Programma donderdag 17 november 2016

Direct inschrijven? Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

08.15 uur

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.15 en 09.25 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.30 uur

Opening door de dagvoorzitter – Limousin 2

huub_bakker_spreker_ckc_seminarsHuub Bakker, Bestuurslid, Nederlands Architectuur Forum


09.40 uur

Keynote – Limousin 2
Architecten komen uit hun ivoren torens en gaan (agile) aan de slag

Schiphol staat wereldwijd bekend als een innovatieve Luchthaven. Een CIO kan bij Schiphol ook niet volstaan met het alleen maar vervangen en verbeteren van bestaande informatiesystemen. Vernieuwen (door het introduceren van disruptive technology)  vormt daarom een essentieel onderdeel van zijn werkzaamheden. Onder Albert’s leiding vindt vernieuwing plaats onder de noemer: Digital Airport Program.  In zijn keynote zal Albert m.n. ingaan op de rol die architectuur speelt bij het realiseren en beheersen van de 3 V’s. Aangezien alle activiteiten wel financieel verantwoord moeten zijn,  is er zelfs sprake  van  4 V’s als we financiële verantwoording meenemen.

albert_van_veen_spreker_ckc_seminarsAlbert van Veen, CIO, Schiphol Group


10.15 uur

Keynote – Limousin 2
De architect in een Agile wereld: mammoet of olifant?

Agile werken is inmiddels het uitgangspunt in de praktijk geworden. Wat betekent dit voor de architect? Zou Agile op termijn zelfs het einde van de architect kunnen betekenen? En hoe erg is dat eigenlijk? In deze voordracht gaat Rini van Solingen in op de uitdagingen voor de architect in een Agile wereld. Architectuur blijft cruciaal, maar kan dat ook zonder architect? Het antwoord op de vraag of de architect meer lijkt op de olifant dan op de mammoet, zal de tijd uitwijzen. De sleutel hiervoor ligt bij de architect zelf. Reageren op verandering of uitsterven? Dat is de keuze!

rini_van_solingen_spreker_ckc_seminarsRini van Solingen, Deeltijdhoogleraar, TU Delft en CTO, Prowareness


10.50 uur

Pitches


10.55 uur

Pauze, Speakerscorner en bezoek stands informatiemarkt


11.00 – 11.25 uur

Speakerscorner- Dexter 11
Aangeboden door Datacon
The Application Network – evolving at the speed of business

As we enter the “fourth industrial revolution” not a single business in the world is unaffected by the forces of digital disruption. Organizations with calcified processes and monolithic infrastructures are hardest hit. An application network enables an organization be more agile by powering the shift from project-led to product-led thinking.

Matheus Hermsdorff, Client Architect, MuleSoft Inc.


11.35 uur

Tracks A – B – C – D – E – F
MAAK UW KEUZE


Introductie Track A: Vensters op architectuur – Limousin 2
Interactieve track

Jarenlang is geïnvesteerd in architectuurraamwerken, die ons werkveld in een handzaam overzicht willen vatten. Maar de waardering voor zulke raamwerken slinkt. Passen zij nog wel bij het hedendaagse tempo? Zijn ze niet te zwaar of bureaucratisch? Of gewoon passé? Toch wordt nog volop gewerkt aan doorontwikkeling en verspreiding van architectuuraanpakken. In deze tintelende interactieve track verkennen we samen de toekomst van onze “body of knowledge”. Zes Nederlandse architectuurtoppers, met veel ervaring met bekende aanpakken, gaan met elkaar en het publiek aan de slag.

Paul_Oude_Luttighuis_spreker_ckc_seminarsModerator: Paul Oude Luttighuis, Programmacommissie LAC
Guido Bayens, Partner, Novius
Frank Langeveld, Agile Consultant, The Future Group
Marc Lankhorst, Managing Consultant & Chief Technology Evangelist, BiZZdesign
Mieke Mahakena, Business Architect, Capgemini
Marlies van Steenbergen, Principal Consultant Enterprise Architecture, Sogeti Nederland
Roel Wagter, Associate Partner, Solventa


Introductie Track B: Architectuur – Next Generation – Dexter 19

Architectuur researchers geven in deze track een overzicht van een aantal essentiële Next-Generation architectuuronderwerpen. Vernieuwende thema’s die de toekomst van enterprise architectuur gaan beïnvloeden. Geïnteresseerd om een ‘kijkje in de keuken’ mee te maken en de nieuwste ontwikkelingen te volgen, op het gebied van Fintech, Agile, Bimodal IT of Security? Kom naar de Architectuur – Next Generation track.

