Programma Landelijk Architectuur Congres
donderdag 16 november 2017

08.30 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt


09.30 uur

 

Welkomstwoord dagvoorzitter
Limousin 2

Bas van Gils, Lid Programmacommissie LAC 2017

09.40 uur

 

Keynote – Agile voor Enterprise Architecten, einde van een tijdperk of een nieuwe start?
Limousin 2

Agile wordt op dit moment in hoog tempo de ontwikkelstandaard voor grote en kleine organisaties. De voor Enterprise Architecten gebruikelijke raamwerken waaronder TOGAF en Zachman worden gekenmerkt door een hoge mate van impliciet en expliciet waterval denken. Daarnaast hebben Enterprise Architecten een voorkeur voor degelijk, compleet en toekomstvast.  Zo wel way of working als mindset staan op gespannen voet met agile. Architecten hebben nu de keus tussen het adopteren van agile waarden en die gebruiken om professioneel naar een volgend volwasssenheidsnivo te groeien of blijven volharden in bewezen methodes en mind sets en te eindigen als de Tyrannosaurus Rex van de IT. Ooit de opperbaas maar nu nog slechts versteend te vinden in musea. In de presentatie wordt, met sprekende praktische voorbeelden, getoond hoe agile architecten kan helpen nog relevanter te worden.

Eric Onderdelinden, Director en Service Line Lead Enterprise Architecture, Deloitte Consulting

10.15 uur

 

Keynoten – Digital Transformation at ABN AMRO Bank
Limousin 2

– Digital Disruption is the norm
– Data Driven Digital Disruption in Banking
– Architecture and Data Management at the ABN AMRO Bank
– Challenges for Architecture and Data Management at the ABN AMRO Bank

Santhosh Pillai, Chief Architect & Data Management, ABN AMRO Bank

10.50 uur

Pitches
Limousin 2


10.55 uur

 

 

Pauze, speakerscorner(s) en bezoek stands informatiemarkt


Speakerscorner – Cloud-native (11.00-11.25)
Dexter 15/17

Aangeboden door Datacon

Hoe verhoudt cloud-native zich tot traditionele softwareontwikkeling en wat zijn toepassingsgebieden hiervan voor versnelling in het leveren van IT. Hierbij worden de toepassingsgebieden van een hybride integratieplatform (HIP) en API management (gebaseerd op microservices) verder toegelicht.

Markus de Haan, Zelfstandige/onafhankelijk; Nero Advies

Speakerscorner – Simplifying & hardening security controls (11.00-11.25)
Dexter 11/13

Aangeboden door Trend Micro

Wat betekent dit voor de IT-organisatie als het gaat om beheer? Hoe ziet deze eruit ? Waar moeten organisaties aan denken? Naast alle digitale veranderingen en veranderende wetgevin, zie je in de markt dat Cloud ook een enorme drijfveer is om Security naar een hoger niveau te brengen. Workloads en informatie staan hierin centraal. Hoe zorgen bedrijven er nu voor dat Security volledig geautomatiseerd wordt en aan welke security controls moet je dan denken?

Jerry Zwanenburg, Sales Engineer, Trend Micro

11.35 uur

Track A – C – D – E – F – G MAAK UW KEUZE

A – Software Society
Dexter 24/24

Society depends on software to work as expected, and sustain the unexpected as well. The boundaries between the physical and the virtual worlds don’t exist anymore. It is time to remove the boundaries between research and practice, and find novel ways to join forces. Software architecture is the holistic view on the role of software in society. We aim at showcasing cutting-edge software architecture research supporting society in its transformation towards a software-powered world.

Patricia Lago, Professor of Software Engineering Vrije Universiteit Amsterdam
Slinger Jansen, Assistant Professor, Utrecht University

C – Schalen van Agile (on)mogelijk zonder de juiste architectuur inbreng?
Limousin 2

De track is gevuld met praktijkervaringen over het schalen van agile werkwijze naar bedrijfsniveau voor zowel nationale als globale organisaties. Veel organisaties zijn begonnen met een of enkele agile ontwikkel teams. Op basis van het succes van deze teams wordt er voor gekozen de agile wijze van werken op te schalen. Dit betekent meer teams maar ook uitbreiding naar andere domeinen zoals portfolio management en budgettering. Veel organisaties gebruiken SAFe als raamwerk. Maar deze organisaties zijn heel vaak deels agile en deels waterval en het is voor architecten vaak lastig hun rol te vinden in deze hybride aanpak. In deze track delen bieden we een combinatie praktische ervaringen en methodische verdieping.

Eric Onderdelinden, Director en Service Line Lead Enterprise Architecture, Deloitte Consulting

D – Architectuur als succesfactor in het openbaar vervoer
Dexter 11/13

In deze track geven we voorbeelden van de wijze waarop moderne technologie business transformaties in het personenvervoer mogelijk maakt. Architecten dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe service-concepten en een meer efficiënte bedrijfsvoering, die mogelijk worden door de inzet van nieuwe technologie. Vijf duo-lezingen: steeds een combinatie van een vertegenwoordiger van het primair proces en een architect. De businessvertegenwoordiger schetst de ontwikkeling en waarom deze voor het bedrijf van belang is; de architect geeft kort aan hoe dit is aangepakt.

