Aanmelden Landelijk Architectuur Congres 2017

Helaas is het niet meer mogelijk om u via het online inschrijfformulier te registreren. U kunt een formulier downloaden en deze meenemen naar de locatie daar wordt er een badge voor u klaargelegd.

Klik hier voor het formulier.

Deelnamekosten
Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief lunch, consumpties en documentatie.
€ 745,- Deelnameprijs tweedaagse deelname
€ 495,- Deelnameprijs eendaagse deelname op donderdag 16 november
€ 295,- Deelnameprijs voor fulltime wetenschappelijke medewerkers, hoogleraren en docenten van universiteiten en hogescholen (academic fee)
€ 195,- Deelnameprijs voor voltijd studenten (verplicht kopie studentenkaart incl. foto faxen naar 040-2129407 of mailen naar angelica@ckc-seminars.nl)
€   70,- LAC Diner voor donderdagavond 16 november (dit komt bovenop de deelnameprijs)