Raymond_Slot_spreker_ckc_seminarsErik_Proper_spreker_ckc_seminarsRaymond Slot, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht en Erik Proper, Professor Information Systems, Radboud University Nijmegen


Introductie Track C: Security, dat doe je samen – Dexter 11

Vroeger was security eenvoudig. Er was iemand verantwoordelijk voor IT security. Die installeerde wat firewalls om de veilige binnenwereld te scheiden van de boze buitenwereld. Hoe meer poorten dicht, hoe veiliger de organisatie. Inmiddels weten we dat de buitenwereld buiten sluiten geen succesvol business model is. En bovendien is het binnen niet veiliger dan buiten. En absolute veiligheid bestaat niet. Dat betekent dat we moeten gaan samenwerken om een acceptabel niveau van security in een organisatie te bereiken. In deze track laten we in de presentaties voorbeelden van succesvolle interdisciplinaire samenwerking zien. Hackers met beveiligers, architecten met security experts, SCADA met bedrijfs-IT, cloud met on-premise zijn de voorbeelden van succesvolle samenwerking die we presenteren.

Eric_Onderdelinden_spreker_ckc_seminarsEric Onderdelinden, Senior Manager Enterprise Architecture, Deloitte Consulting


Introductie Track D: Bi-modal IT – Dexter 15

De track bi-modal IT gaat over tegenstelling en het overbruggen ervan. Tussen snelheid en zorgvuldigheid. Tussen oude en nieuwe technologie. Tussen oude en nieuwe manieren van werken. We praten over APIs die het overbruggen technisch mogelijk maken. Hoe zet je die goed op? We praten over rollen in agile teams om tot overbrugging te komen. Hoe zorg je ervoor dat op het juist moment de beslissingen genomen worden die nodig zijn? En hoe ga je om met enerzijds stabiele infrastructuur, waar je bovenal voorzichtig wil zijn, versus het tempo van elke twee weken een sprint-demo? Vijf lezingen in deze track geven de antwoorden!

pascal_van_eck_spreker_ckc_seminarsPascal van Eck, Programmacommissie LAC


Introductie Track E: Verandermanagement? Verander gedrag! – Dexter 26

We leven in een turbulente tijd die ook invloed heeft op de wijze waarop we samenwerken en de rol van de architect. De algemene trend is dat organisaties platter worden, verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden belegd en meer zelfsturende teams ontstaan. Functies en rollen zijn in deze nieuwe context minder belangrijk, zolang we samen de klus maar klaren. Uiteindelijk zijn we vooral mensen en zullen we moeten zorgen dat ons gedrag maximaal bijdraagt aan de gezamenlijke opgave. Architectuur blijft ook in de toekomst belangrijk, maar zal zeker een andere invulling moeten krijgen.

Danny_Greefhorst_spreker_ckc_seminarsDanny Greefhorst, Directeur, ArchiXL

 


Introductie Track F: Cloud Architectuur: Connect, Share & Unite – Dexter 22

Ontwikkelingen in informatietechnologie openen deuren om ons leven anders in te richten en zelfs beter te maken. Die kans moeten we benutten, maar hoe doe je dat? Er is immers al veel gecreëerd voor de ‘analoge’ wereld, wat niet zomaar digitaal beschikbaar is. Cloud als flexibel distributiemodel voor infrastructuur, applicaties en diensten vraagt om een architectuur die integratie beheersbaar maakt, op zowel technisch- als governance-niveau. Hoe gaan publieke en commerciële organisaties hiermee om?

Christoffel_Klimbie_spreker_ckc_seminarsChristoffel Klimbie, Sales & Account Manager, Enable-U


11.45 uur

Tracks A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1
MAAK UW KEUZE


A1 – De eerste ronde: waarom nog? – Limousin 2

Welke toegevoegde waarde levert jouw architectuuraanpak-voor-de-toekomst voor je opdrachtgevers (bedrijven, overheden) en je vakgenoten? Zes pitches en een onbekend aantal brown papers.