Guido Bayens, Partner, Adviesgroep Novius

E – Transformerende Technologie
Dexter 15/17

Deze track is gericht op de architect die voorbereid wil zijn op de toekomst. Scenario’s die een paar jaar geleden nog science-fiction leken kan je nu realiseren door het aanroepen en combineren van een aantal cloud-diensten. De lezingen geven een blik op deze moderne wereld en behandelen een breed scala aan hot-topics, van Artificial Intelligence en Natural Language Processing tot aan Internet-of-Things en integratie architectuur. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de toekomst, maar juist ook hoe bedrijven er op dit moment al business voordeel uit kunnen halen. The Future is Now!

Sander Molenkamp, Solution Architect, Info Support

F – Transformerende Waarden
Dexter 30

De veranderingen in de informatiesamenleving zijn zo grondig dat ze ook het denken en handelen van de architect in het hart raken. Het lukt niet meer om het nu weer volgende trendje of het volgende ethische vraagstukje als kaveltje toe te voegen. Hoe bewegen we mee, hoe blijven we overeind en hoe blijven we effectief? Vijf lezingen geven glimpen van antwoorden.

Paul Oude Luttighuis, Architect-adviseur, Le Blanc Advies

F – Transformerende samenleving, het beschikbaar stellen en veilig delen van digitale informatie
Dexter 26/28

Het effect van uitwisseling van digitale informatie strekt zich uit ver buiten de grenzen van organisaties. De recente ontwikkelingen in informatietechnologie stellen ons dan ook in staat om het leven zoals we kennen anders in te richten.  Concurrentieverhoudingen tussen organisaties en/of bedrijven veranderen, nieuwe samenwerkingsvormen verschijnen, de grens tussen publiek en privaat staat onder druk en het dagelijks leven en werken van mensen lijkt steeds minder op dat van enkele decennia terug. Hiervoor worden in rap tempo technologieën en diensten ontwikkeld. Deze diensten en technologieën geven gehoor aan onder andere de publieke wens met betrekking tot meer zelfbeschikking over persoonlijke gegevens.  Ook worden burgers hiermee centraal gesteld bij de digitale dienstontwikkeling van gemeenten.  Blockchain technologie maakt het mogelijk voor de ontvanger om ten alle tijden te kunnen controleren of vorm, inhoud, structuur en samenhang van de ontvangen informatie identiek is aan het origineel. Maar wat zijn nou de daadwerkelijke baten van digitaal werken voor overheden? Hoe wordt het beveiligen van digitaal deelbare informatie gewaarborgd en hoe gaat het Digitaal Stelsel Omgevingswet eigenlijk om met zijn API en URI strategie? Tijdens het Landelijk Architectuur Congres duikt Enable-u in al deze-en meer- onderwerpen, en werpt een licht op hoe deze processen zouden moeten worden ingericht, bestaande processen verbeterd kunnen worden en nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld door middel van veilige, betrouwbare integraties.

Jascha Gregorowitsch, CTO, Enable-U

H – Customer Centricity
Dexter 19

Customer centricity is in Salesforce’s bedrijfscultuur ingebakken. Een moderne architectuur laat toe om ten alle tijde een compleet zicht te hebben op alle klant relaties en interacties. Digitaliseren maakt het mogelijk om één op één relaties te bouwen zonder de schaalbaarheid in het gedrang te brengen.

David van Puyvelde, Senior Manager Cloud Architect EMEA North, Salesforce

11.45 uur

Track A1 – C1 – D1 – E1 – F1 – G1 MAAK UW KEUZE

A1 – An infrastructure for Finding Relevant Errors in Massive Payment Log Data
Dexter 22/24

Logs play an important role in debugging and maintaining large applications. When a system fails, developers investigate the log records to gain insight to identify the problem. Large companies can generate hundreds of gigabytes of log data each day. To manage this, we present an approach that clusters raw log data and uses developer feedback to prioritize log messages. Experiments on live log-data at payment provider Adyen show that our approach can capture subtle but serious mistakes from the log-data.

Arie van Deursen, Delft University of Technology
Mauricio Aniche, Delft University of Technology

C1 – Architectuur in een Agile Context
Limousin 2

– Agile is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven
– De Agile transformatie verandert de context voor Architectuur
– De vraagstukken waar Architectuur een antwoord op geeft zijn soms dezelfde en soms veranderd
– Maar de manier waarop de antwoorden tot stand komen, en deze worden gecommuniceerd zijn veranderd
– En dus stellen we andere eisen aan de architect

Ferdinand de Grijs, Head of Application & Data Architecture, ABN AMRO Bank

D1 – GVB: De bus in de bus
Dexter 11/13

GVB, stadsvervoerder van Amsterdam, zet in op het bieden van excellente reis- en touristische informatie, service door het rijdend personeel en comfortabel en duurzaam vervoer. Aan de informatiseringsslag die dat vraagt in de traditionele wereld van de bussen, trams en metro’s kan alleen worden voldaan vanuit een moderne architectuur. Door commodity IT kan de brug worden geslagen naar innovaties anno 2017, zoals Cloud technologie, IoT en Big data, die vragen om een korte time-to-market en eenvoudige ontsluiting van voertuig IT.

Jan Luijben, Informatiemanager
Dirk Blaauw, Architect, GVB

E1 – Introductie tot Natural Language Processing
Dexter 15/17

Een introductie over Natural Language Processing, oftewel de verwerking van natuurlijke taal, voor architecten die tot nu toe weinig of geen ervaring hebben met het onderwerp. Door middel van voorbeelden en anekdotes uit eigen ervaring met Natural Language Processing zullen de volgende vragen aan bod komen: Wat is NLP? Wat zijn de grootste uitdagingen in dit onderwerp? Wat is er nu al mogelijk en wat zijn de meest gebruikte methodes? Waar moet een architect rekening mee houden? Hoe ver zijn wij met NLP voor de Nederlandse taal?

