Aanmelden Landelijk Architectuur Congres 2017

Deelnamekosten
Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief lunch, consumpties en documentatie.
€ 745,- Deelnameprijs tweedaagse deelname
€ 495,- Deelnameprijs eendaagse deelname op donderdag 16 november
€ 295,- Deelnameprijs voor fulltime wetenschappelijke medewerkers, hoogleraren en docenten van universiteiten en hogescholen (academic fee)
€ 195,- Deelnameprijs voor voltijd studenten (verplicht kopie studentenkaart incl. foto faxen naar 040-2129407 of mailen naar angelica@ckc-seminars.nl)
€   70,- LAC Diner voor donderdagavond 16 november (dit komt bovenop de deelnameprijs)

Na het verzenden van dit formulier krijgt u de mogelijkheid om eventueel meer personen van uw organisatie aan te melden.