Let op: deze sessie duurt 1 uur en 10 minuten


B1: Fintech: balans tussen ‘disruptief’ versus ‘veilig en betrouwbaar’ – Dexter 19

De Fintech industrie ontwikkelt zich razendsnel en deels ook buiten het zicht van de traditionele toezichthouders. Wat is er nodig aan regelgeving in een wereld waar omvangrijke internationale financiële geldstromen gebruikelijk zijn en consumenten het vertrouwen in de financiële wereld verliezen? Welke technologie is bruikbaar en nuttig in deze wereld?  Wat is nodig om het vertrouwen van de consumenten te herstellen? Erik Proper geeft zijn visie op de zich snel ontwikkelende wereld van de Fintech en de benodigde regelgeving.
Erik_Proper_spreker_ckc_seminarsErik Proper, Professor Information Systems, Radboud University Nijmegen


C1: Top 5 security sins – Dexter 11

(from a red team (hacker) perspective)
In deze presentatie zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kort aan aantal van de meest voorkomende en impactvolle ‘security sins’ besproken worden die het werk van red teams (en dat van hackers) een stuk eenvoudiger maken. Er wordt bekeken waar deze ‘sins’ in de klassieke Lockheed Martin ‘Kill Chain’ passen en er worden handvatten geboden waarmee organisaties op een pragmatische manier aan de slag kunnen gaan om de geïdentificeerde risico’s te beperken.
jos_van_der_peet_spreker_ckc_seminarsJos van der Peet, Manager Red Team Operations, Deloitte Risk Advisory


D1: Een goede API? Ga vooral eens op de stoel van de ontwikkelaar zitten – Dexter 15

In een steeds digitaler wordende samenleving is het hebben van een goede API voor zowel bedrijven als overheden van strategisch belang. Hierbij is het van belang dat een API zinnige functionaliteit biedt, maar net zo relevant dat die API voor een ontwikkelaar goed bruikbaar is. Als ontwerper is het daarom cruciaal om op de stoel van de ontwikkelaar te gaan zitten. Niels laat zien hoe dit werkt bij de ontwikkeling van een nieuwe StUF-API en hoe dit de bruikbaarheid ervan verhoogt.
Niels van der Zwan, Senior Consultant, Software Improvement Group


E1: De subjectieve architect – Dexter 26

Er vinden grote fundamentele veranderingen plaats in de maatschappij, in onze leefomgeving en in ons denken. Dit heeft ook veel impact op de rol van de architect. De zienswijze van mensen wordt belangrijker dan het kennen en analyseren van alle feiten. Dit is voor architecten een grote omslag. Zij moeten begrijpen wat mensen voelen, willen en kunnen. Lange termijn plannen werken niet meer. In deze presentatie zal Danny ingaan op de impact van subjectiviteit op architecten.
Danny_Greefhorst_spreker_ckc_seminarsDanny Greefhorst, Directeur, ArchiXL


F1: Cloud Architectuur: Connect,Share & Unite – Dexter 22

Integratie van de huidige situatie “op de grond” met de Cloud is noodzakelijk om het benutten van kansen die deze technologie biedt bereikbaar te maken. Deze integratie moet wel stabiel en duurzaam gerealiseerd worden. Enable-U heeft een visie ontwikkeld op de integratie-architectuur van de toekomst, die stabiel en duurzaam is, cloud integreert met systemen en applicaties on-premises, data verbindt, deelt en verenigt tot bruikbare informatie voor ketenpartners, en die de dienstverlening transformeert tot een hoogwaardige gebruikerservaring.
Kees Neven, Eigenaar, Enable-U

12.15 uur

Wisselen van zaal


12.25 uur

Tracks A1 – B2 – C2 – D2 – E2 – F2
MAAK UW KEUZE


A1 Vervolg – De eerste ronde: waarom nog? – Limousin 2

Welke toegevoegde waarde levert jouw architectuuraanpak-voor-de-toekomst voor je opdrachtgevers (bedrijven, overheden) en je vakgenoten? Zes pitches en een onbekend aantal brown papers.


