Architecten

Enterprise- en ketenapplicaties ontwikkelen is complex. Verschillende partijen moeten het eens worden over de gewenste functionaliteit, de rol die ze gaan spelen en de berichten die ze gaan uitwisselen. En dat in een vroeg stadium zonder een duidelijke voorstelling van het te ontwikkelen systeem. Dan hebben architecten in de bouw het makkelijker. Die beschikken over maquettes en 3D simulaties. Maquettes waar elke betrokkene, vanuit zijn eigen perspectief, naar kan kijken en waarover men met elkaar kan discussiëren. Hoog tijd om dit ook binnen de IT Architectuur mogelijk te maken! We presenteren PERSPECT, een methode en platform waarmee dit mogelijk wordt.

Cor Baars, Enterprise Architect, Rosaert BV

C8 – Volgt15.00 uur

Wisselen van zaal


15.15 uur

Sesssies D1 t/m 3 MAAK UW KEUZE

D1 – Hoe transformeren als je niet in de cloud geboren bent?

Wat als u niet de nieuwe Netflix of Uber bent en toch uw IT wilt transformeren? Aan de hand van het transitie&transformatie model staan we stil bij het waarom, wat en hoe van IT transitie en transformatie. Praktijkvoorbeelden leren u om door de beloften van de cloud reisbureau’s heen te prikken en goed voorbereid op reis te gaan.

Klaas Heek, Solutionteller, Solvinity

Digitale (r)evolutie in het Erasmus MC

De implementatie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in het Erasmus MC is aanleiding geweest voor een transformatie van het Interne Business Model: van kostenplaats-georiënteerd naar resource-georiënteerd.

Karin van Ee, Business Architect, Erasmus MC

D2 – De transformatie van een service oriented architectuur naar open API’s

ABN Amro dochter Alfam is in Nederland marktleider in consumptief krediet.  Sinds begin 2017 heeft Alfam API’s beschikbaar gesteld om de distributie van haar producten aanzienlijk te verbeteren. Om dit mogelijk te maken is er voort gebouwd op een bestaande service oriented architecture. Deze transformatie is met een zeer agile aanpak uitgevoerd, waarbij vanaf het begin een aantal afnemers van de API’s zeer nauw betrokken zijn bij de realisatie.

In deze sessie delen we:
– Waarom  we deze transformatie gemaakt hebben
– Hoe we dat gedaan hebben
– Wat dit betekent voor ons applicatielandschap
– Enkele lessons learned vanuit architectuur en business

Mikel Hendriks, Business Architect, Alfam en Wiljag Denekamp, IT Architect, Info Support

Een bouwbedrijf naar softwarebedrijf

We worden allemaal software bedrijf, data is het nieuwe goud, 20 biljoen sensoren, bekende kreten in dit digitale tijdperk. Hoe ver zijn we in de wereld eigenlijk met IoT toepassingen? Wil je organisatie wel softwarebedrijf worden? Of is het geen keuze? In deze sessie neem ik jullie mee in het verhaal van BeSense. Hoe krijg je een virtuele dienst tot een succes in een organisatie die met fysieke producten werkt? Het ontstaan, de techniek, partners, het netwerkeffect en het resultaat.

Robert Kuijvenhoven, Landscape Architect, Heijmans/BeSense

C3 – The Digital Blueprint: Forget about the transformation. It’s about the value

Without a strong vision of what you want to transform, digital transformation becomes an empty buzzword. Companies must decide how and where digitised value accompanies physical value. A digital blueprint is needed to answer the essential questions: what value is digitisation delivering (value proposition)? and where do I invest to deliver maximal value today and in the foreseeable future (value realisation)? We show how a global manufacturing company uses the digital blueprint as its compass to steer its digital transformation.

Peter Verpaele, Enterprise Architect en Geert-Jan Van den Bogaerde, Enterprise Architect, inno.com

Veranderingen in de mobiliteitsketen: van business transformatie tot interdepartementale samenwerking

De roep om samenwerking op het gebied van mobiliteit wordt luider. De implementatie van deze samenwerking vergt een omslag in het denken van alle partijen, inclusief die van de eindgebruikers. In deze sessie wordt vanuit het oogpunt van het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) aan de hand van actuele projecten project besproken, hoe architectuur kan bijdragen aan samenwerking met overheids- en marktpartijen in een keten. De uitgangspunten die een beroep doen op nieuwe technologie, de impact van security en privacy aspecten als ook de veranderingen die business modellen met zich meebrengen staan centraal in de sessie. Ingegaan wordt op de manier waarop de grote hoeveelheid betrokken partijen nauw samenwerkend een nieuw concept en proces ontwikkeld hebben. De essentiële rol van ARIS als enterprise architectuur en business proces repository die bij veel van deze partijen al gevuld was, kom ter sprake als belangrijk mechanisme om zowel de samenwerking te faciliteren alsook de aansluiting op de bestaande processen en omgevingen op elkaar af te stemmen.

Hans Oortwijn, Enterprise Architect, RDW

16.15 uur

Wisselpauze


16.30 uur

Keynote
Architecten en hun morele twistgesprekken

Ethiek vormt het fundament van bouwprojecten in de digitale wereld. Zodra je de werkelijkheid begin te vertalen in een informationele werkelijkheid kun je niet waardenneutraal zijn. Je maakt morele keuzes bij het formuleren van gegevens en bewerkingsregels; je stuurt het menselijk gedrag via je ontwerp en de eigenaren van de productiemiddelen hebben macht over je. Al deze morele situaties vragen om argumentatie, conflict, keuze en evenwicht.

Maxim Februari, Ethicus, Jurist en Schrijver

17.10 uur

Wrap-up door de dagvoorzitter


17.30 uur

Borrel op de expositie

Klik hier voor het programmaschema

Donderdag 16 november

Vrijdag 17 november