Sara van de Moosdijk, Consultant Artificial Intelligence, Accenture

F1 – The practice of value transformation: Privacy & Safety & Low Cost & Feel Good & Security at Transavia
Dexter 30

First mover te zijn t.a.v. privacy past uitstekend in onze feel good visie. Maar tegelijkertijd zijn we een low cost carrier en gaat het vaak om belangrijke compliance, waaronder safety. Dat wordt natuurlijk balanceren. In deze presentatie uit de praktijk geven we een beeld van hoe we hier bij Transavia mee omgaan. Hoe groeien we in volwassenheid, welke keuzes maken we en in welke volgorde implementeren we dingen. Wat is echt zichtbaar in onze architectuur, hoe lossen we als proces op?

Hans Pasker, Solution Architect, Transavia

G1 – De Transformerende Samenleving; kansen en uitdagingen
Dexter 26/28

Ontwikkelingen in informatietechnologie openen deuren om het leven zoals we die kennen anders in te richten. In de openingstrack gaat Jascha Gregorowitsch, CTO bij Enable-U in op de kansen en uitdagingen van de transformerende samenleving en de integratie architectuur van de toekomst. Deze integratie-architectuur is stabiel en duurzaam, integreert cloud met systemen en applicaties on-premises, verbindt, deelt en verenigt data data tot bruikbare informatie voor ketenpartners én transformeert dienstverlening tot een hoogwaardige persoonlijke gebruikerservaring (end-user experience). Enable-U is de integratie specialist die samen werken en samen leven beter maakt. Door te zorgen voor slimme koppelingen en goed beveiligde digitale informatiestromen helpt Enable-U organisaties om nieuwe diensten te ontwikkelen en bestaande processen te verbeteren. Door het realiseren van de juiste API-strategie zijn we in staat nieuwe waarde te creëren voor publieke, commerciële en zorg-organisaties. Wat ligt er in het verschiet? En waar moeten architecten rekening mee houden?

Jascha Gregorowitsch, CTO, Enable-U

H1 – IOT – ‘behind every device is a customer’
Dexter 19

Wat zijn de bewegende delen in een hedendaagse IOT architectuur and hoe maak je aangesloten apparaten relevant en creëer je waarde voor het bedrijf en uw klanten. Elk apparaat vertelt binnen de context van de klant een verhaal dat het profiel rijker maakt. Deze inzichten vertalen zich rechtstreeks in acties en interacties voor verschillende domeinen.

Jan Willem Portengen, Cloud Architect, Salesforce

12.15 uur

Wisselen van zaal


12.25 uur

Track A2 – C2 – D2 – E2 – F2 – G2 MAAK UW KEUZE

A2 – Human Aspects of Software Architecture
Dexter 22/24

Software architecture is known to reflect the organizational structure of companies developing software (Cf. the so called Conway’s law/mirroring hypothesis). Therefore, understanding the ways people communicate and collaborate in software projects is an essential prerequisite to understanding, assessing and improving software architecture. In this talk we touch upon two related topics: diversity in engineering team composition and emotions expressed by engineering teams.

Alexander Serebrenik, Eindhoven University of Technology

C2 – Praktische ervaring met het combineren van agile ontwikkelwerk en waterval releases bij een Telco
Limousin 2

Bij een internationale Telco zijn een groot aantal agile teams bezig met de realisatie van verschillende onderdelen van de nieuw producten die naar de markt gebracht worden. De planning is echter nog geheel gebaseerd op maandelijks en per kwartaal opleveren. Daarnaast is het vanuit marketing oogpunt noodzakelijk dat de verschillende onderdelen van één product exact op hetzelfde moment beschikbaar komen en verwerkt zijn in zowel de BSS als de OSS omgeving. In deze presentatie wordt beschreven hoe de architecten erin geslaagd zijn de onafhankelijkheid van de agile team te handhaven. En er tevens in geslaagd zijn de belasting van de verschillende teams in evenwicht te brengen en een goed functionerende stabiele release train tot stand te brengen.

Niels de Vrij, Senior Manager, Deloitte Consulting
Erik van Ramshorst, Senior Consultant, Deloitte Consulting

D2 – NS: Internet of Trains
Dexter 11/13

Internet in en rond de trein om de reis comfortabel te maken en de staf aan boord beter te kunnen ondersteunen. Reizigers actueel informeren over het verloop van de reis, beschikbare zitplaatsen en of er vrienden van je in de trein zitten. Wifi in de trein en entertrainment. Moderne technologie om treinstellen optimaal te alloceren, op afstand uit te lezen voor predictive maintenance en– wie weet – ooit de trein zonder machinist te besturen. Omgaan met nieuwe, snel evoluerende technologie, terwijl investeringen in treinen en sporen voor decennia worden gedaan. Deze en andere architectuurvragen komen aan de orde in de boeiende Engelstalige track over the Internet of Trains.

Hans Tönissen, Programma- en Domeinarchitect “IT op de Trein”, NS en Novius
Cor van der Hoop, Business Consultant bij Reisinformatie en Trein Service Organisatie, NS

E2 – Welkom Alexa, je persoonlijke assistente
Dexter 15/17

Alexa is een spraakherkennings-dienst die vragen kan beantwoorden en taken kan uitvoeren. In deze presentatie zal ik ingaan op de architectuur van Alexa en hoe we deze kunnen inzetten bij bedrijven. Daarnaast zal ik laten zien hoe je Alexa met bestaande software en hardware oplossingen kunt integreren en kunt uitbreiden met zogenaamde ‘skills’, welke je eenvoudig kunt hosten in een serverless architectuur op basis van Amazon’s AWS Lambda.