Track B2: Normalized Systems: informatiesystemen voor de wendbare organisatie – Dexter 19

Hoe kunnen we systemen bouwen die flexibel zijn en blijven? Hoe bouwen we systemen die over tien of vijftien jaar gegarandeerd nog steeds eenvoudig aan te passen zijn? Normalized Systems software-architectuur kan dit realiseren. Gegarandeerde snelle aanpasbaarheid voor informatiesystemen, ongeacht de grootte van het systeem. De resulterende informatiesystemen bezitten niet alleen veel hogere niveaus van veranderbaarheid, betrouwbaarheid en performance, maar leveren ook versnelling van levertijden en verlaging van ontwikkelkosten voor agile ontwikkeltrajecten.  Zowel de theorie als enkele cases worden besproken.
jan_verelst_spreker_ckc_seminarsJan Verelst, Professor, Universiteit van Antwerpen


Track C2: Attacking Industrial Control Systems – Dexter 11

Wat gebeurt er als een hacker een Industrial Control System (ICS) kan afsluiten? Op welke manieren kan hij aanvallen? Wat van schade kan hij aanrichten? Welke stappen moeten wij ondernemen om ons te beschermen? Stap in de schoenen van de hacker en ervaar aan de hand van een live malware attack op een ICS met Märklin treinen hoe hij te werk gaat.
Eric_Onderdelinden_spreker_ckc_seminarsEric Onderdelinden, Senior Manager Enterprise Architecture, Deloitte Consulting


Track D2: Quatro Modal @ Transavia – Dexter 15

Binnen Transavia hanteren we 4 modes/snelheden voor digitale innovatie. We gaan in op:

  • Hoe deze opzet ons organisatorisch in staat stelt grote nadruk te leggen op nieuwe digitale diensten en de hoge snelheid
  • Hoe we de keten-, vernieuwings- en operations-monitoring en besturing hebben georganiseerd
  • Welk verschil in principes en architectuuraanpak we hanteren per modes, maar vooral ook hoe we het toch integraal organiseren
  • Hoe we in de integratie tussen de modes en de cloud platformen voorzien
  • Hoe we de transitie naar de 3 modes hebben gemaakt, vanuit sourcing, cloud en migratie perspectief

Zo mixen we ons low cost, industrie standaard, model met het noodzakelijke onderscheidend vermogen.
Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento Spark!


Track E2: Architectuur als de Digitale Change Agent bij Transavia – Dexter 26

Als architectuur verantwoordelijke heeft u geweldige kaarten als change agent voor de digitale transitie. U zit midden in het speelveld, u werkt samen met de belanghebbers en hun behoeften. U kent de noodzaak en urgentie. U kan vorm en inhoud aan de digitale strategie geven. U kan de randvoorwaarden en benodigde technologische platformen helpen creëren. En u kunt de verwezenlijking en de sourcing daarvan helpen borgen. Laat u meenemen in hoe wij de rol van change agent binnen Transavia invulden en de lessen die we leerden.
wolter_van_haersma_buma_spreker_ckc_seminarsWolter van Haersma Buma, Manager Strategy & Delivery, Transavia en Rijk van Vulpen, Enterprise Designer, Trivento Spark!


Track F2: Gemeente Terneuzen kiest voor toekomst met iPaaS – Dexter 22

Bart Dekker, Informatieadviseur, Gemeente Terneuzen


12.55  uur

Lunchpauze, Speakerscorner, Ronde Tafelsessie en bezoek stands informatiemarkt


13.10 – 13.35 uur

Speakerscorner – Dexter 26
aangeboden door de Rijksoverheid

Architectuur voor toegepaste bedrijfsvoering

Om als Rijksoverheid doelen te halen, zoals een CO2 neutraal 2028, heeft Rijkswaterstaat betere instrumenten nodig om te meten en te sturen. Daar is de ontwikkeling van meer, harde, standaarden voor nodig. Zoals we dat doen met een Bouw Informatie Model en de instantiering daarvan in een Asset Informatie Standaard en bijbehorende architectuur.
We hebben daartoe een Business Intelligence Competence Center ingericht, een mooie term voor een echt goed dashboard, met veel rapportage kracht. En hebben, naast informatie architecten, nu ook datascientists in dienst. Dat is voor het slagen van de invoer van de stelsel herziening van de omgevingswet een randvoorwaarde.

