Inschrijfformulier Call for Papers

De programmacommissie is op zoek naar bijdrages die ingaan op één of meerdere van deze rollen binnen het thema (“digitale transformatie”). Daarbij hebben de volgende aandachtsgebieden onze bijzondere aandacht:

  • Transformerende business. Wat is de impact van digitale transformatie op de business- en architectuurmodellen die we kennen? Betekent digitale transformatie simpelweg het verder doorvoeren van de bestaande modellen, of is een radicale verandering nodig? Hoe combineert de architect samenhang en beweging in het landschap van zijn organisatie?
  • Transformerende technologie. Blockchains zetten de transactie-wereld op hun kop, het Internet of Things hangt de fysieke wereld aan het Web en de ontwikkeling van robotisering, AI en natural language processing automatiseert nu ook de minder mechanische processen. Hoe ver reiken de mogelijkheden van deze technologieën? En wat zijn ze nu echt? Hoe kunnen ze worden ingezet voor digitale transformatie en hoe brengt de architect ze onder in de informatievoorziening?
  • Transformerende samenleving. Het effect van de digitale informatie strekt zich uit ver buiten de grenzen van die ene organisatie waarvoor de architect werkt. Concurrentieverhoudingen tussen bedrijven veranderen, nieuwe samenwerkingsvormen verschijnen, de grens tussen publiek en privaat staat onder druk, en het dagelijks leven en werken van mensen lijkt steeds minder op dat van enkele decennia terug. Wat ligt er in het verschiet? Waar moet de architect rekening mee houden? Moeten er niet ook architecten van de samenleving komen? Wat doen die dan?
  • Transformerende waarden. Privacy blijft actueel. Zo wordt over een jaar GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacy-verordening (de “GDPR”), met ‘privacy by design’ als beginsel. Maar privacy is niet de enige waarde waar de architect mee te maken krijgt. Kun je de architect aan­spreken op de effecten van zijn keuzes, zoals op de betrouwbaarheid van informatie (fake news en bubbles) of, bijvoorbeeld, op de gevolgen van identiteitsdiefstal? Welke waarden zijn er in het geding? Kunnen architecten die waarden ‘by design’ meewegen in zijn keuzes? Hoe dan?

Concreet zoekt de programmacommissie naar voorstellen die ingaan op één van deze onderwerpen. Dat kunnen voorstellen zijn voor:

  • Het invullen van een complete track (5 presentaties van elk een half uur);
  • Een ‘losse’ presentatie van een half uur (deze zal, indien geaccepteerd, door de programmacommissie ondergebracht worden in één van bovenstaande tracks).
  • Een ‘vrije inzending’: heb je een goed idee, maar past dat niet als track of als losse lezing? Doe een voorstel voor een alternatief. Maak hierbij goed duidelijk welke boodschap je wilt overbrengen en/of wat je doel is, welke werkvorm je voorstelt (lezing, workshop, tutorial, anders), waarom dat echt niet past in een half uur, en waarom de voorgestelde werkvorm en duur juist perfect is voor de boodschap die je wilt overbrengen of het doel dat je wilt bereiken.

Het is toegestaan voorstellen (complete tracks of losse presentaties) in te dienen die niet aansluiten bij deze onderwerpen. Maak in dat geval duidelijk waarom het onderwerp niet mag ontbreken op het LAC.

De procedure die gevolgd wordt is als volgt: stuur vóór maandag 1 mei 2017 je voorstel voor een presentatie, track, tutorial of workshop in. De commissie beoordeelt alle voorstellen op inhoud en op aansluiting bij de hierboven genoemde onderwerpen. De commissie behoudt zich het recht voor om tracks samen te voegen en om lezingen aan tracks toe te wijzen. Uiterlijk 16 juni krijg je te horen of je voorstel geaccepteerd is. Op donderdag 16 en vrijdag 17 november is het LAC 2017!

Contactadres voor nadere informatie: lac@naf.nl.

Voor meer informatie klik hier.