Jeroen Hendricksen, Software Engineer, Info Support

F2 – Ethische uitdagingen voor de IT-architect
Dexter 30

Ethiek is hot in de ICT. Waar raakt het architect(uur)? Krijgt de omvangrijke matrix er een paar vakjes bij? Moet de enterprise architect op een cursus Socrates, Spinoza en Singer? Wij geven inzicht, en vijf tips waarmee architecten deze trend kunnen benutten. De bijeenkomst is daardoor zowel interessant voor architecten die zo min mogelijk last van ethiek willen krijgen als voor architecten die van de ontwikkelingen willen profiteren.

August Hans den Boef, Onafhankelijk Onderzoeker en Schrijver
Rinke Smedinga, Parttime Onderzoeker en Schrijver

G2 – Zelfbeschikking over persoonlijke gegevens
Dexter 26/28

De Qiy Foundation –partner van Enable-U–  zal aan de hand van praktijkvoorbeelden en klantcases ingaan op de zelfbeschikking over persoonlijke gegevens. De Qiy Foundation ontwikkelde een trust framework dat antwoord biedt op de ongebreidelde groei van persoonlijke data en wordt door organisaties in het kader van de European Union General Data Protection Regulation (GDPR) als bouwsteen ingezet om burgers hier controle over te geven. Het framework biedt een goed schaalbaar model in het domein van uitwisseling van persoonlijke data in de API economie. Bram Neuteboom is mede-oprichter van Qiy Foundation en voorzitter van de WorkStream Functionality & Technology. Als CTO van Digital Me is Bram verantwoordelijk voor het ontwikkelen van technologieën en diensten die gehoor geven aan de wensen van klanten voor meer beveiliging, flexibiliteit en controle in alles wat zij online doen.

Bram Neuteboom, Mede-Oprichter, Qiy Foundation en Voorzitter, WorkStream Functionality & Technology

H2 – Salesforce implementeren : Real life voorbeeld, do’s and don’ts voor Architecten
Dexter 19

Wat betekent het voor een bedrijf om een strategische cloud omgeving product zoals Salesforce op te nemen in de bedrijfsvoering en IT omgeving. Hoor van architecten bij Salesforce klanten welke transformatie en uitdagingen ze doorlopen hebben, en welke resultaten er bereikt werden.

Spreker wordt nader bekend gemaakt

12.55 uur

Lunchpauze, speakerscorners en bezoek stands op de informatiemarkt


Speakerscorner – De toekomst van de Supermarkt (13.10-13.35)
Dexter 15/17

Aangeboden door Albert Heijn IT
Henk de Ruiter, Domain Architect Housing & Hosting
Kees Cassee, Domain/Solution Architect, Albert Heijn IT

Speakerscorner – Wat geeft ons vertrouwen in de besturing van de zelfrijdende auto?(13.10-13.35)
Dexter 11/13

Aangeboden door Rijksoverheid

Bij overheid en digitaal gaat je eerste gedachte uit naar administraties. Logge systemen, de techniek van gisteren. De schijn bedriegt, het is ook de overheid die belangrijke stappen zet in de moderne technologie: mobiel, internet of things, etc. Ook haar rol veranderd: naast die van gebruiker wordt die van toezichthouder steeds prominenter. Denk aan de digitale transformatie van de auto tot complex kritisch systeem.
Het moderne voertuig bevat onderhand meer dan 80 miljoen regels code en kan worden beschouwd als een datacenter op wielen. RDW heeft de Tesla Europees Type Goedgekeurd en is daarmee in een nieuwe wereld beland waarbij regelgeving niet meer afdoende is. Dezelfde moderne auto genereert, met zijn radar, camera’s en andere sensoren gemiddeld 4 Terabyte aan data per dag.
Welke bijdrage lever je als architect om deze digitale transformatie in goede banen te leiden?

Spreker wordt nader bekend gemaakt

14.10 uur

Wrap-up ochtend en introductie middag track B – C – D – E – F – G MAAK UW KEUZE

B – Principe mining – leren van de werkelijkheid
Dexter 22/24

Architectuur is in de huidige praktijk teveel gebaseerd op oude ideeën, kennis en ervaring. Er vinden op dit moment echter zoveel veranderingen plaats in de maatschappij en de leefomgeving dat oude principes contraproductief gaan werken. In deze tijd van grotere onzekerheid zijn standaardiseren en optimaliseren niet de juiste antwoorden. Om dichter bij de werkelijkheid te kunnen staan moet architectuur vooral ook leren van de werkelijkheid. Een belangrijke ontwikkeling in die context is de toenemende aandacht voor data, waarbij termen zoals “big data” en “data science” een belangrijke rol spelen. Kern van deze ontwikkeling is dat steeds meer gegevens beschikbaar zijn. Vergelijkbaar met “data mining” zouden we ook kunnen gaan spreken over “principe mining”. Door allerlei gegevens over de werkelijkheid te analyseren, ontstaan nieuwe inzichten, die vertaald kunnen worden naar architectuurprincipes.

o.l.v. Danny Greefhorst, Directeur, ArchiXL

C – Schalen van Agile (on)mogelijk zonder de juiste architectuur inbreng?
Limousin 2

De track is gevuld met praktijkervaringen over het schalen van agile werkwijze naar bedrijfsniveau voor zowel nationale als globale organisaties. Veel organisaties zijn begonnen met een of enkele agile ontwikkel teams. Op basis van het succes van deze teams wordt er voor gekozen de agile wijze van werken op te schalen. Dit betekent meer teams maar ook uitbreiding naar andere domeinen zoals portfolio management en budgettering. Veel organisaties gebruiken SAFe als raamwerk. Maar deze organisaties zijn heel vaak deels agile en deels waterval en het is voor architecten vaak lastig hun rol te vinden in deze hybride aanpak. In deze track delen bieden we een combinatie praktische ervaringen en methodische verdieping.