Roland_Drijver_spreker_ckc_seminarsRoland Drijver, Coördinerend Informatiemanager, Rijkswaterstaat


13.10 – 13.35 uur

Speakerscorner – Dexter 15
aangeboden door APG

Devops-Ready Data Center

Synopsis: Infrastructuurbeheer verandert enorm. Van “handmatig met veel eigen scriptjes” transformeren wij naar een volledig geautomatiseerd data center. Voor ‘gewone’ bedrijven is dat complexer dan voor SaaS-providers en de Facebooks en Googles van deze wereld. Zij hebben het makkelijk. Hoe pakt APG deze uitdaging aan en welke problemen moeten we overwinnen?
Gerben Wierda, Teamcoördinator Architectuur & Design, APG en Luc Raeskin, Teammanager, Enterprise Service Automation


13.10 – 13.50 uur

Exclusieve Ronde Tafelsessie (max. 10 deelnemers – op voorinschrijving) – Dexter 19

Met Keynote Spreker Rini van Solingen


14.10 uur

Tracks A2 – B3 – C3 – D3 – E3 – F3
MAAK UW KEUZE


Track A2: De tweede rond: wat is er nodig? – Limousin 2

Waar en wanneer komt jouw architectuuraanpak-van-de-toekomst het best tot zijn recht? Business of solution? Innovatie, transformatie of onderhoud en beheer? Waterval of agile? Zes pitches en een carrousel.

Let op: deze sessie duurt 1 uur en 10 minuten


Track B3: Process mining: een geschikt instrument om compliance aan procesarchitecturen te toetsen? – Dexter 19

Compliancy van bedrijfsprocessen met procesarchitectuur is belangrijk. Een hoofdfunctie van architectuur is om te borgen dat de doestellingen van een organisatie worden bereikt. Als processen niet compliant zijn met de architectuur, loopt de organisatie een risico dat de doelstelling niet of maar gedeeltelijk worden gerealiseerd. Het onderzoek kijkt of process mining een geschikt instrument is om te onderzoeken of bedrijfsprocessen compliant zijn aan de procesarchitectuur. Een stuk theorie en een casevoorbeeld wordt besproken.
Dietske_Obbink_spreker_ckc_seminarsDietske Obbink, Onderzoeker Lectoraat Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track C3: Cyber resilient architecture – Dexter 11

Cybercrime heeft het landschap van information security veranderd van preventie tegen het onheil dat (vrijwel) nooit gebeurde naar weerbaarheid tegen frequente gerichte aanvallen.  De aanvallers kennen daarbij een wendbaarheid waar veel organisaties van dromen. In deze presentatie wordt ingegaan hoe IT architectuur een rol kan spelen in het weerbaar maken van een organisatie tegen cybercrime.
Paul_Samwel_spreker_ckc_seminarsPaul Samwel, Lead Security Architect, Rabobank


Track D3: Succesvolle adoptie van bi-modal IT: omgaan met de clash van architectuurmodellen – Dexter 15

Bi-modal IT is een krachtige manier van IT delivery, waarin schaalbare, veilige, stabiele oplossingen en wendbare, snelle trajecten gecombineerd worden. Echter, het combineren van verschillende architectuurmodellen levert ook vaak frictie op. In deze presentatie gaan we in op manieren om de beide modellen succesvol te combineren, en wat dat betekent voor IT architectuur, methodologieën, testen & deployment en governance. We geven praktische tips en hanteren een klantcase ter illustratie.*
robert_slagter_spreker_ckc_seminarsRobert Slagter, Senior Consultant, GriDD
*De bijdrage is het resultaat van samenwerking tussen Robert Slagter (Senior Consultant, GriDD – spreker) en Michael Widjaja (Managing Director en Chief Executive Advanced Technology & Architecture Practice for Latin America – ‎Accenture).https://ar.linkedin.com/in/michaelwidjaja


Track E3: Hoe verhoog je de kans van slagen van gedragsverandering met een factor 10? – Dexter 26

