Aanmelden

Deelnamekosten
Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief lunch, consumpties en documentatie.
€ 745,- Deelnameprijs tweedaagse deelname
€ 495,- Deelnameprijs eendaagse deelname op donderdag 15 november
€ 295,- Deelnameprijs voor fulltime wetenschappelijke medewerkers, hoogleraren en docenten van universiteiten en hogescholen (academic fee)
€ 195,- Deelnameprijs voor voltijd studenten (verplicht kopie studentenkaart incl. foto mailen naar angelica@ckc-seminars.nl)
€   70,- LAC Diner voor donderdagavond 15 november (dit komt bovenop de deelnameprijs)

Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (bij late aanmelding, uiterlijk voor aanvang van het congres) te voldoen. De toegangsprijs is inclusief bezoek congres incl. lunch (buffet), catering en documentatie.

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden met een * zijn minimaal verplicht in te vullen.

NB: U ontvangt direct na uw inschrijving een automatische bevestiging via email. Mocht u deze email niet binnen 24 uur ontvangen hebben, neem dan contact op met Angélica Willems via 040-2146216 of angelica@ckc-seminars.nl