Eric Onderdelinden, Director en Service Line Lead Enterprise Architecture, Deloitte Consulting

D – Architectuur als succesfactor in het openbaar vervoer
Dexter 11/13

In deze track geven we voorbeelden van de wijze waarop moderne technologie business transformaties in het personenvervoer mogelijk maakt. Architecten dragen bij aan het ontwikkelen van nieuwe service-concepten en een meer efficiënte bedrijfsvoering, die mogelijk worden door de inzet van nieuwe technologie. Vijf duo-lezingen: steeds een combinatie van een vertegenwoordiger van het primair proces en een architect. De businessvertegenwoordiger schetst de ontwikkeling en waarom deze voor het bedrijf van belang is; de architect geeft kort aan hoe dit is aangepakt.

Guido Bayens, Partner, Adviesgroep Novius

E – Transformerende Technologie
Dexter 15/17

Deze track is gericht op de architect die voorbereid wil zijn op de toekomst. Scenario’s die een paar jaar geleden nog science-fiction leken kan je nu realiseren door het aanroepen en combineren van een aantal cloud-diensten. De lezingen geven een blik op deze moderne wereld en behandelen een breed scala aan hot-topics, van Artificial Intelligence en Natural Language Processing tot aan Internet-of-Things en integratie architectuur. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de toekomst, maar juist ook hoe bedrijven er op dit moment al business voordeel uit kunnen halen. The Future is Now!

Sander Molenkamp, Solution Architect, Info Support

F – Transformerende Waarden
Dexter 30

De veranderingen in de informatiesamenleving zijn zo grondig dat ze ook het denken en handelen van de architect in het hart raken. Het lukt niet meer om het nu weer volgende trendje of het volgende ethische vraagstukje als kaveltje toe te voegen. Hoe bewegen we mee, hoe blijven we overeind en hoe blijven we effectief? Vijf lezingen geven glimpen van antwoorden.

Paul Oude Luttighuis, Architect-adviseur, Le Blanc Advies

F – Transformerende samenleving, het beschikbaar stellen en veilig delen van digitale informatie
Dexter 26/28

Het effect van uitwisseling van digitale informatie strekt zich uit ver buiten de grenzen van organisaties. De recente ontwikkelingen in informatietechnologie stellen ons dan ook in staat om het leven zoals we kennen anders in te richten.  Concurrentieverhoudingen tussen organisaties en/of bedrijven veranderen, nieuwe samenwerkingsvormen verschijnen, de grens tussen publiek en privaat staat onder druk en het dagelijks leven en werken van mensen lijkt steeds minder op dat van enkele decennia terug. Hiervoor worden in rap tempo technologieën en diensten ontwikkeld. Deze diensten en technologieën geven gehoor aan onder andere de publieke wens met betrekking tot meer zelfbeschikking over persoonlijke gegevens.  Ook worden burgers hiermee centraal gesteld bij de digitale dienstontwikkeling van gemeenten.  Blockchain technologie maakt het mogelijk voor de ontvanger om ten alle tijden te kunnen controleren of vorm, inhoud, structuur en samenhang van de ontvangen informatie identiek is aan het origineel. Maar wat zijn nou de daadwerkelijke baten van digitaal werken voor overheden? Hoe wordt het beveiligen van digitaal deelbare informatie gewaarborgd en hoe gaat het Digitaal Stelsel Omgevingswet eigenlijk om met zijn API en URI strategie? Tijdens het Landelijk Architectuur Congres duikt Enable-u in al deze-en meer- onderwerpen, en werpt een licht op hoe deze processen zouden moeten worden ingericht, bestaande processen verbeterd kunnen worden en nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld door middel van veilige, betrouwbare integraties.

Jascha Gregorowitsch, CTO, Enable-U

H – Customer Centricity
Dexter 19

Customer centricity is in Salesforce’s bedrijfscultuur ingebakken. Een moderne architectuur laat toe om ten alle tijde een compleet zicht te hebben op alle klant relaties en interacties. Digitaliseren maakt het mogelijk om één op één relaties te bouwen zonder de schaalbaarheid in het gedrang te brengen.

David van Puyvelde, Senior Manager Cloud Architect EMEA North, Salesforce

14.20 uur

Track B1 – C3 – D3 – E3 – F3 – G3 MAAK UW KEUZE

B1 – Innovatieve organisaties en flexibele IT architectuur: een complex adaptive systems perspectief
Dexter 22/24

Innovatie is essentieel voor hedendaagse organisaties. De wisselwerking tussen een sterk veranderend en competitief (business)landschap, flexibele vormen van samenwerking met partners, en informatietechnologie (IT) als adaptief vehicle om samenwerking te faciliteren, worden beschouwd als de pijlers voor hedendaagse bedrijfsinnovaties. Tijdens deze presentatie gaat dr. Rogier van de Wetering in op principes vanuit ‘complex adaptive systems’. Op basis van data van 322 internationale organisaties illustreert hij dat het complexe samenspel tussen flexibele IT architectuur, grensoverschrijdende samenwerkingen, en diverse omgevingsfactoren de drijvende kracht is achter innovatiesucces.