De adoptie van nieuwe en gewijzigde architecturen vindt doorgaans niet plaats door het uitvaardigen van een decreet door de directie. Het is veeleer een diffuus proces in de kleilagen van  (moeizame) verandering van cultuur en gedrag. Hoe je gedrag effectief kunt veranderen is door de wetenschap onderzocht. En daaruit blijkt dat met de juiste kennis gedrag consistent en snel is te veranderen. Met een 10 keer grotere kans van slagen dan bij initiatieven waarbij deze kennis niet in praktijk wordt gebracht.
hans_knegt_spreker_ckc_seminarsHans Knegt, Senior Consultant, Software Improvement Group
Let op: deze sessie duurt 1 uur en 10 minuten


Track F3: Veiligheid en Robuustheid gaan wel samen bij SNS – Dexter 22

Jos Janssens, Enterprise Architect, SNS


14.40 uur

Wisselen van zaal


14.50 uur

Tracks A2 – B4 – C4 – D4 – E4 – F4
MAAK UW KEUZE


Track A2 Vervolg: De tweede rond: wat is er nodig? – Limousin 2

Waar en wanneer komt jouw architectuuraanpak-van-de-toekomst het best tot zijn recht? Business of solution? Innovatie, transformatie of onderhoud en beheer? Waterval of agile? Zes pitches en een carrousel.


Track B4: Multidynamische architectuur: de kunst van het differentiëre – Dexter 19

Organisaties zijn steeds minder eenvormig, maar bestaan uit verschillende ‘subsystemen’ met een eigen dynamiek. Het sleutelwoord is differentiatie: variatie in architectuurkaders en –werkwijze afgestemd op de specifieke subsystemen van de organisatie. Het onderzoek naar multi-dynamische architectuur zal handvatten ontwikkelen om subsystemen snel te herkennen en te komen tot inhoudelijke richtlijnen en patronen om ertussen te differentiëren. De achterliggende assumptie is dat de nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe architectuurstijl die aansluit bij de diverse verschillende ritmes in een organisatie.
Marlies_van_Steenbergen_spreker_ckc_seminarsMarlies van Steenbergen, Postdoctoraal Onderzoeker Lectoraat Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track C4: Security en enterprise architecture, verstandshuwelijk of vechtscheiding – Dexter 11

Samenwerking tussen enterprise architectuur en security-afdeling is voor veel organisaties een lastige opgave. Echter, om een secure organisatie te bereiken is het adresseren van security vanaf het eerste ontwerp cruciaal. Deloitte heeft de succesfactoren voor goede samenwerking geïnventariseerd bij tientallen organisaties. Dit heeft geresulteerd in een praktisch samenwerkingsmodel en een gereedschap om de kwaliteit van het resultaat te bepalen. Model en gereedschap worden geïllustreerd door voorbeelden uit de praktijk.
Sander van den Bosch, Consultant Enterprise Architecture en Sebastiaan Koenen, Consultant Enterprise Architecture, Deloitte Consulting


Track D4: De (op)gejaagde architect in een wervelende wereld – Dexter 15

Zoals Eddie Obeng zegt in zijn inspirerende TED-talk over exponentiële verandering: “Most of us spend our lives acting rationally in response to a world we recognise and understand but which no longer exists.”. Hoogste tijd dus voor architecten om het heft weer in handen te nemen. De architect van nu creëert de wereld van morgen en niet die van gisteren of vandaag. Hoe experimenteren het leven van een architect gaat veranderen.
jasper_kalkers_spreker_ckc_seminarsJasper Kalkers, Architect, a.s.r.


Track E3 Vervolg: Hoe verhoog je de kans van slagen van gedragsverandering met een factor 10? – Dexter 26

De adoptie van nieuwe en gewijzigde architecturen vindt doorgaans niet plaats door het uitvaardigen van een decreet door de directie. Het is veeleer een diffuus proces in de kleilagen van  (moeizame) verandering van cultuur en gedrag. Hoe je gedrag effectief kunt veranderen is door de wetenschap onderzocht. En daaruit blijkt dat met de juiste kennis gedrag consistent en snel is te veranderen. Met een 10 keer grotere kans van slagen dan bij initiatieven waarbij deze kennis niet in praktijk wordt gebracht.
hans_knegt_spreker_ckc_seminarsHans Knegt, Senior Consultant, Software Improvement Group


Track F4:Equalit als Cloud – Dexter 22

Anita Potters, Informatiearchitect en Productmanager Verbindend Fundament, Equalit

15.20 uur

Pauze


15.40 uur

Tracks A3 – B5 – C5 – E5 – F5
MAAK UW KEUZE


Track A3: De derde ronden: samen of zelf? – Limousin 2

Hoe beïnvloeden actuele ontwikkelingen – outsourcing, ketens en netwerken, cloud, mobile, IoT – en andere architectuuraanpakken de ontwikkeling van jouw architectuuraanpak-voor-de-toekomst? Zes pitches en een debat.