Rogier van de Wetering, Universitair Docent Informatiekunde, Open Universiteit

C3 – Essentiele skills van een architecten in agile organisatie
Limousin 2

In het verleden hebben architecten degelijke frameworks zoals TOGAF gebouwd om op een gedegen manier architectuur te bedrijven. In de praktijk betekend dit lang wachten op een degelijk, compleet, goed onderbouwd en goed gedocumenteerd besluit. In de agile wereld kan dat niet meer. De architect moet mee in de heart beat van de scrum teams. En een degelijk antwoord, dat te laat wordt gegeven heeft geen enkele waarde meer. Architecten moeten daarom omschakelen naar op tijd, net voldoende antwoord geven. In deze presentatie wordt getoond hoe architecten kunnen werken in een dergelijk omgeving waar fail fast, learm fast en scale fast de norm is. In de presentatie wordt ingegaan op wat dit betekent voor de produckten die architecten leveren en wat dit betekent voor hun werkwijze, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Johan Heuvelman, Senior Consultant, Deloitte Consulting
Martijn Hensema, Consultant, Deloitte Consulting

D3 – HTM: Reisinformatie op maat
Dexter 11/13

Nieuwe technieken stellen HTM, de stadsvervoerder van Den Haag, in staat om individueel reisadvies te leveren op de momenten dat de reiziger er behoefte aan heeft, zichtbaar op het device dat de klant gebruikt. Dit is de toekomst. Van statische reisinformatie naar dynamische reisinformatie waarbij de reiziger bepaalt wanneer, hoe en in welke vorm reisinformatie wordt ontvangen. Procesverbetering en wijzigingen in de ICT ondersteuning zijn hiervoor noodzakelijk. We laten zien hoe het reisinformatieproces op een gestructureerde wijze is geanalyseerd, ontworpen en ingericht binnen de door architecten aangereikte kaders.

Ronald Coelman, Coördinator Reizigerscommunicatie, HTM
Paulien Jans, Interim Business Consultant en Projectleider, HTM en Novius

E3 – Internationaal Logistiek Informatie Platform
Dexter 15/17

Informatie-uitwisseling is belangrijk voor logistieke ketens die een sterk internationaal karakter hebben. Elektronische berichten die papieren documenten vervangen vormen nu de kern van deze uitwisseling. Hiervoor zijn diverse open standaarden ontwikkeld die ook veel gebruikt worden, waarbij bedrijven onderling afspraken over het gebruik maken (zogenaamde implementatierichtlijnen). Dergelijke (bilaterale) koppelingen kennen een lange doorlooptijd. Deze bijdrage beschrijft functionaliteit van een federatieve logistieke data infrastructuur met bestaande platformen en oplossingen, waar organisaties zich eenmalig registreren om zo zaken te doen met alle aangesloten partijen.

Wout Hofman, Senior Research Scientist, TNO

F3 – Privacy by design in de praktijk
Dexter 30

Het levert persoonlijke en maatschappelijke risico’s op maar we kunnen er ook niet zonder: persoonsgegevens. Wetgeving introduceert volgend jaar de plicht om i/h ontwerp van verwerkingen van persoonsgegevens aantoonbaar rekening met de privacy te houden. Waarbij eventuele uitbesteding voorbehouden is aan partijen die hierin garanties bieden. Wat is privacy by design en hoe geef je invulling aan zo’n open norm? Weten hoe Info Support het verweeft in softwareontwikkeling? Aan de hand van een praktisch model lichten we het graag toe.

Remco van den Dungen, Software Engineer & Privacy Professional
Nico Nijenhuis, Functionaris Informatiebeveiliging & Privacy, Info Support

G3 – De meerwaarde van architectuur voor de gemeenteraad
Dexter 26/28

De baten van digitaal werken voor de lokale overheid. Het effect van de digitale informatie en -dienstverlening strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van de organisatie waar de architect voor werkt. André Gronsveld vertelt aan de hand van zijn ervaringen hoe hij de lokale overheid heeft uitgelegd wat de baten zijn van digitaal werken, de impact daarvan en wat nodig is om dit te realiseren. André licht aan de hand van praktische voorbeelden (verleden en heden) toe hoe deze zijn te relateren aan de Architectuur in Digitale Wereld. Andre van Gronsveld is bij meerdere lokale overheden verantwoordelijk voor programma’s met als doel het verbeteren van de (digitale) dienstverlening met consequenties voor zowel de gehele organisatie tot en met de technische infrastructuur.

Andre Gronsveld, Oprichter, DisGover

H3 – GDPR – Security en privacy in een cloud connected wereld
Dexter 19

Zowel de beweging naar cloud als veranderende wetgeving zoals GDPR plaatsen onze bedrijven voor nieuwe uitdagingen. Wat betekent GDPR voor uw bedrijf en hoe zorgt u ervoor dat u klaar bent wanneer de nieuwe regels van kracht worden.

David van Puyvelden, Senior Manager Cloud Architect EMEA North, Salesforce

14.50 uur

Wisselen van zaal


15.00 uur

Track B2 – C4 – D4 – E4 – F4 – G4 MAAK UW KEUZE

B2 – Principes bewaken met een gedisciplineerde ervaren vakman voor ieder agile team
Dexter 22/24

Sinds de eerste ontwikkelaar op de wereld is er veel veranderd. Er zijn vele talen waarmee software ontwikkeld wordt en elke vijf jaar verdubbelt het aantal ontwikkelaars in de wereld. Het aantal ervaren vakmensen wordt relatief steeds kleiner terwijl deze meer en meer nodig zijn. Ze zorgen voor de introductie van principes, leren de teamleden de kneepjes van het vak en zien toe op de kwaliteit van het werk, het vakmanschap. Ieder agile team verdient zo’n ervaren gedisciplineerde vakman die ervoor zorgt dat als de tijdsdruk hoog wordt het team op de baan blijft en de technische schuld beperkt blijft. In deze sessie introduceren we een op een expertsysteem gebaseerde aanpak om principes geautomatiseerd te bewaken. Aan de hand van een praktijkcase bespreken we het gebruik van een dergelijk expertsysteem en hoe in een agile team hier mee omgegaan kan worden.

Wim Goes, Directeur, Valori Software Improvement

C4 – Strategisch Digitaal Transformeren: ‘Iedere 10 weken een nieuwe manoeuvre’
Limousin 2

Als Enterprise Architecten gaan we over de digitale strategie. In het vliegbedrijf van Transavia is daarvoor een traditionele strategie aanpak niet effectief (gebleken). Zowel voor de markt als de technologie ontwikkeling is ze te traag. Deze presentatie gaat over de alternatieve aanpakken die we zijn gaan gebruiken:
– we zien strategie als een voortdurende ontdekkingstocht – we definiëren strategische ontwerp uitdagingen als thema’s
– we implementeren in incrementen van 10 weken
– we baseren die op een serie strategische digitale manoeuvres
– gericht op zowel samenwerking als competitie in het digitale domein
– heel praktisch, met directe terugkoppeling van tegen-manoeuvres en verandering van het speelveld.

Rijk van Vulpen, Enterprise Architect, Trivento Spark!

D4 – Lelystad Airport: Van greenfield naar middelgrote luchthaven
Dexter 11/13

Deze lezing gaat over de ontwikkeling van een nieuwe luchthaven. Van een bijna letterlijke green field situatie naar een prettig ‘leasure airport’. Een buitenkansje voor architecten om een compleet nieuw bedrijf te mogen ontwerpen. In vier maanden tijd werd een complete bedrijfs- en applicatie-architectuur ontwikkeld. Deze architectuur werd de basis voor het aanbesteden van een aantal suites, waarmee de luchthavenfuncties kunnen worden ingevuld. Geen maatwerk oplossingen, maar een betaalbare en snel in te zetten informatie-architectuur ‘out of the box’. Architectuur maakt het mogelijk.

Peter Buijs, Interim Procesarchitect, Lelystad Airport en Novius
Arie van der Veek, Enterprise Architect, Schiphol

E4 – Metering-as-a-Service in de energie sector
Dexter 15/17

Fudura meet en maakt energiestromen inzichtelijk en bestuurbaar. Als marktleider helpt Fudura ruim 23.700 zakelijke klanten aan een betrouwbaar en effectief energiemanagement. De transitie in de energiemarkt heeft grote invloed op huidige verdienmodellen. Om snel in te spelen op veranderingen in de markt is het Metering-as-a-Service platform ontwikkeld. Fudura is hiermee in staat om meetdata kostenefficient te collecteren en verwerken. In deze sessie belichten we de totstandkoming van MaaS en de architectuur van het MaaS IoT platform in de cloud.

Sander Molenkamp, Solution Architect, Info Support
Jaap Mintjes, Project Manager New Business & Agility Enabler, Fudura

F4 – Het Viable System Model, of ‘Waarom gaan dingen nou nooit eens een beetje vanzelf?’
Dexter 30

Het Viable System Model is een organisatiemodel dat op iedere organisatie toepasbaar is en dat in korte tijd een diagnose van belangrijke structurele zorgpunten oplevert. Het model wordt niet alleen uitgelegd, maar ook ondersteund met een overzicht van de effectiviteit en de vele vragen die ermee beantwoord kunnen worden. Ook behandelen we een vraagstuk uit de zaal en ontvangen deelnemers een, speciaal voor het LAC geschreven, boekje met tal van uitgewerkte voorbeelden op het gebied van organisatie, architectuur en politiek.

Ed van der Winden, Zelfstandig Enterprise Architect, DoITogether

G4 – De API en URI strategie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Dexter 26/28

De nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten om het eenvoudiger te maken ruimtelijke projecten te starten, zoals woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De Omgevingswet valt of staat met digitalisering. In deze lezing zal Tony Sloos, Domein Architect binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een toelichting geven over de API en URI strategie van het DSO en uitleg geven hoe het DSO de API strategie breder in de overheid probeert in te zetten.

Tony Sloos, Domein Architect, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

H4 – Data driven multichannel marketing (Salesforce DMP)
Dexter 19

Klant interacties schakelen in een hogere versnelling met de komst van Data Management Platforms. Hoe leer je iedereen kennen aan de hand van internet gedrag hoe kan je gepersonaliseerde 1:1 relaties opbouwen met elke huidige en toekomstig klant op een schaalbare en betrouwbare manier.

Salesforce DMP Architects team

15.30 uur

Pauze en bezoek stands informatiemarkt


15.50 uur

Track B3 – C5 – D5 – E5 – F5 – G5 MAAK UW KEUZE

B3 – Architectuur principes in een agile omgeving: theorie met praktijk verbinden!
Dexter 22/24

Aan de hand van ervaringen uit de ontwikkeling van KEI bij de Rechtspraak en gesprekken in de werkgroep Principe Mining licht ik toe hoe architectuur goed kan werken in een agile omgeving. Principes geven richting aan agile teams en laten toch ruimte voor flexibele toepassing. Frequente terugkoppeling uit de teams en analyse (mining) van werkende systemen biedt architectuur de kans om maximaal relevant te zijn. Architecten doen mee in het ritme en in de aandacht voor voortdurende verbetering van de agile werkwijze: zo voorkomen zij dat ze te theoretisch en te abstract worden gevonden.