Track B5: Een raamwerk voor Enterprise Information Security Architectuur – Dexter 19

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker in onze digitale wereld. Hoe veilig wil je feitelijk zijn als organisatie? Zijn we wel veilig genoeg? Op dit soort vragen moet een Enterprise Security Architect een antwoord kunnen geven. De rollen van de Enterprise Architect, de Security Architect en van de Corporate Information Security Officer komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Raymond Slot presenteert een raamwerk voor de Enterprise Security Architectuur, waarmee bovenstaande vragen beantwoord kunnen worden. Ook worden een tweetal casevoorbeelden besproken.
Raymond_Slot_spreker_ckc_seminarsRaymond Slot, Lector Architectuur Digitale Informatiesystemen, Hogeschool Utrecht


Track C5: Cloud – Security by design or failure by design – Dexter 11

In deze presentatie gaat – Cloud Architect – Bart Veldhuis in op de architectuur van een veilige cloud. Welke architectuurmaatregelen kun je als organisatie nu nemen? Deze presentatie gaat in op moderne architectuurmethodieken en beveiligingsprincipes zoals:

  • Zero Trust Architectures
  • Microsegmentatie en Policy Based Automation
  • ‘Security-by-design’ en ‘compliancy-by-design’

Bart is een ervaren spreken die deze materie op geheel eige(n)wijze weet te brengen.
bart_veldhuis_spreker_ckc_seminarsBart Veldhuis, Certified Cloud Architect, Weolcan


Track E4: #nomorearchitects – een pleidooi voor systeemdenken – Dexter 26

“The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.”
— Principle #11, Agile Manifesto
Hebben we dan nog de functie van (vaste) architect nodig in die teams? Schaffen we architectuur dan helemaal af? Nee. Helemaal niet nadenken over architectuur is net zo kwalijk als er te veel over nadenken. In de teams moet wel aan denken over architectuur en systemen worden gedaan. Architecten kunnen teams daarin faciliteren en coachen. De rol van architect verandert. En hoe. Daar gaat deze sessie om. Inclusief praktijkvoorbeelden!
MaryseMeinen_spreker_ckc_seminarsMaryse Meinen, Business Informatie Manager, Schiphol en Arie Scheurwater, Solution Architect, Schiphol Nederland


Track F5: Achter de wolken schijnt de zon – Dexter 22

Joost Wijnings, Architect, i-to-i

16.10 uur

Wisselpauze


16.20  uur

Keynote – Limousin 2
Wat je als architect moet weten over macht

Macht als onderwerp roept veel emoties op. Het boezemt vaak angst in, roept verontwaardiging op of juist een verlangen ernaar. Het is een taboe, want omhuld door gêne. Als je mensen vraagt wat hun connotatie met macht is, dan is deze vaak negatief. We associëren het vooral met gedoe en manipulatie. Eigenlijk, zo praten we er over, willen we er verre van blijven. En daar gaat het mis. Je moet je er juist in verdiepen, dat vergroot je vermogen de situatie te beïnvloeden, juist als architect, waar je veel verantwoordelijkheid hebt, maar niet altijd mandaat. In deze lezing krijg je een spiegel voorgehouden. Hoe verhoud jij je tot macht? Hoe herken je macht bij de ander? Welke rol speelt de structuur en cultuur waarin jij opereert? En tot slot hoe kan jij als architect daar met lichtheid, humor en bovenal effectief mee omgaan?

Inez_Bosch_spreker_ckc_seminarsInez Bosch, Partner en Mede-eigenaar, The Human Effect


17.00 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel


18.00 uur

Diner en uitreiking van de NAF Architectuurprijs en NAF Thesisprijzen