Martijn Sasse, Teamleider Informatiemanagement en Business Architect, Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak

C5 – Agile afbouw van legacy systemen
Limousin 2

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren grote goed functionerende grote systemen geïmplementeerd voor hun core processen. Inmiddels zijn deze systemen legacy geworden. Dat wil zeggen, ze functioneren nog wel, maar worden steeds moeilijker te veranderen. Het is overigens niet de techniek die zich tegen verandering verzet, ook de bij deze legacy betrokken professionals verzetten zich tegen verandering. Afbouwen van legacy zal daarom in kleine succesvolle stappen moeten worden gebeuren. In deze presentatie wordt aan de hand van voorbeelden getoond hoe legacy in kleine stapjes, met behulp van agile uitgangspunten kan worden afgebouwd.

Eric Onderdelinden, Director en Service Line Lead Enterprise Architecture, Deloitte Consulting
Kiean Bitaraf, Business Analyst Enterprise Architecture, Deloitte Consulting

D5 – Schiphol: Meer capaciteit door nieuwbouw en slimme technologie
Dexter 11/13

Elk jaar melden zich vijf miljoen extra passagiers op Schiphol. Om deze stroom reislustigen op te vangen wordt alles uit de kast gehaald: Nieuwe pier en terminal en veel nieuwe technologie om de complexe logistieke operatie in goede banen te leiden en tegen concurrerende kosten uit te voeren. Een hoge mate van stiptheid en een ontspannen verblijf van passagiers op Schiphol zijn belangrijke bedrijfsdoelen. Een groeiend aantal architecten is onmisbaar om te zorgen dat de vele tientallen projecten naadloos op elkaar aansluiten.

Aaldert Hofman, Manager Strategic Alliance, Schiphol
Niek Michels, Architect Capital Programme, Schiphol en Novius

E5 – Wet- en regelgeving als Artificial Intelligence: de echte digitale overheid?
Dexter 15/17

AI is dé technologie-ontwikkeling voor de komende jaren: algoritmes, natural language processing en deep learning maken zelflerende systemen mogelijk. Inmiddels wordt AI ook toegepast op wetten, regelgeving en jurisprudentie: in de VS is een ‘robot lawyer’ ontwikkeld (ROSS) en ook in Nederland worden de eerste projecten uitgevoerd met IBM Watson. In deze presentatie worden de resultaten getoond en we kijken vooruit: wat zijn de consequenties? Is AI een middel om te komen tot lagere regeldruk, betere regelgeving en een moderne digitale overheid?

Art Ligthart, Architect in de digitale wereld, Art Ligthart Services BV

F5 – Weer architect uit één stuk: ritueel, rationeel, functioneel én intentioneel
Dexter 30

Is die tegenstelling tussen “harde” en “softe” factoren van architec­tuur wel werkbaar? Waarom moet een architect schizofreen zijn? Kunnen we de softe factoren niet versmelten in onze harde boodschap? En weer architect uit één stuk zijn? Mijn presentatie daagt architecten uit anders te kijken naar hun rol en keuzes. Daarvoor gebruik ik een even simpel als verstrekkend modelletje dat dwars door alle architectuurscheidingen heen werkt: van strategie tot uitvoering, mens tot technologie, business tot IT en ontwerp tot macht.

Paul Oude Luttighuis, Architect-adviseur, Le Blanc Advies

G5 – eWaarmerken van informatie met Blockchain
Dexter 26/28

In het digitale tijdperk ontvangen we eenvoudig allerlei digitale informatie zoals diploma’s, aktes, verzoekschriften, vergunningen, kadastrale gegevens. De vraag is of met de aangeboden informatie niet is geknoeid. Met eWaarmerk wordt de mogelijkheid geboden om digitale informatieobjecten te voorzien van een digitale vingerafdruk. Het waarmerk wordt opgeslagen op basis van blockchaintechnologie. De ontvanger kan te allen tijde controleren of vorm, inhoud, structuur, maar ook de samenhang, van het ontvangen informatieobject hetzelfde is als het origineel. De ontwikkelingen van Blockchain maakt het nu mogelijk om wereldwijd informatie te checken.

Kees Groeneveld, Partner, eSpecialisten BV

H5 – AI voor iedereen – van theorie naar praktijk
Dexter 19

Artificial Intelligence neemt de wereld over dankzij nooit geziene rekenkracht en big data. Het beheersen van AI vereist veelal het inzetten van schaarse data scientists. Leer hoe bedrijven de brug kunnen slaan tussen academische AI modellen en het dagdagelijks inzetten van AI in hun klantenrelaties.

Reinier van Leuken, Principal Solutions Engineer, Salesforce

16.20 uur

Wisselen van zaal


16.30 uur

 

Keynote Free to change, free to innovate
Limousin 2

The world changes fast and innovations are shaking up traditional systems. Living in this new market landscape, bunq is an IT company that gives an alternative to traditional banking. Operating under a full Dutch banking licence, we believe that independence is one of the keys to flexibility. Why? Because it gives us control over processes and the freedom to build the things our users want and need. In this way, we make a difference together. A proven approach.

Nicola Parrello, Software Developer, Bunq

17.10 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel op de expositie


18.00 uur

Diner en Cabaret voorstelling

Klik hier voor het programma overzicht

Donderdag 16 november

Vrijdag 17 november